Головна КрНУ > Підрозділи
Юридичний відділ

Основні напрями роботи юридичного відділу

• забезпечення правильного застосування в університеті чинного законодавства

• розроблення та участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності університету

• юридична експертиза проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами університету, їх погодження (візування)

• організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні контролю за їх виконанням, правова оцінка проектів таких договорів (контрактів), їх візування

• участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів університету в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань

• організація претензійної та позовної роботи, здійснення аналізу її результатів

• сприяння своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів

• сприяння дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу університету під час вирішення виробничих та соціальних питань

• надання правової допомоги працівникам університету, які потребують соціального захисту

• контроль за правильним застосуванням норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників університету

• узагальнення інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях

• організація і проведення роботи, спрямованої на підвищення рівня правових знань працівників університету, роз'яснення практики застосування законодавства, надання консультацій з правових питань.