Головна>Факультети, кафедри >Методичне забезпечення  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
12.12.2014

Кафедра біотехнологій та біоінженерії

ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:
НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ УКЛАДАЧІ ФАЙЛ
Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.050201 – "Системна інженерія" щодо підготовки до модульного контролю з навчальної дисципліни "Фізика" (розділи "Фізичні основи механіки", "Основи молекулярної фізики і термодинаміки") 2011 Сукачов О.В.
Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.050201 – "Системна інженерія" щодо підготовки до модульного контролю з навчальної дисципліни "Фізика" (розділи "Основи електродинаміки", "Фізика коливань і хвиль") 2011 Сукачов О.В.
Дні лекційних демонстрацій. 2011 Єлізаров М.О., Єлізаров О.І., Журав В.В., Лисенко О.І., Мотрій Н.І., Сукачов О.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3-14 "Дослідження фотопровідності напівпровідника" 2011 Єлізаров О.І., Єлізаров М.О.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3-13 "Визначення ширини забороненої зони напівпровідника" 2011 Єлізаров О.І., Єлізаров М.О.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3-15 "Дослідження p-n переходу у напівпровідниковому діоді" 2011 Єлізаров О.І., Єлізаров М.О.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3-16 "Визначення роздільної здатності та ефективності самогасного лічильника" 2011 Єлізаров О.І., Єлізаров М.О.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3-1 “Визначення радіуса кривини лінзи за кільцями Ньютона” 2011 Журав В.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3-2 “Дослідження дифракції світла на вузькій щілині” 2011 Журав В.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3-3 “Визначення періоду дифракційної ґратки” 2011 Журав В.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3-4 “Перевірка закону Малюса й визначення ступеня поляризації світла” 2011 Журав В.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3-5 “Визначення кута повороту площини поляризації світла” 2011 Журав В.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3-6 “Визначення показника заломлення рідини рефрактометром” 2011 Журав В.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3-7 “Дослідження дисперсії світла у склі за допомогою гоніометра” 2011 Журав В.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 1-1 "Визначення густини тіл правильної геометричної форми" 2011 Лисенко О.І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 1-2 "Визначення швидкості кулі за допомогою крутильно-балістичного маятника" 2011 Лисенко О.І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 1-3 "Вивчення законів обертального руху" 2011 Лисенко О.І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 1-4 "Визначення напруженості та потенціалу гравітаційного поля Землі зворотним маятником" 2011 Лисенко О.І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 1-5 "Визначення логарифмічного декремента коефіцієнта загасання коливань" 2011 Лисенко О.І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 1-6 "Осцилографічні дослідження додавання гармонійних коливань" 2011 Лисенко О.І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 1-7 "Визначення швидкості звуку в повітрі методом стоячих хвиль" 2011 Лисенко О.І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 1-8 "Визначення коефіцієнта в’язкості та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря" 2011 Лисенко О.І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 1-9 "Визначення коефіцієнта в’язкості рідини" 2011 Лисенко О.І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 1-10 "Визначення відношення теплоємностей повітря методом адіабатного розширення" 2011 Лисенко О.І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 1-11 "Вивчення загасаючих коливань фізичного маятника" 2011 Лисенко О.І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 1-12 "Вивчення законів збереження на прикладі співудару куль" 2011 Лисенко О.І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 1-13 "Визначення моменту інерції махового колеса та сили тертя в опорі" 2011 Лисенко О.І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 2-1 "Дослідження електростатичних полів методом зонда" 2011 Скобель В.І., Мотрій Н.І., Сукачов О.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 2-2 "Осцилографічні вимірювання напружень і частот" 2011 Скобель В.І., Мотрій Н.І., Сукачов О.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 2-3 "Визначення ємності конденсатора мостовою схемою" 2011 Скобель В.І., Мотрій Н.І., Сукачов О.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 2-4 "Вивчення електричних властивостей сегнетоелектриків" 2011 Скобель В.І., Мотрій Н.І., Сукачов О.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 2-5 "Вимірювання опорів мостовою схемою" 2011 Скобель В.І., Мотрій Н.І., Сукачов О.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 2-6 "Градуювання термопари і визначення її питомої електрорушійної сили" 2011 Скобель В.І., Мотрій Н.І., Сукачов О.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 2-7 "Визначення напруженості магнітного поля Землі" 2011 Скобель В.І., Мотрій Н.І., Сукачов О.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 2-8 "Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона" 2011 Скобель В.І., Мотрій Н.І., Сукачов О.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 2-9 "Вивчення магнітних властивостей феромагнетиків" 2011 Скобель В.І., Мотрій Н.І., Сукачов О.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 2-10 "Вивчення вимушених електромагнітних коливань і явища резонансу в коливальному контурі" 2011 Скобель В.І., Мотрій Н.І., Сукачов О.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 2-11 "Визначення роботи виходу електрона" 2011 Скобель В.І., Мотрій Н.І., Сукачов О.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3-17 "Визначення активності і маси радіонукліда" 2011 Єлізаров О.І., Єлізаров М.О.
Фізичні основи теорії відносності. 2010 Скобель В.І.
Задачі з фізики, ч.4. 2009 Сукачов О.В., Черепанов В.П., Мотрій Н.І.
Навчально-методичні матеріали для слухачів підготовчих курсів (ч.1. Механіка) 2008 Сукачов О.В.
Навчально-методичні матеріали для слухачів підготовчих курсів (ч.2. Молекулярна фізика і термодинаміка) 2008 Сукачов О.В.
Навчально-методичні матеріали для слухачів підготовчих курсів (ч.3. Електродинаміка) 2008 Сукачов О.В.
Задачі з фізики, ч.2. 2008 Мотрій Н.І., Черепанов В.П., Сукачов О.В., Журав В.В.
Фізика для екологів (ч.1 і ч.2). 2007 Єлізаров О.І.
Задачі з фізики, ч.1. 2007 Черепанов В.П., Сукачов О.В., Мотрій Н.І., Єлізаров М.О.