Головна>Факультети, кафедри >Лабораторна база кафедри  Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
16.03.2020

Кафедра Галузевих юридичних наук

ЛАБОРАТОРНА БАЗА
№ ауд. Назва Призначення та опис обладнання
1405 Криміналістичний кабінет Для проведення практичних занять з криміналістики.
Криміналістика забезпечує правоохоронні органи ефективними методами й засобами розкриття злочинів, що сприяють реалізації принципу невідворотності кримінально-правового реагування на вчинення злочинів, об’єктивному застосуванню закону про кримінальну відповідальність та запобіжному впливу. Сучасний рівень розвитку криміналістики та науково-технічний потенціал природничих і технічних наук дають змогу органам прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та суду попереджувати, припиняти і розслідувати складні злочини, сприяючи розв’язанню одного з основних завдань — зміцнення законності та правопорядку в Україні.
Криміналістика — юридична наука, що сформувалась у надрах кримінального процесу XIX ст. як сукупність технічних засобів і так- тичних прийомів, а також способів їх застосування з метою розкрит- тя злочинів. Криміналістика вивчає злочин, який є також предметом пізнання інших галузей знань, що досліджують окремі специфічні ас- пекти, властивості та особливості злочинної діяльності — соціології, філософії, кримінального, цивільного та адміністративного права, психології, статистики та ін.
1316 Методичний кабінет Методичний кабінет є організуючим центром роботи щодо підвищення кваліфікації та фахової майстерності науково-педагогічних кадрів кафедри та факультету в цілому. Його основними завданнями є:
- надання допомоги викладачам у підвищенні педагогічної кваліфікації та фахової майстерності;
- навчально-методичне консультування науково-педагогічних кадрів кафедри і студентів факультету;
- організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації науково-педагогічних кадрів кафедри та факультету права, гуманітарних та соціальних наук;
- експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи науково-педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;
- координація змісту, форм і методів самоосвіти викладачів та колективної роботи щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, щоб спрямувати їх на вирішення проблемних питань закладу освіти, регіону;
- систематична пропаганда досягнень юридичнної науки та перспективного науково-педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій навчання та виховання.