Головна>Факультети, кафедри >Методичне забезпечення  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
01.07.2019

Кафедра менеджменту

ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:
НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ УКЛАДАЧІ ФАЙЛ
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент та бізнес-план стартапів» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 101 – «Екологія» освітньо-професійна програма «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» освітнього ступеня «Магістр» 2018 старш.викл. В.В.Семеніхіна
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Психологія управління» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 2018 д.е.н., проф. А.Б.Почтовюк, старш. викл. В.В.Семеніхіна
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійними програмами «Менеджмент організацій і адміністрування»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; 281 – «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійними програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; 281 - «Публічне управління та адміністрування» за ОПП «Муніципальний менеджмент», «Бізнес-адміністрування» ОС«Магістр» 2018 к.е.н., доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц. Г. М. Дорожкіна
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організацій)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281 – «Публічне управління та адміністрування» за освітніми програмами «Муніципальний менеджмент», «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к. е. н., доц. Г. М. Дорожкіна
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організацій)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 − «Менеджмент» за освітньо- професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281 – «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Бізнес-адміністрування», «Муніципальний менеджмент» освітнього ступеня «Магістр» 2018 д. е. н., проф. М.М.Хоменко, к. е. н., доц. Л.М. Хоменко, к. е. н., доц. Г.М.Дорожкіна.
Методичні вказівки щодо вивчення курсу та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Корпоративне управлінн» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Маґістр» 2018 д.е.н., проф. М.М. Хоменко, старш. викл. Л.В. Різніченко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Корпоративне управління)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» за освітньо- професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 д.е.н., проф. М.М.Хоменко, к.е.н., доц. Г.М.Дорожкіна
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 2018 д.е.н., проф. М.М.Хоменко, к.е.н., доц. Г.М.Дорожкіна
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 2018 д.е.н., проф. М.М.Хоменко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Корпоративне управління)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» за освітньо- професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 д.е.н., проф. М.М.Хоменко
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.т.н., доц. Л.В.Сухомлин
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо- професійними програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; 281  «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент», «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо- професійними програмами «Менеджмент організацій і адміністрування»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; 281 – «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо- професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)» для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц.Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)» для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо- професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління інвестиційною діяльністю» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління інвестиційною діяльністю» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління інвестиційною діяльністю» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 к.е.н., доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Мікроекономічне моделювання зовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 2018 д.е.н., проф. М.М.Хоменко, к.е.н., доц. Л.М.Хоменко, к.е.н., доц. Г.М.Дорожкіна
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Мікроекономічне моделювання підприємницької діяльності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою “Менеджмент організацій і адміністрування» ОС «Магістр» 2018 проф. Хоменко М.М. доц. Дорожкіна Г.М.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Мікроекономічне моделювання підприємницької діяльності» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2018 д.е.н., проф. М.М.Хоменко, к.е.н., доц. Л.М.Хоменко, к.е.н., доц. Г.М.Дорожкіна
Методичні вказівки щодо підготовки, написання та захисту КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 2018 д.е.н., проф. М.М.Хоменко, д.е.н., доц. А.Б.Почтовюк, к.е.н., доц. Г.М.Дорожкіна, старш. викл. Л. В. Різніченко
Методичні вказівки щодо підготовки, написання та захисту КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" ОС "Магістр" 2018 д.е.н., проф. Хоменко М.М.
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Психологія управління» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 2018 д.е.н., проф. А.Б.Почтовюк, старш.викл. В.В.Семеніхіна
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Менеджмент та бізнес-план стартапів» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 101 – «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» освітнього ступеня «Магістр» 2018 старш.викл. Семеніхіна В.В.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Договірне право» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2017 А. А. Митник
Робоча програма навчальної дисципліни «ДОГОВІРНЕ ПРАВО» спеціальність підготовки 073 «Менеджмент» 2017 Митник А.А.
Тестовi завдання з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДОГОВІРНЕ ПРАВО» спеціальність підготовки 073 «Менеджмент» 2017 Митник А.А.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Комунікаційна політика в діяльності державного службовця» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 074 − «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією «Муніципальний менеджмент» освітнього ступеня «Магістр» 2017 д.е.н., проф. М.М.Хоменко к.е.н., доц. Л.М.Хоменко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комунікаційна політика в діяльності державного службовця» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 074 − «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією «Муніципальний менеджмент» освітнього ступеня «Магістр» 2017 д.е.н., проф. М.М. Хоменко к.е.н., доц. Л.М. Хоменко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародні проекти» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 2017 д.е.н., проф. М.М.Хоменко, к.е.н., доц. Л.М.Хоменко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні проекти» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 2017 д.е.н., проф. М.М.Хоменко, к.е.н., доц. Л.М.Хоменко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи законодавства України» для студентів заочної форми навчання для всіх спеціальностей освітнього ступеня «Магістр» 2017 викл. В.М.Прилипко
Методичні вказівки щодо практичних (семінарських) занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи законодавства України» для студентів денної та заочної форм навчання для всіх спеціальностей освітнього ступеня «Магістр» 2017 викл. В.М.Прилипко
Методичні вказівки щодо виконання розділу дипломної роботи «ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 073 – «Менеджмент», 281 – «Публічне управління та адміністрування» ОС Магістр» 2017 к.е.н., доц. Г.М. Дорожкіна,старш. викл. В.В. Семеніхіна,старш. викл. Л.В. Різніченко
Програма виробничої та переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» за освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 2017 к. е. н., доц. Г.М.Дорожкіна, старш. викл. Л.В.Різніченко
Програма виробничої практики та стажування з фаху для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 281 − «Публічне управління та адміністрування» за освітніми програмами «Муніципальний менеджмент», «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2017 к. е. н., доц. Г.М.Дорожкіна, старш. викл. Л.В.Різніченко
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 073 – “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент організацій і адміністрування”, 074 – “Публічне управління та адміністрування” спеціалізації “Муніципальний менеджмент”, “Бізнес-адміністрування” освітнього ступеня «магістр» 2016 к.е.н., доц. Вєдєніна Ю.Ю.
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент організацій і адміністрування”, 074 – “Публічне управління та адміністрування” спеціалізації “Муніципальний менеджмент”, “Бізнес-адміністрування” освітнього ступеня «магістр» 2016 к.е.н., доц. Вєдєніна Ю.Ю.
Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент організацій і адміністрування”, 074 – “Публічне управління та адміністрування” спеціалізації “Муніципальний менеджмент”, “Бізнес-адміністрування” освітнього ступеня «магістр» 2016 к.е.н., доц. Вєдєніна Ю.Ю.
РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" ММн ПП 1.4, БАПП1.3, МОПП1.3 2016 к.е.н., доц. Вєдєніна Ю.Ю.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Конкурентна політика держави» для студентів денної та заочної форм зі спеціальності 073 − «Менеджмент» за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2016 д.е.н., проф. М.М.Хоменко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю на світових ринках» для студентів денної та заочної форм зі спеціальності 073 − «Менеджмент» за ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 2016 д.е.н., проф. М.М.Хоменко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю на світових ринках» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 2016 д.е.н., проф. М.М.Хоменко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Конкурентна політика держави» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 2016 д.е.н., проф. М.М.Хоменко
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції” для студентів заочної форми навчання за ОПП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” 2016 доц. В.В.Дружиніна, старш.викл. В.В.Семеніхіна
Методичні вказівки щодо виконання розділу дипломної роботи «Економіко-математичне програмування та персональна комп’ютерна техніка» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.03060104, 8.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» 2014 к.е.н., доц. Г.М. Дорожкіна, асист. В.В. Семеніхіна, старш. викл. Л.В. Різніченко
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія управлінської думки» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030601 – «Менеджмент» 2014 к.т.н., доц. Бачкір Л.В.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління якістю)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» 2014 к.т.н., доц. Бачкір Л.В.
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Географія туризму» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.140103 «Туризм» 2014 к.т.н., доц. Л. В. Сухомлин
Програма туристичної практики для студентів денної форми навчання за напрямом 6.140103 «Туризм» 2013 к.е.н., доц. Карлик Ю.Ю., асист. Семеніхіна В.В.
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Організація туристичних подорожей” для студентів денної форми навчання за напрямом 6.140103 «Туризм» 2013 к.е.н., доц. Ю.Ю. Карлик
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Історія туризму» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом «Туризм» 2013 асист. Алексєєва Н.Ф
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 2013 д.е.н., проф. Хоменко М.М. асист. Семеніхіна В.В.
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 2013 старш. викл. Мажаренко К.П.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія управлінської думки» для студентів заочної форми навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 старш. викл. Бачкір Л.В.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» («Теорія організації») для студентів заочної форми навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 доц. Дорожкіна Г.М.
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Антикризове управління» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 доц. Загорянська О.Л.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 2013 старш. викл. Мажаренко К.П.
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Організація сталого розвитку» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 д.е.н., проф. Хоменко М.М. асист. Семеніхіна В.В.
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Навчальна практика з моделювання управлінських рішень» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 старш. викл. Різніченко Л.В.
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 асист. Алексєєва Н.Ф.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Навчальна практика з моделювання управлінських рішень» для студентів заочної форми навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 старш. викл. Різніченко Л.В.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Антикризове управління» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 доц. Загорянська О.Л.
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство» для студентів денної форми навчання за напрямом „Туризм” 2013 доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Історія управлінської думки» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 старш. викл. Бачкір Л.В.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія і практика інтеграційних процесів сучасності» для студентів заочної форми навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 доц. Буряк Є.В.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Психологія управління” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 2012 доц. Почтовюк А.Б. асист. Алексєєва Н.Ф.
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „ Публічне адміністрування ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 2012 доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 2012 доц. Дорожкіна Г.М.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів заочної форм навчання за напрямом „Менеджмент” 2012 старш. викл. Бачкір Л.В.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Менеджмент і адміністрування” («Самоменеджмент») для студентів заочної форми навчання за напрямом „Менеджмент” 2012 доц. Карлик Ю.Ю.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління змінами” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 2012 доц. Дружиніна В.В.
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Інформаційні системи і технології в управлінні організацією” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 2012 д.е.н., проф. Хоменко М.М. асист. Семеніхіна В.В.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Основи підприємництва і менеджменту” для студентів заочної форми навчання за напрямами 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050503 «Машинобудування» 2012 доц. Дорожкіна Г.М. асист. Різниченко Н.С.