Головна КрНУ > Підрозділи
Науково-дослідна частина

Науково-дослідна частина створена для здійснення фундаментальних досліджень та прикладних розробок за рахунок бюджетних i позабюджетних коштів, а також науково-дослідних, дослідно-конструкторських i технологічних розробок за господарськими договорами з підприємствами й організаціями.

Керівним підрозділом з організації наукових досліджень, проведення наукових заходів, видання наукової періодики та інших видів науково-технічної діяльності університету є науково-дослідна частина, якій підпорядковані чотири науково-дослідні, навчально-методичні центри та 19 наукових лабораторій.

У своїй діяльності НДЧ керується законами України "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", нормативними актами України i Міністерства освіти і науки України, статутом КрНУ, наказами та розпорядженнями ректора університету, а також Положеннями "Про організацію науково-дослідної роботи у КрНУ" та "Про науково-дослідну частину КрНУ". Положення про науково-дослідну частину регламентує внутрiшнi госпрозрахункові відносини i зв'язки структурних пiдроздiлiв мiж собою в рамках унiверситету.