Головна>Факультети, кафедри >Методичне забезпечення  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
04.11.2013

Кафедра галузевого машинобудування

ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:
НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ УКЛАДАЧІ ФАЙЛ
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Пошукове проектування і моделювання верстатних систем» 2010 Дудюк В.О.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Роботизовані технологічні комплекси» 2010 О.Ф. Саленко, В.Г. Доценко, А.І. Чирва
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Технологія верстатобудування» 2010 Бєлкін О.М., Саленко О.Ф.
Побудова параметризованих твердотільних моделей деталей у середовищі "Компас" 2010 Федотьєв А.М., Мана О.М.
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Гідропневмоавтоматика" 2010 А.М. Федотьєв
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системи керування верстатами та верстатними комплексами» 2009 А.М. Федотьєв
Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з на-вчальної дисципліни «Системи керування верстатами та верстатними комплекса-ми» 2009 А.М. Федотьєв
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системи автоматизованого проектування металорізального обладнання» 2009 А.М. Федотьєв
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Обладнання автоматизованого виробництва" 2009 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни: "Обладнання та транспорт механообробних цехів" 2009 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Гідропне-вмоавтоматика» 2008 А.М. Федотьєв
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Математичні методи оптимізації» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.090203 – „Металорізальні верстати та системи” 2008 А.М. Федотьєв
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Математичні методи оптимізації» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.090203 – „Металорізальні верстати та системи” 2008 А.М. Федотьєв
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Математичні методи оптимізації» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.090203 – „Металорізальні верстати та системи” 2008 А.М. Федотьєв
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Технологічна оснастка» 2008 Саленко О.Ф., Бєлкін О.М.
Методические указания для лабораторных работ по дисциплине «Исследования, испытания и эксплуатация станочных комплексов». 2007 О.М. Бєлкін
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи "Кінематичний розрахунок коробки швидкостей металорізальних верстатів графоаналітичним методом" 2007 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічного завдання та контрольної роботи «Кінематика та налагодження зубообробних верстатів» з навчальних дисциплін: «Металообробне обладнання», «Обладнання автоматизованого виробництва» 2006 В.Т. Щетинін, В.Г. Доценко
Навчальний посібник «Конструкції та налагодження металообробних верстатів» 2006 В.Т. Щетинін
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «САПР металообробного обладнання» 2006 А.М. Федотьєв
Основные расчетные зависимости по курсу "Гидравлика и гидропневмоприводы". Примеры расчетов. 2006 А.А. Федорец
Методичні вказівки щодо практичних занять з дисциплін: "Обладнання автоматизованого виробництва", "Металообробне обладнання", "Обладнання та транспорт механообробних цехів" 2006 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження точності та жорсткості токарно-револьверного верстата моделі 1341" 2006 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Будова та налагодження токарно-револьверного верстата моделі 1341" 2005 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження точності та жорсткості вертикально-свердлильного верстата моделі 2Н125" 2005 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Будова та налагодження вертикально-свердлильного верстата моделі 2Н125" 2005 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Гідравліка та гідропневмопривод" 2004 О.О. Федорець
Гидравлика и гидропневмопривод: Учебное пособие. 2004 Федорець О.О.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Динаміка металообробного обладнання» 2004 Саленко О.Ф.
Методичні вказівки щодо виконання дипломного проекту зі спеціальності 7.090203 – «Металорізальні верстати та системи» 2004 О.Ф. Саленко, В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Конспект лекций по курсу "Динамика металлообрабатывающего оборудования" 2004 А.Ф. Саленко, Г.П. Хабло
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Гидравлика и гидропневмопривод" 2004 А.А. Федорец, Н.В. Старков
Гидравлика и гидропневмопривод: Учебное пособие. 2004 А.А. Федорец
Програма переддипломної практики 2004 О.Ф. Саленко, В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу "Автоматизація виробничих процесів" 2003 О.Ф. Саленко, Л.С. Роман
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Будова та принцип роботи машин для точкового зварювання" з курсу "Обладнання та транспорт механообробних цехів" 2003 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Налагодження горизонтально-фрезерного верстата моделі 6Н81 та універсальної ділильної головки типу УДГ-Д-200 для нарізування гвинтових канавок" 2003 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Будова та принцип роботи гвинтового преса" 2003 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Будова та принцип роботи ковальсько-штампувального преса" 2003 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Будова та пналагодження плоскошліфувального напівавтомата моделі 3Б722" 2003 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи з курсу "Динаміка металообробного обладнання" 2002 О.Ф. Саленко, Г.П. Хабло
Методичні вказівки до самостійних і контрольних робіт з курсу "Надійність та стабільність технологічних систем" 2002 О.Ф. Саленко, Д.В. Савєлов
Методические указания по выполнению лабораторной работы "Устройство основных узлов и наладка круглошлифовального станка модели 3Б151 для шлифования вала" 1991 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін
Методические указания по выполнению контрольной работы "Расчет шпинделя металлорежущего станка" 1988 В.Г. Доценко, В.Т. Кириченко, В.Т. Щетинін
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Паспортизація токарно-гвинторізного верстата" 1988 В.Г. Доценко, В.Т. Щетинін