WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Абітурієнту > Вступ для здобуття ступеня магістра  
КрНУП Р И Й О М   2017

Формування конкурсного бала вступника

для здобуття освітнього ступеня магістра

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями окрім спеціальності 081 "Право" на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста конкурсний бал обчислюється як сума балів, отриманих на вступному іспиті з іноземної мови, фаховому випробуванні, середнього балу додатка до диплому бакалавра (спеціаліста), балів картки підтримки вступника (за наявності).

Вступний іспит з іноземної мови передує фаховому випробуванню.

Середній бал додатка до диплому бакалавра (спеціаліста) обраховується за 100-бальною шкалою (від 0 до 100 балів). При розрахунку середнього балу додатку до диплому бакалавра (спеціаліста) враховуються усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін та практик.

Фахове випробування при вступі за освітнім ступенем магістра оцінюються за 100-бальною шкалою (від 0 до 100 балів). Складання фахового випробування вважається успішним, якщо вступник набрав на випробуванні не менше 60 балів.

Вступний іспит з іноземної мови при вступі за освітнім ступенем магістра оцінюються за 60-бальною шкалою (від 0 до 60 балів). Складання вступного іспиту з іноземної мови вважається успішним, якщо вступник набрав на випробуванні не менше 20 балів.

КрНУ