Головна>Факультети, кафедри >Методичне забезпечення  
Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.08.2018

Кафедра менеджменту

ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:
НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ УКЛАДАЧІ ФАЙЛ
Методичні вказівки щодо виконання розділу дипломної роботи «Економіко-математичне програмування та персональна комп’ютерна техніка» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.03060104, 8.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» 2014 к.е.н., доц. Г.М. Дорожкіна, асист. В.В. Семеніхіна, старш. викл. Л.В. Різніченко
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія управлінської думки» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030601 – «Менеджмент» 2014 к.т.н., доц. Бачкір Л.В.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління якістю)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» 2014 к.т.н., доц. Бачкір Л.В.
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Географія туризму» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.140103 «Туризм» 2014 к.т.н., доц. Л. В. Сухомлин
Програма туристичної практики для студентів денної форми навчання за напрямом 6.140103 «Туризм» 2013 к.е.н., доц. Карлик Ю.Ю., асист. Семеніхіна В.В.
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Організація туристичних подорожей” для студентів денної форми навчання за напрямом 6.140103 «Туризм» 2013 к.е.н., доц. Ю.Ю. Карлик
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Історія туризму» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом «Туризм» 2013 асист. Алексєєва Н.Ф
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 2013 д.е.н., проф. Хоменко М.М. асист. Семеніхіна В.В.
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 2013 старш. викл. Мажаренко К.П.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія управлінської думки» для студентів заочної форми навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 старш. викл. Бачкір Л.В.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» («Теорія організації») для студентів заочної форми навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 доц. Дорожкіна Г.М.
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Антикризове управління» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 доц. Загорянська О.Л.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 2013 старш. викл. Мажаренко К.П.
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Організація сталого розвитку» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 д.е.н., проф. Хоменко М.М. асист. Семеніхіна В.В.
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Навчальна практика з моделювання управлінських рішень» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 старш. викл. Різніченко Л.В.
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 асист. Алексєєва Н.Ф.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Навчальна практика з моделювання управлінських рішень» для студентів заочної форми навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 старш. викл. Різніченко Л.В.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Антикризове управління» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 доц. Загорянська О.Л.
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство» для студентів денної форми навчання за напрямом „Туризм” 2013 доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Історія управлінської думки» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 старш. викл. Бачкір Л.В.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія і практика інтеграційних процесів сучасності» для студентів заочної форми навчання за напрямом „Менеджмент” 2013 доц. Буряк Є.В.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Психологія управління” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 2012 доц. Почтовюк А.Б. асист. Алексєєва Н.Ф.
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „ Публічне адміністрування ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 2012 доц. Сакун Л.М.
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 2012 доц. Дорожкіна Г.М.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів заочної форм навчання за напрямом „Менеджмент” 2012 старш. викл. Бачкір Л.В.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Менеджмент і адміністрування” («Самоменеджмент») для студентів заочної форми навчання за напрямом „Менеджмент” 2012 доц. Карлик Ю.Ю.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління змінами” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 2012 доц. Дружиніна В.В.
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Інформаційні системи і технології в управлінні організацією” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 2012 д.е.н., проф. Хоменко М.М. асист. Семеніхіна В.В.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Основи підприємництва і менеджменту” для студентів заочної форми навчання за напрямами 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050503 «Машинобудування» 2012 доц. Дорожкіна Г.М. асист. Різниченко Н.С.