Головна КрНУ > Підрозділи
Планово-фінансовий відділ

Відділ створено з метою організації планово-фінансової діяльності університету, спрямовану на забезпечення проведення економічної політики доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів університету.

Основні задачі і функції роботи відділу

- організацію контролю виконання постанов, наказів і розпоряджень керівництва університету і вищих керівних органів у сфері виконання фінансових ресурсів;

- складання та подання бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України на наступний рік в системі головного розпорядника бюджетних коштів;

- забезпечення складання штатних розписів університету згідно доведених лімітів чисельності і фонду заробітної плати;

- розрахунок дохідної частини спеціального фонду від надання платних послуг університетом;

- забезпечення складання кошторису доходів і видатків спеціального фонду університету;

- забезпечення змін до кошторису доходів і видатків спеціального фонду університету;

- впровадження сучасного програмного забезпечення при виконанні поставлених завдань ПФВ;

- складання калькуляції на усі види платних послуг, що надаються університетом та контроль правильності складання кошторисно-фінансових розрахунків підрозділами університету по наданню платних послуг і інших робіт;

- аналіз фінансово-господарської діяльності університету;

- облік та контроль плати від надання освітних послуг за підготовку фахівців;

- забезпечення своєчасного складання встановленої звітності перед Державними органами статистики і Міністерством освіти і науки України;

- контроль за економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

- контроль за своєчасним складанням розрахунків стипендіального фонду та аналіз його використання.