Головна > Ліцей  
КрНУ


Ліцей

ВикладачіNykyforov

Никифоров Володимир Валентинович


Кандидат біологічних наук із 1994 року, тема дисертації «Золотисті водорості (Chrysophyta) Гірського Криму та Українських Карпат». 

З 2000 доцент кафедри екології. З 2001 року директор регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні».

Доктор біологічних наук із 2010 року. Тема дисертації "Структурна організація біогеоценозів і біогідроценозів Середнього Придніпров`я (відновлення, охорона та раціональне використання)". 

З 01.09.2012 р. – завідувач кафедри біоекологічних технологій.

З 01.07.2013 р. – Перший проректор КрНУ.

 

Nikiforova

Никифорова Олена Олексіївна

З 1980 по 1987 рік – закінчила Харківський державний університет ім. А. М. Горького за спеціальністю «Біологія», отримала кваліфікацію – біолог, викладач біології та хімії;

 З 1987 по 1992 рік – працювала викладачем біології та хімії в середній  школі № 28.  

З 2002 року – працювала асистентом кафедри «Екології», а з 2006 року  - старшим викладачем кафедри;

 

 

 

 

 

 

Novohatko

Новохатько Ольга Володимирівна

 

Захист дисертації у 2002 році на тему «Електротитриметрія арґентуму(І), паладію(ІІ), ауруму(ІІІ) у їх сумішах промислового походження», зі спеціальності 02.00.02 – Аналітична хімія (11.01.2002 р.) у спеціалізованій вченій раді Українського державного хіміко-технологічного університету.

2000 – 2012 р. старший викладач, доцент, в.о. зав. кафедри екології Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління (КУЕІТУ).

З 2012 року доцент кафедри "Біотехнологія та здоров’я людини" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

 

Romashikhin

Ромашихін Юрій Володимирович

Доцент, к.т.н. 

В 2005 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – дослідження ефективності методів визначення електромагнітних параметрів машин змінного струму.

З 2008 працює в КрНУ на кафедрі Систем автоматичного управління та електропривода.

У 2011 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вдосконалення методу визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів».

 


 
КрНУ