WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ для здобуття ступеня магістра  
КрНУП Р И Й О М   2018

Формування конкурсного бала вступника

для здобуття освітнього ступеня магістра

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями окрім спеціальностей 081 "Право", 051 "Економіка", 053 "Психологія", 061 "Журналістика", 242 "Туризм" на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за відповідною спеціальністю, конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 - оцінка вступного іспиту з іноземної мови або єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська),
П2 - оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 - оцінка, що враховує середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та бали карти підтримки вступника.
Показник П3 розраховується за формулою:

П3=А x 0,15+БКП,

де А - середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ.

Середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) обраховується за шкалою від 0 до 100 балів з точністю до 0,01. При розрахунку середнього балу враховуються усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін та практик.;
БКП - бали картки підтримки вступника (за наявності).

Вступний іспит з іноземної мови, який передує фаховому випробуванню, при вступі за освітнім ступенем магістра оцінюються за шкалою від 0 до 60 балів. Складання вступного іспиту з іноземної мови вважається успішним, якщо вступник набрав на випробуванні не менше 20 балів. У разі подання вступником результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями окрім спеціальностей 081 "Право", 051 "Економіка", 053 "Психологія", 061 "Журналістика", 242 "Туризм" відповідність оцінок єдиного вступного іспиту з іноземної мови оцінкам вступного іспиту з іноземної мови встановлюється за формулою:

П1(60)=П1(100) x 0,4-20,

де П1(60) - оцінка вступного іспиту з іноземної мови;
П1(100) - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Фахове випробування при вступі за освітнім ступенем магістра оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Складання фахового випробування вважається успішним, якщо вступник набрав на випробуванні не менше 100 балів.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за відповідною спеціальністю, конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 - оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 - оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 "Економіка", 053 "Психологія", 061 "Журналістика", 242 "Туризм" на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за відповідною спеціальністю, конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
П2 - оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 - оцінка, що враховує середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та бали карти підтримки вступника.
Показник П3 розраховується за формулою:

П3=А x 0,15+БКП,

де А - середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ.
БКП - бали карти підтримки вступника (за наявності).

КрНУ