Головна КрНУ > Підрозділи


Відділ охорони праці

Відділ утворений з метою:

забезпечення виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

Основними завданнями відділу охорони праці є:

• відпрацювання ефективної системи управління охорони праці в університеті та сприяння вдосконаленню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника;
• організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників;
• контроль за додержанням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень, розділу «Охорона праці» колективного договору, які діють в університеті;
• інформування та надання роз'яснень працівникам університету з питань охорони праці.

Функції відділу охорони праці:
Однією з найважливіших функцій, які покладені на відділ охорони праці, є участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Також фахівці відділу охорони праці беруть участь у складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо профзахворювань; у проведенні атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; у складанні списків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні та періодичні медичні огляди; в організації навчання з питань охорони праці та роботи комісії з перевірки знань з цих питань.

• розроблення спільно з іншими підрозділами комплексні заходи, плани, програми з поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму та професійних захворювань;
• підготовка проектів наказів з питань охорони праці;
• проводення перевірок з дотримання працівниками нормативно-правових актів з охорони праці;
• складання звітів з охорони праці;
• проводення з працівниками всіх видів інструктажів з охорони праці;
• ведення обліку та аналізу причин виробничого травматизму;
• забезпечення належного оформлення та зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасна передача її в архів для тривалого зберігання;
• складання за участю керівників підрозділів університету переліків професій, посад і видів робіт, щодо яких повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, надання допомоги під час їх розроблення;
• інформування працівників про основні вимоги законів, інші нормативно-правові акти та акти з охорони праці, що діють у межах університету.