Головна КрНУ > Підрозділи
Бухгалтерія

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРІЇ:

1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету та складення звітності;

2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності;

3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, здійснення платежів;

4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна;

5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності;

6. Здійснює поточний контроль за:

  - дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах   Державної казначейської служби та здійсненням відповідних платежів;

  - правильністю зарахування та використання власних надходжень університету;

7. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

8. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

9. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників;

10. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами університету, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.