Головна>Факультети, кафедри >Лабораторна база кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
11.02.2015

Кафедра екологічної безпеки та організації природокористування

ЛАБОРАТОРНА БАЗА
№ ауд. Назва Призначення та опис обладнання
4206 Техноекології Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод, вмісту сірководню у ґрунті, забрудненому нафтопродуктами, ступеня токсичності синтетичних смол і клеїв, сорбційної ємності активованого вугілля вуглеводнями, флотаційної очистки стічних вод від емульгованих органічних речовин, процесу хімічного очищення стічних вод травильного виробництва, поверхнево-активних речовин (ПАР) у виробничих стічних водах, концентрації формальдегіду в повітрі виробничих приміщень, у яких використовуються сечовинноформальдегідні смоли, впливу сполук заліза на якість води, лужності води, окислюваності води, активного показника стічних вод і кількості нейтралізуючої речовини. Обладнання: витяжна шафа, хімічні реактиви, пробірки, колби, ваги, бюретка для титрування, фарфорова чашка, воронка, нагрівальний прилад, іонометр ЕВ-74.
4208 Методів вимірювання параметрів навколишнього Визначення фізичних параметрів атмосфери та водного середовища, хімічних показників якості води, аналіз харчових продуктів, кількості повітря, яке необхідне для пробовідбору, температури газів, тиску газів в газоході, токсичності викидів автомобілів з бензиновими двигунами, токсичності викидів автомобілів з дизельними двигунами, шумових характеристик транспортних потоків. Обладнання: прибори контролю атмосферного повітря - універсальний газоаналізатор УГ-2, психрометр, барометр, витяжна шафа, прибори визначення фізичних забруднень повітря -автоматичний термоелектричний переносний радіометр РАТ-1П; вимірювач віпрацьованих газів автомобілей типу ІНА-109 та ін.
3209 Компютерних технологій Лабораторія електричних машин призначена для визначення експлуатаційних властивостей електричних машин різних типів під час проведення лабораторних занять та наукових досліджень.Обладнання: електричні машини типу IMD-K1,K2
1407 Біохімії та грунтознавства Проведення аналізу грунтів, дослідження хімічного складу води, повітря та ін. Обладнання: витяжні шафи, пробірки, колби, хімічні реактиви, ваги, ФЕК, центрифуга
1408 Біоекології Ознайомлення з сучасними методами дослідження стану довкілля, мікроскопіювання, вивчення морфології і життєвих циклів представників флори і фауни та ін. Обладнання: мікроскопи, витяжні шафи, пробірки, хімічні реактиви, термостат, сушильна шафа, муфельна піч.
1409 Загальної хімії Вивчення класів неорганічних та органічних сполук, загальних властивостей розчинів, закономірностей перебігу хімічних реакцій, складання гальванічного елементу, вивчення процесів електролізу та ін. Обладнання: витяжні шафи, хімічні раективи,пробірки, колби, водяна баня, прилад для електролізу ОХ-2, бюретка для титрування.
1411 Органічної хімії та токсикології Вивчення способів одержання та основних хімічних властивостей органічних сполук, визначення токсикологічних характеристик ліків, харчових продуктів, ознайомлення з розрахунковими методами визначення полютантів у харчових продуктах, рослинності, живих обєктах навколишнього природного середовища. Обладнання: витяжні шафи, хімічні раективи,пробірки, колби, спиртовки, циліндри, бюретка, сушільна шафа, ваги, муфельна піч.