Головна>Факультети, кафедри >Методичне забезпечення  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
21.05.2013

Кафедра електричних машин та апаратів

ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:
НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ УКЛАДАЧІ ФАЙЛ
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Електричні машини» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.050702 – «Електромеханіка», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання) 2012 к.т.н., проф. В.О.Некрасов,
к.т.н., доц. А.В.Некрасов,
асист. Р.М.Донченко,
асист. В.В.Ромашина
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 – «Будівництво» 2012 асист. Р.М.Донченко
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.060101 «Будівництво» 2011 асист. Р.М.Донченко
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка, електроніка, та мікропроцесорна техніка» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 6.070106 – «Автомобільний транспорт», 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 – «Машинобудування» 2010 старш. викл. Г.Ю.Риков,
асист. Р.М.Донченко
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання) 2010 к.т.н., проф. В.О.Некрасов,
к.т.н., доц. А.В.Некрасов,
д.т.н., проф. А.П.Ращепкін,
асист. Р.М.Донченко,
асист. В.В.Ромашина
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Електричні машини” з розділу “Асинхронні машини” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання) 2010 к.т.н., проф. В.О.Некрасов,
к.т.н., доц. А.В.Некрасов,
д.т.н., проф. А.П.Ращепкін,
асист. Р.М.Донченко,
асист. В.В.Ромашина
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Електричні машини”, з розділу “Генератори постійного струму” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання) 2010 к.т.н., проф. В.О.Некрасов,
к.т.н., доц. А.В.Некрасов,
д.т.н., проф. А.П.Ращепкін,
асист. Р.М.Донченко,
асист. В.В.Ромашина
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Електричні машини”, з розділу “Двигуни постійного струму” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання) 2010 к.т.н., проф. В.О.Некрасов,
к.т.н., доц. А.В.Некрасов,
д.т.н., проф. А.П.Ращепкін,
асист. Р.М.Донченко,
асист. В.В.Ромашина
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Електричні машини”, розділ “Синхронні машини” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання) 2010 к.т.н., проф. В.О.Некрасов,
к.т.н., доц. А.В.Некрасов,
д.т.н., проф. А.П.Ращепкін,
асист. Р.М.Донченко,
асист. В.В.Ромашина
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Електричні машини”, розділ “Спеціальні машини” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання) 2010 к.т.н., проф. В.О.Некрасов,
к.т.н., доц. А.В.Некрасов,
д.т.н., проф. А.П.Ращепкін,
асист. Р.М.Донченко,
асист. В.В.Ромашина
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Електричні машини”, розділ “Трансформатори” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання) 2010 к.т.н., проф. В.О.Некрасов,
к.т.н., доц. А.В.Некрасов,
д.т.н., проф. А.П.Ращепкін,
асист. Р.М.Донченко,
асист. В.В.Ромашина
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Електричні машини» (розділ «Машини постійного струму») для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання) 2010 к.т.н., проф. В.О.Некрасов,
к.т.н., доц. А.В.Некрасов,
асист. Р.М.Донченко,
асист. В.В.Ромашина
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Електричні машини» (розділ «Асинхронні машини») для студентів денної та заочної форм навчання за напрямками 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» 2010 к.т.н., проф. В.О.Некрасов,
к.т.н., доц. А.В.Некрасов,
асист. Р.М.Донченко,
асист. В.В.Ромашина
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Електричні машини» (розділ «Трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання за напрямками 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» 2010 к.т.н., проф. В.О.Некрасов,
к.т.н., доц. А.В.Некрасов,
асист. Р.М.Донченко,
асист. В.В.Ромашина
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Спеціальні електричні машини» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.092200 – «Електричні машини та апарати» 2008 к.т.н., доц. А.В.Некрасов,
викл.-стажист Р.М.Донченко
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електричні апарати» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.050702 – «Електромеханіка» та 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» 2008 д.т.н., проф. М.В.Загірняк,
старш. викл. Г.Ю.Риков,
викл.-стажист Р.М.Донченко
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з навчальної дисципліни “Електричні апарати” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.092200 – "Електричні машини і апарати" 2007 старш. викл. Г.Ю.Риков,
викл.-стажист Р.М.Донченко
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Електричні апарати” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.092200 – "Електричні машини і апарати" 2007 старш. викл. Г.Ю.Риков,
викл.-стажист Р.М.Донченко