Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.04.2013

Кафедра інформаційно-управляючих систем

КОНФЕРЕЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

За останній період співробітники та аспіранти кафедри брали участь у наступних наукових конференціях та семінарах:


( )
24 листопада 2010 р.
Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: V Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та науковців (м. Кременчук)
( Терещенко Л.П., Терещенко В.Л. Автоматизація аналізу фінансових показників підприємства.)


( )
24 березня 2010 р.
Економіка, нові технології, управління - пошук молодих : студентська наукова конференція (м. Кременчук)
( 9. Шевченко І.В., Шевченко С.Г. Модель і алгоритм визначення психологічних характеристик особистості підлітка. )
24 березня 2010 р.
Економіка, нові технології, управління - пошук молодих : студентська наукова конференція (м. Кременчук)
( 8. Шевченко І.В., Сахариленко М.М., Дзядик О.П. Моделі і алгоритм урахування індивідуальних установок керівника при виборі критерію ухвалення рішень.)
24 березня 2010 р.
Економіка, нові технології, управління - пошук молодих : студентська наукова конференція (м. Кременчук)
( 8. Куделіна К.О., Павлов Є.С. Алгоритм побудови узагальненого прогнозування.)
24 березня 2010 р.
Економіка, нові технології, управління - пошук молодих : студентська наукова конференція (м. Кременчук)
( 7. Оксанич І.Г., Філатов О.М., Губіна Г.М. Автоматизовані навчаючі системи )
24 березня 2010 р.
Економіка, нові технології, управління - пошук молодих : студентська наукова конференція (м. Кременчук)
( 6. Оксанич І.Г., Шаповалова К.В. Інформаційна система для тарифікації оплати праці педагогічних працівників. )
24 березня 2010 р.
5. Петренко В.Р., Ивашкин С.В. Синтез системы диагностирования поворотного стола формовочной машины автоматической формовочной линии для производства разовых песчаноглинястых полуформ.
( Економіка, нові технології, управління - пошук молодих : студентська наукова конференція (м. Кременчук))
24 березня 2010 р.
Економіка, нові технології, управління - пошук молодих : студентська наукова конференція (м. Кременчук)
( 4. Петренко В.Р., Сидорова С.В. Мікроконтролерна система контролю параметрів процесу сушки деревини.)
24 березня 2010 р.
Економіка, нові технології, управління - пошук молодих : студентська наукова конференція (м. Кременчук)
( 3. Петренко В.Р., Арестов Ю.В. Прогнозне регулювання роботи насосних агрегатів в системах водопостачання.)
24 березня 2010 р.
Економіка, нові технології, управління - пошук молодих : студентська наукова конференція (м. Кременчук)
( 2. Петренко В.Р., Галушка І.М. Інтерактивна система обробки даних при оцінюванні мутагенності стану довкілля.)
24 березня 2010 р.
Економіка, нові технології, управління - пошук молодих : студентська наукова конференція (м. Кременчук)
( 1. Петренко В.Р., Черниш Д.П. Нейромережевий підхід до оцінки кредитоспроможності позичальника.)
04-05 березня 2010 р.
Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2010): Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Запоріжжя)
( Петренко В.Р., Галушка І.М. Автоматизація обробки даних при оцінюванні мутагенності стану довкілля.)
19-21 травня 2010 р.
IV міжнародна науково-практична конференція МЕТІТ-4 (м. Кременчук)
( 5. Оксанич І.Г., Кашуба С.В., Шевченко І.В. Модель визначення непродуктивного часу виробничої лінії. )
19-21 травня 2010 р.
IV міжнародна науково-практична конференція МЕТІТ-4 (м. Кременчук)
( 4. Шевченко І.В. Оптимизация геометрических параметров теплового экрана ростовой установки.)
19-21 травня 2010 р.
IV міжнародна науково-практична конференція МЕТІТ-4 (м. Кременчук)
( 3. Петренко В.Р., Притчин С.Е., Івашкін С.В. Аналіз рівня якості функціонування автоматичної лінії формовки.)
19-21 травня 2010 р.
2. Оксанич А.П., Притчин С.Е., Вашерук О.В. Высокочувствительный аппаратурно-программный комплекс для измерения внутренних напряжений в полупроводниковых материалах.
( IV міжнародна науково-практична конференція МЕТІТ-4 (м. Кременчук))


( )
24-28 травня 2010 р.
Сучасні інформаційні та електронні технології: XI міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса)
( Петренко В.Р., Петров А.Г. Об’єктно-орієнтований підхід до імітаційного моделювання багатопродуктового багатостадійного дискретного виробництва. )
19-21 травня 2010 р.
IV міжнародна науково-практична конференція МЕТІТ-4 (м. Кременчук)
( 1. Оксанич А.П., Сіора О.С., Тербан В.А. Разработка математической модели определения плотности микродефектов в монокристаллах Cz-Si.)