Головна>Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації  
КрНУ

Центр підвищення кваліфікації
та професійної адаптації
 

СЕКТОР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


Навчальний процес з підвищення кваліфікації в навчально-науковому центрі організовується і проводиться у відповідності до основних вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», згідно з Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах і навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 48 від 24.01.13, Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 127/151 від 26.03.01, інших нормативно-правових актів.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ТА ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ

Строк довгострокового підвищення кваліфікації за обсягом годин навчальної програми становить не менше 108 академічних годин (два національних кредити або три кредити ЕСТS):
72 години аудиторних і 36 годин самостійної навчальної роботи або в іншому співвідношенні в межах від однієї третини до двох третин загального обсягу академічних годин.

Періодичність довгострокового підвищення кваліфікації працівників установлюється не рідше ніж раз на п'ять років.

За довідками звертатися:

фахівець І категоріїПідвальна Людмила Павлівна

тел.: (0536) 74-04-67

E-mail: cpdo@ukr.net

Адреса центру: 39614, Кременчук, вул. Першотравнева, 21, к.7120


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ
ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації КрНУ запрошує працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів на курси підвищення кваліфікації.

Загальний обсяг аудиторних занять, які відвідують слухачі курсів - не менше 150 годин, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 27 Закону України "Про освіту".

Курси проводяться за накопичувальною кредитно-модульною системою (ECTS) і складаються з лекційних та практичних занять. Слухачі мають змогу покращити свої знання щодо теорії і практики вдосконалення педагогічної майстерності працівників освіти, законодавства про освіту та охорону праці, а також щодо використання комп'ютерної техніки у своїй діяльності.

Тривалість навчання - 2 тижні, форма навчання - очна, оплата - за кошти юридичних та фізичних осіб. Вартість навчання складає від 500 грн.

Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Фото випускників курсів підвищення кваліфікації.

За довідками звертатися:

тел.: (05366) 3-30-76

E-mail: po@kdu.edu.ua

Адреса: 39614, Кременчук, вул. Першотравнева, 21, к.7125

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
З КУРСОВОГО ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ГРОМАДЯН

- курси з іноземних мов (англійська, німецька, французька);
- курси з бухгалтерського обліку;
- курси САПР CREO (Pro/Engineer WF5);
- курси з основ аналізу міцності CREO Simulate;
- курси з ОС Linux;
- курси з Web розробки та дизайну;
- курси програмування на мові С++;
- курси „ Торгівля на ринку „Forex";
- курси з українського правопису;
- курси "документознавство";
- курси з іміджелогії та конфліктології;
- курси для секретарів-референтів;
- курси з новітніх інформаційних технологій у діловодстві;
- тренінг „Управління фінансами: організація, підвищення ефективності";
- тренінг із професіональної орієнтації;
- комунікативний тренінг;
- тренінг лідерських якостей;
- управлінський психологічний тренінг:
- програмування промислових контролерів за допомогою програмного забезпечення Win PLC7 (VIPA) та STEP7 (Siemens).

КрНУ