Головна>Факультети, кафедри >Методичне забезпечення  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.05.2015

Кафедра маркетингу

ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:
НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ УКЛАДАЧІ ФАЙЛ
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.03050701 – «Маркетинг» 2014 д. т. н., проф. О. А. Юрко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.03050701 – «Маркетинг» 2014 д. т. н., проф. О. А. Юрко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Стандартизація, сертифікація продукції та послуг» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.03050701 – «Маркетинг» 2014 д. т. н., проф. О. А. Юрко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Організація і планування проектної діяльності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.03050701 – «Маркетинг» 2014 д. т. н., проф. О. А. Юрко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація і планування проектної діяльності» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.03050701 – «Маркетинг» 2014 д. т. н., проф. О. А. Юрко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.03050701 – «Маркетинг» 2014 д. т. н., проф. О. А. Юрко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 8.03050701 – «Маркетинг» 2014 д. т. н., проф. О. А. Юрко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стандартизація і сертифікація продукції та послуг» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.03050701 – «Маркетинг» 2014 д.т.н.,проф. О. А. Юрко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030507 – «Маркетинг» (у тому числі скорочений термін навчання) 2014 д. т. н., проф. О. А. Юрко, ас. О. Ю. Кузьменко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030507 «Маркетинг» (у тому числі скорочений термін навчання) 2014 д. т. н., проф. О. А. Юрко
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу "Вступ до спеціальності". Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Маркетинг" 2010 Укладач: ас. В.В. Герасимчук, Рецензент: Т.О. Зайчук, к.е.н., ст. викл. кафедри маркетингу
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності". Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Маркетинг" 2010 Укладач: ас. В.В. Герасимчук, Рецензент: Т.О. Зайчук, к.е.н., ст. викл. кафедри маркетингу
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності". Для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Маркетинг" 2010 Укладач: ас. В.В. Герасимчук, Рецензент: Т.О. Зайчук, к.е.н., ст. викл. каф. маркетингу
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Конкурентоспроможність фірми" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 ст. викладач О.Д. Коноваленко
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Маркетинг" для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей 2010 д.т.н, проф. М.І.Сокур, ас. В.В.Герасимчук
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "Маркетинг" для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності: 6.050108 – "Маркетинг" 2010 д.т.н., проф. М.І.Сокур
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни "Введення в маркетинг" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.060100 – "Правознавство" 2010 ас. В.В. Герасимчук, Рецензент Т.О.Зайчук, к.е.н., ст. викладач каф. маркетингу
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу "Введення в марктеинг" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.060100 – "Правознавство" 2010 Укладач асистент В.В. Герасимчук, Рецензент Т.О. Зайчук, к.е.н., ст.викладач кафедри маркетингу
Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики для студентів зі спеціальності 6.050100 - "Маркетинг" 2010 д.т.н.,професор Сокур М.І., ст. викладач Коноваленко О.Д.
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності 7.050108 - "Маркетинг" 2010 Укладачі: д .т. н., професор Сокур М.І., к.е.н., доцент Баюра В.І.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "Менеджмент" для студентів зі спеціальності 6.050100 - "Маркетинг" усіх форм навчання 2010 д.т.н., професор М.І. Сокур, Рецензент: к.е.н., доцент В.І.Баюра
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності 7.050108 - "Маркетинг" 2010 Укладачі: д.т.н., професор Сокур М.І., к.е.н., доцент Баюра В.І.
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Психологія рекламного бізнесу" для студентів зі спеціальності 6.050100 "Маркетинг" (усіх форм навчання) 2010 ст. викладач О.Д. Коноваленко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Комерційна логістика". Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050113 – "Комерційна діяльність" 2009 Укладачі: проф. О.А. Юрко, доц. О.О. Юрко, старш. викл. Л.В. Бачкір. Рецензент д.т.н., проф. М.І. Сокур
Методичні вказівки щодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни "Комерційна логістика". Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050113 – "Комерційна діяльність" 2009 Укладачі: проф. О.А. Юрко,доц. О.О. Юрко, старш. викл. Л.В. Бачкір, рецензент д.т.н., проф. М.І. Сокур
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу "Конкурентоспроможність фірми" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050107 (тому числі скорочений термін навчання) "Економіка підприємства" 2009 д.т.н., професор М.І. Сокур, ст. викладач О.Д. Коноваленко
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" для студентів зі спеціальності 7.050108 - "Маркетинг" (усіх форм навчання) 2009 д.т.н., професор М.І. Сокур, ст. викладач О.Д. Коноваленко
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи магістра з маркетингу для студентів зі спеціальності 8.050108 - "Маркетинг" 2009 Укладачі: д.е.н. А.М. Турило, д.т.н.,проф. М.І.Сокур, к.т.н.,доц.Коноваленко О.Д., Рецензент д.е.н.,проф. Хоменко М.М.
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "комерційна логістика" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050113 – "комерційна діяльність" 2009 Укладачі: проф. О.А.Юрко, доц. О.О.Юрко, старш. викл. Л.В.Бачкір. Рецензент: д.т.н., проф. М.І.Сокур
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "Психологія рекламного бізнесу" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 ст. викладач О.Д. Коноваленко
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу "Психологія рекламного бізнесу" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.05100 "Маркетинг" 2009 ст. викладач О.Д. Коноваленко
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "Реклама і рекламна діяльність" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 ст. викладач О.Д. Коноваленко
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу "Реклама і рекламна діяльність" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 ст. викладач О.Д. Коноваленко
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Реклама і рекламна діяльність" для студентів денної форми навчання з і спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 ст. викладач О.Д. Коноваленко
Мктодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Державні закупівлі" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – “Комерційна діяльність" 2009 асист. О.М. Збиранник доц. О.Д. Коноваленко
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної з навчальної з навчальної дисципліни "Маркетингова товарна політика" для студентів зі спеціальності 6.050100 - «МАРКЕТИНГ» (усіх форм навчання) 2009 Зайчук Т.О.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050108 – "Маркетинґ"(у тому числі скорочений термін навчання) 2008 Укладачі: проф. О.А. Юрко ,асист. Н.Ф. Алексєєва
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "Основи стандартизації, сертифікації і управління якістю" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Маркетинг" 2008 к.е.н., доцент В.І. Баюра, асистент Н.В.Язан
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Основи стандартизації, сертифікації і управління якістю" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Маркетинг" 2008 к.е.н., доцент В.І.Баюра
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "Товарна інноваційна політика" Для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050108 - "Маркетинґ" 2008 асист. К.А. Латишев, Рецензент: к.е.н., доц. В.І. Баюра
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 "КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ" 2008 асист. О.М. Збиранник к.т.н., доц. Коноваленко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ” 2008 ас. Збиранник О.М.,к.т.н., доц. О.Д. Коноваленко
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з дисципліни "Менеджмент" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей 6.050100 - "Маркетинґ", 6.050100 - "Комерційна діяльність" 2007 д.т.н., проф. М.І. Сокур, І.О. Сова
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з дисципліни "Менеджмент" для студентів усіх форм навчання зі спеціальностей 6.050100 - "Маркетинґ", 6.050100 - "Комерційна діяльність" 2007 Укладачі: к.т.н., проф. М.І. Сокур, асист. І.О. Сова
Методичні вказівки щодо cамостійного вивчення курсу "Промисловий маркетинг" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – "Маркетинг" 2007 к.е.н., доцент В.І.Баюра
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "Промисловий маркетинг" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Маркетинг" 2007 к.е.н., доцент В.І.Баюра
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Промисловий маркетинг" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Маркетинг" 2007 к.е.н., доцент В.І.Баюра
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Статистика" Для студентів заочної форми навчання за напрямами: 0501 – "Економіка і підприємництво" та 0502 – "Менеджмент" 2007 старш. викл. Л.М. Сокур, асист. В.В. Герасимчук, рецензент к.е.н., доц.Т.Є. Циба
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Товарна політика підприємства" для студентів зі спеціальностей: 6.050100 — "Комерційна діяльність". 2007 к.е.н., доц. Т. О.Зайчук, асист. О. М.Збиранник
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни "Маркетинговий менеджмент" для студентів спеціальності 8.050108 - "Маркетинг" 2006 Укладач: ст. викладач Л.М. Сокур, рецензент: к.е.н., доцент В.І. Баюра
"Маркетингове планування". Навчальний посібник. 2006 Т.Є. Циба, М.І. Сокур, В.І. Баюра
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Поведінка споживачів" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050108 – "Маркетинг" 2006 Укладач старш. викл. Л.М. Сокур, Рецензент к. ек. н., доцент В.І. Баюра
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення навчальної дисципліни "Поведінка споживачів" Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050108 – "Маркетинг" 2006 Укладач старш. викл. Л.М. Сокур, Рецензент к.е.н., доцент В.І. Баюра
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Поведінка споживачів" Для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050108 – "Маркетинг" 2006 Укладач старш. викл. Л.М.Сокур, Рецензент к.е.н., доцент Т.Є.Циба
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності 8.050108 - "Маркетинг" 2006 Укладачі: к.е.н., доцент Баюра В.І., ас. Язан Н.В., Рецензент д.т.н., проф. Сокур М.І.
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Стратегічний маркетинг" для студентів зі спеціальності 8.050108 - "Маркетинг" 2006 д.т.н., проф. М.І. Сокур, Рецензент к.е.н., доц. Т.Є. Циба
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Стратегічний маркетинг" для студентів зі спеціальності 7.050108 - "Маркетинг" 2006 д.т.н., професор М.І. Сокур
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050108 - "Маркетинг" 2006 доцент, к.е.н. Т.Є. Циба, Рецензент д.т.н., проф. Сокур М.І.
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 - "Маркетинг" 2005 Укладач: ст. викл. Сокур Л.М., Рецензент: к.е.н.,доц. В.І.Баюра
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Маркетингове планування" для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050108 - "Маркетинг" 2005 Укладач ас. К.О. Латишев
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни "Маркетингове планування" для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050108 - "Маркетинг" 2005 ас. К.О.Латишев
Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Маркетингове планування" для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050108 - "Маркетинг" 2005 ас. К.О.Латишев
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинґ" для студентів усіх форм навчання зі спеціальності: 7.050206 - "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств", 7.050100 "Маркетинг" 2005 д.т.н., проф. М.І.Сокур, рецензент - к.е.н., доц. В.І.Баюра
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинґ" для студентів усіх форм навчання зі спеціальності: 7.050206 - "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств", 7.050100 "Маркетинг" 2005 Укладачі - д.т.н., проф. М.І. Сокур,Рецензент к.е.н., доц. В.І.Баюра
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "Основи біржової діяльності". Для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "маркетинг" 2004 к.е.н., доцент В.І. Баюра, ас. Н.В. Язан
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Основи біржової діяльності". Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Маркетинг" 2004 к.е.н., доцент В.І.Баюра
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "Маркетингова політика розподілу" Для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050108 – "Маркетинг" 2004 к.е.н., доцент В.І. Баюра, ас. Н.В.Язан
Методичні вказівки щодо практичних занять з дисципліни "Маркетинґовий менеджмент" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050108 - "Маркетинґ" 2004 асистент K.О. Каргіна, рецензент: к.е.н., доц. В.І.Баюра