Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
25.02.2015

Кафедра Транспортних технологій

КОНФЕРЕЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

За останній період співробітники та аспіранти кафедри брали участь у наступних наукових конференціях та семінарах:

Протягом 2008/09 року аспірантами і докторантами кафедри були зроблені доповіді на конференціях та наукових семінарах:
Мороз М.М. – Определение рационального режима работы светофора Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”. – Кременчук, 2008. – С. 94.;
Мороз М.М. – Структурний огляд відмов підсистем зернозбирального комбайну Дон-1500. // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва» 16-17 травня 2007 року, м. Харків;
Мороз М.М. – Оптимізація транспортної системи і раціональна організація пасажирських перевезень м. Кременчука Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”. – Кременчук, 2009. – С. 107.; Мороз М.М. – Вдосконалення логістичної організації взаємодії залізнично-автомобільного сполучення Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Прогресивні напрямки розвитку машино-приладобудівних галузей і транспорту». – Севастополь, 2009. – С. 67-68;
Хорольський В.Л. Удосконалення маршрутів міського пасажирського транспорту Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту» 3-5 грудня 2009 року, м. Кременчук – науковий керівник – к.т.н., доц. Марунич В.С.;
Хорольський В.Л. Підвищення ефективності міських пасажирських перевезень Конференція молодих учених та спеціалістів КДПУ «Транспорт. Дорожні та будівельні машини» 9 -10 квітня 2009 року, м. Кременчук – науковий керівник – к.т.н., доц. Марунич В.С.;
Мороз О.В. Дослідження основних параметрів формування ринку пасажирських транспортних послуг Конференція молодих учених та спеціалістів КДПУ «Транспорт. Дорожні та будівельні машини» 9 -10 квітня 2009 року, м. Кременчук – науковий керівник – д.е.н., проф. Зайончик Л.Г.;
Коробов А.О. Оптимізація алгоритму завантаження автомобілів на центральному складі дистриб`ютора Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту» 3-5 грудня 2009 року, м. Кременчук – науковий керівник – к.т.н., доц. Кірянов О.Ф.;
Клен О.М. Термінальні технології перевезення вантажів Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту» 3-5 грудня 2009 року, м. Кременчук – науковий керівник – к.т.н., доц. Чаплінський В.С.;
Федотьєва Л.П. Шляхи вдосконалення різання важкооброблюваних марганцевих сталей ІХ Всеукраїнська молодіжна науково-технічна конференція «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука - виробництво» 26 -27 листопада 2009 р. м. Запоріжжя. науковий керівник – д.т.н., проф. Надіїн В.С.
З 2005 року на кафедрі ТТ створено “Товариство молодих учених”(ТМУ) до складу якого увійшли 1 доцент, 2 асистенти, 8 аспірантів, викладачі та студенти, що навчаються за спеціальністю 8.100403 – «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)».
Щорічно на базі кафедри ТТ проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, у якій приймають активну участь, як студенти так і викладачі кафедри ТТ. Тематика доповідей на конференціях надзвичайно різноманітна.
Кафедра ТТ відзначає зацікавленість студентів і аспірантів у роботі конференцій, вважає за доцільне продовження роботи у цьому напрямку і пропонує заняття науково-дослідною роботою вважати обов`язковим для студентів других-четвертих курсів і за умови отримання певних результатів, продовжувати ці роботи і дослідження з поданням їх на розгляд студентської науково-технічної конференції.
( )