Головна>Факультети, кафедри >Методичне забезпечення  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
25.02.2015

Кафедра обліку і фінансів

ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:
НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ УКЛАДАЧІ ФАЙЛ
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності» для студентів денної і заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2014 к.е.н., Р.Г. Сніщенко
Методичні вказівки щодо написання випускної роботи бакалавра для студентів денної і заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2014 д.е.н., професор С. В. Дідур
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форми навчання з напрямів: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030507 – «Маркетинг», 6.030509 – «Облік і аудит» 2014 к. е. н., доц. В. І. Глухова
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форми навчання з напрямів: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030507 – «Маркетинг», 6.030509 – «Облік і аудит» 2014 к. е. н., доц. В. І. Глухова
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб"єктів господарювання» для студентів заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2014 к.е.н., доц. Л. П. Шаповал
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності» для студентів денної і заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2014 к.е.н., Р.Г. Сніщенко
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2013 к.е.н., доц. Л. М. Хоменко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Казначейская система» для студентів заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2013 ке.н., доц. Л. П. Шаповал
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» для студентів заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2013 к.е.н., доц. Л. М. Хоменко
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2013 к.е.н., доц. Л. М. Хоменко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий робіт» для студентів заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2013 старш. викл. О. В. Волошина
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія розвитку фінансів і кредиту» для студентів заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2013 старший викладач Л.О. Лактіонова
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансова і банківська статистика» для студентів заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2013 к.е.н., доц. І. В. Ховрак
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансова і банківська статистика» для студентів заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2013 к.е.н., доц. І. В. Ховрак
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансова і банківська статистика» для студентів заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2013 к.е.н., доц. І. В. Ховрак
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямами: 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2013 к.е.н., доц. Л. П. Шаповал
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів заочної форми навчання за напрямами: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6.030509 – «Облік і аудит» 2012 доцент, к.е.н. Л.М. Крот, старш. викл І.В. Ховрак
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2012 доцент, к.е.н. В.І. Глухова
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 -«Фінанси і кредит» 2012 к.е.н. доц.. Глухова В. І.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів заочної форми навчання з напрямів: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030507 – «Маркетинг» 2011 проф. Г.Т. Капустян, асист. І.В. Ховрак
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент" для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – "Фінанси" (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 доцент, к.е.н. В.І. Глухова
Методичні рекомендації для використання на практичних заняттях з дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів зі спеціальності 6.050100 “Фінанси” (в тому числі скороченого терміну навчання) 2011 ст.викл. О.В. Волошина
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 доцент, к.е.н. Шаповал Л.П.
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.050100 – „Фінанси” 2011 ст. викл. Волошина О.В.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Страхування» для студентів денної форми навчання з напрямів: 6.030509  «Облік і аудит», 6.030504  «Економіка підприємства», 6.030508  « Фінанси і кредит», 6.030507  «Маркетинг», 6.030510  «Товарознавство І торговельне підприємництво » (у тому числі скорочений термін навчання). 2011 доцент, к.е.н. Безугла В.О.,старш.викл. О.В. Вірбулевська
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 “Фінанси” (в тому числі скорочений термін навчання) 2011 старш. викл. О.В. Волошина
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий ринок” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.050100 – „Фінанси” 2011 ст.викл. Волошина О.В.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей 7.050106 “Облік та аудит”, 7.050107 – “Економіка підприємства” (в тому числі скорочений термін навчання) 2011 ст. викл. О.В. Волошина
Методичні рекомендації (кейсові завданя) для використання на практичних заняттях з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів спеціальностей 7.050106 “Облік та аудит”, 7.050107 – “Економіка підприємства” (в тому числі скорочений термін навчання) 2011 ст. викл. О.В. Волошина
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Валютне регулювання та валютний контроль" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 7.050104 - "Фінанси", 7.050106 - "Облік і аудит" 2010 ст. викл. Л.О. Лактіонова
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" з напрямів 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6.030509 - «Облік і аудит», 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030601 – «Менедмент» (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 доцент, к.е.н. Л.М. Хоменко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030508 – „Фінанси і кредит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 доцент, к.е.н. Глухова В.І.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – «Фінанси» (У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ) 2010 доцент, к.е.н. Глухова В.І.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси” 2010 доцент, к.е.н. Шаповал Л.П.
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси” 2010 ст. викл. Л.О. Лактіонова
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.030509 – «Облік і аудит», та напряму 6.030601 – «Менеджмент» 2010 к.е.н., доц. Л.М. Хоменко
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 к.е.н., доц. В.О. Безугла, к.е.н., доц. Л.П. Шаповал, асист. Т.В. Олійник
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6.030509 - «Облік і аудит», 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030601 – «Менедмент» (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 к.е.н., доц. Л. М. Хоменко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – "Фінанси" (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 к.е.н., доц. В.І. Глухова
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 Ст. викл. Волошина О.В.
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 - "Фінанси" 2009 доц. Безугла В.О.,асистент Т.В. Олійник, к.е.н.
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Фінансова стратегія підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси” 2009 доцент, к.е.н. Л.М. Хоменко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси” 2009 доцент, к.е.н. Шаповал Л.П.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.030509 – «Облік і аудит», та напряму 6.030601 – «Менеджмент» 2009 к.е.н., доц. Л.М. Хоменко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “ Фінанси підприємсив” для студентів зі спеціальностей 7.050100 - “фінанси” 2009 к.е.н., доцент Л. М. Хоменко