Головна>Факультети, кафедри >Методичне забезпечення  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
27.11.2013

Кафедра теорії, історії держави та права

ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:
НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ УКЛАДАЧІ ФАЙЛ
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030401 “Право” 2011 Литвиненко Дмитро Анатолійович
Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030401 “Право” 2011 Литвиненко Дмитро Анатолійович
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Правознавство” для студентів заочної форми навчання за напрямами: 6.050702 – «Електромеханіка», 6.050902 - «Радіоелектронні апарати», 6.040302 – «Інформатика», 6.050102 - «Комп’ютерна інженерія», 6.050201 – «Системна інженерія», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.070101 – «Транспортні технології», 6.070106 – «Автомобільний транспорт», 6.030401 – «Право», 6.050503 - «Машинобудування», 6.050403 – «Інженерне матеріалознавство», 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050101 – «Комп’ютерні науки», 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» 2011 Прилипко Вікторія Михайлівна
Методичні вказівки щодо практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Правознавство” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.050702 – «Електромеханіка», 6.050902 - «Радіоелектронні апарати», 6.040302 – «Інформатика», 6.050102 - «Комп’ютерна інженерія», 6.050201 – «Системна інженерія», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.070101 – «Транспортні технології», 6.070106 – «Автомобільний транспорт»,6.030401 – «Право», 6.050503 - «Машинобудування», 6.050403 – «Інженерне матеріалознавство», 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050101 – «Комп’ютерні науки», 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» 2011 Прилипко Вікторія Михайлівна
Методичні вказівки щодо самостійної роботи навчальної дисципліни „Правознавство” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.050702 – «Електромеханіка», 6.050902 - «Радіоелектронні апарати», 6.040302 – «Інформатика», 6.050102 - «Комп’ютерна інженерія», 6.050201 – «Системна інженерія», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.070101 – «Транспортні технології», 6.070106 – «Автомобільний транспорт», 6.030401 – «Право», 6.050503 - «Машинобудування», 6.050403 – «Інженерне матеріалознавство», 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050101 – «Комп’ютерні науки», 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» 2011 Прилипко Вікторія Михайлівна
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни ”Конституційне право України” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030401 – ”Право” (в тому числі скорочений термін навчання) 2011 Дзябенко О.Ф.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни ”Державне управління та місцеве самоврядування ” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030401 - ”Право” (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 Дзябенко О.Ф.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”Державне управління та місцеве самоврядування” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030401 – ”Право” (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 Дзябенко О.Ф.
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни ”Державне управління та місцеве самоврядування” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030401 - ”Право” (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 Дзябенко О.Ф.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія вчень про державу та право” для студентів заочної форми навчання з напряму 6.030401 – “Право” 2010 Литвиненко Дмитро Анатолійович
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання з напряму 6.030401 - «Право» 2010 Шаповал Валерій Дмитрович
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» для студентів заочної форми навчання з напряму 6.030401 – «Право» 2010 Шаповал Валерій Дмитрович
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Нотаріальне документознавство” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.020105 - “Документознавство та інформаційна діяльність” 2010 Минько Тетяна Олексіївна