Головна>Факультети, кафедри >Методичне забезпечення  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
27.10.2014

Кафедра економіки

ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:
НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ УКЛАДАЧІ ФАЙЛ
Методичні вказівки щодо проходження передвипускної практики для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030504 – «Економіка підприємства» 2014 проф. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту випускної роботи бакалавра для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.030504 – „Економіка підприємства” 2014 д.е.н., проф. О.І. Маслак
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 – „Економіка підприємства” 2014 д.е.н., проф. О.І. Маслак
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності 8.050107 - “Економіка підприємства„ 2014 д.е.н., проф. О.І. Маслак
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів заочної форми навчання за напрямами: 6.030507 - «Маркетинг», 6.030508 - «Фінанси і кредит» 2013 к.е.н., доц. В. В. Бала
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.030507 – «Маркетинг», 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2013 к.е.н., доц. В. В. Бала
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» для студентів заочної форми навчання за напрямом: 6.030601 - «Менеджмент» 2013 к.е.н., доц. В. В. Бала
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050401 –«Економіка підприємства» 2013 доц. Л. Д. Воробйова
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Прикладне програмне забезпечення економіки” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030504 – “Економіка підприємства” 2012 асист. Д. Б. Лозовик
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління витратами” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030504 – «Економіка підприємства» 2012 старш. викл. Н. Є. Гришко
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки і управління денної форми навчання за напрямом 6.030504 – «Економіка підприємства» 2012 старш. викл. Н. Є.Гришко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030504– «Економіка підприємства» 2012 старш. викл. Н. Є. Гришко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Математичне програмування” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030601– “Менеджмент” 2012 доц. В. Є. Черніченко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної форми навчання за напрямом 6.030504 - „ Економіка підприємства ” 2012 к.е.н., доц. кафедри економіки. Л. А. Квятковська
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030504– «Економіка підприємства» 2012 старш. викл. Н. Є. Гришко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.070106 – «Автомобільний транспорт» 2012 к.е.н., доц. В.В. Бала
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Організація планування та управління виробництвом» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.07010601 – «Автомобілі та автомобільне господарство» (у тому числі скорочений термін навчання) 2012 к.е.н., доц. В. В. Бала
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва та маретинг» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом – 6.050502 «Інженерна механіка» 2012 доц. Л.Д. Воробйова
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Організація виробництва та маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050502 – «Інженерна механіка» 2012 доц. Л.Д. Воробйова
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Організація виробництва та маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050502 – «Інженерна механіка» 2012 доц. Л. Д. Воробйова
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «Організація, планування і керування виробництвом» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.05050201 – «Технологія машинобудування» 2011 доц. Л. Д. Воробйова
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Підприємництво та бізнес - культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050107 – «Економіка підприємства» 2011 доц. Л. Д. Воробйова
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030504 – “Економіка підприємства” 2011 к.е.н., доц. кафедри економіки Л. А. Квятковська
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів денної форми навчання за напрямом 6.030504 - „Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 к.е.н., доц. кафедри економіки Л. А. Квятковська
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» 2011 доц. Л. Д. Воробйова, доц. Л. А. Квятковська
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об`єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» 2011 доц. Л. Д. Воробйова, доц. Л. А. Квятковська
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030504 – “Економіка підприємства” 2011 к.е.н., доц. кафедри економіки Л. А. Квятковська
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030504 – “Економіка підприємства” 2011 к.е.н., доц. кафедри економіки Л. А. Квятковська
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Міжнародний менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107-„Економіка підприємства” 2010 к. е. н. доц. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришк
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”Міжнародний менеджмент” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.050107 – ,,Економіка підприємства,, 2010 к.е.н. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є.Гришко
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Економічна діагностика” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 – “Економіка підприємства” 2010 асист. Д. Б. Лозовик
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Стандартизація і сертифікація продукції та послуг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050401 – “Економіка підприємства” 2010 доц. В.Є. Черніченко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Стандартизація і сертифікація продукції та послуг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050401 – “Економіка підприємства” 2010 доц. В.Є. Черніченко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”Стратегічний аналіз” для студентів денної форми навчання зі спеціальності: 8.050107 – ,,Економіка підприємства,, 2010 доц. О.І. Маслак, ст. викл. Н.Є. Гришко,
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”Управління потенціалом підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107– ,,Економіка підприємства,, 2010 к.е.н. О.І. Маслак, ст. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107 - „Економіка підприємства” 2010 доц. О.І. Маслак, ст. викл.Н.Є.Гришко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107-„Економіка підприємства” 2010 доц. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ,,Управління проектами” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 – ,,Економіка підприємства” 2010 доцент О.І. Маслак, ст. викл. Н.Є. Гри
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємтсва” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107-„Економіка підприємства” 2010 к.е.н. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є.Гришко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економічна діагностика” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства" 2010 асист. Д.Б. Лозовик
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Економічна діагностика” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107 "Економіка підприємства" 2010 доц. О.І. Маслак, асист. Д. Б. Лозовик
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Економічна діагностика” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107  "Економіка підприємства" 2010 к.е.н., доц. О.І. Маслак, асист. Д. Б. Лозовик
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107-„Економіка підприємства ” 2010 доц. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”Фінансовий менеджмент ” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей: 8.050107 – ,,Економіка підприємства,, 2010 доц. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”Управління фінансовою санацією підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107– ,,Економіка підприємства,, 2010 старш. викл. Н.Є. Гришко, к.е.н. О.І.Маслак
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємтсва” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107-«Економіка підприємства» 2010 доц. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107-„Економіка підприємства” 2010 д.е.н. С.В. Дідур, доц. О.І. Маслак
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”Ринок фінансових послуг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.050107 – ,,Економіка підприємства,, 2010 доц. О.І. Маслак, старш. викл.Н.Є.Гришко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 – ,,Економіка підприємства” 2010 доц. О.І. Маслак, ст. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107-„Економіка підприємства” 2010 доц. О.І. Маслак, ст. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "Економіка та організація діяльності об`єднань підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050401 - "Економіка підприємства" 2010 доц. Л. Д. Воробйова
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об`єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050401 – «Економіка підприємства» 2010 доц. Л. Д. Воробйова
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”Комерційна діяльність підприємств” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей: 7.050107 – ,,Економіка підприємства,, 2010 старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.090200 – «Технологія машинобудування», 6.090200 – „Метало-різальні верстати та системи”, 6.090100 – „Прикладне матеріалознавство” 2010 доц. Л. Д. Воробйова
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "Економіка та організація діяльності об`єднань підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050401 - "Економіка підприємства" 2010 доц. Л. Д. Воробйова
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Математичне програмування” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямів: 6.030601 –„Менеджмент”, 6.030504 –’’Економіка підприємства’’, 6.030508 –’’Фінанси і кредит’’, 6.030509 –’’Облік і аудит’’, 6.030507–’’Маркетинг’’ 2010 доц. В.Є. Черніченко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “ Моделювання економічної динаміки ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.030504 “Економіка підприємства“ 2010 доц. В.Є. Черніченко
Методичні рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні системи і технології підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 асист. Дмитро Борисович Лозовик
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 — „Економіка підприємства” 2009 старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 — „Економіка підприємства” 2009 старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання з напряму 6.030601–“Менеджмент” 2009 доц. В.Є. Черніченко
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни “Дослідження операцій” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030601– “Менеджмент” 2009 доц. В.Є. Черніченко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Дослідження операцій” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030601 “Менеджмент” 2009 доц. В.Є. Черніченко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.090200 – «Технологія машинобудування», 6.090200 – «Металорізальні верстати та системи», 6.090100 – «Прикладне матеріалознавство», 6.090200 – «Обробка металу тиском» 2009 доц. Л. Д. Воробйова
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 – “Економіка підприємства”, 6.050100 – „Маркетинг”, 6.050100 – „Комерційна діяльність” (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 старш. викл. С.В. Іщенко, асист. М.О. Дворник
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 – „Економіка підприємства”, 6.050100 – „Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 старш. викл. С.В. Іщенко, асист. М.О. Дворник
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Математичне програмування” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 6.030601–„Менеджмент”, 6.030504–’’Економіка підприємства’’, 6.030509–’’Облік і аудит’’, 6.030508–’’Фінанси і кредит’’, 6.030507’’–Маркетинг’’ 2009 доц. В.Є. Черніченко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Економічна діагностика” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання) 2008 асист. Лозовик Д.Б.
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни “Економічна діагностика” для студентів зі спеціальності: 7.050107 – “Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) денної та заочної форм навчання 2008 ас. Д. Б. Лозовик
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Економічне обгрунтування господарських рішень” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання) 2008 асист. Лозовик Д.Б.
Методичні вказівки щодо щодо проведення практичних занять з дисципліни “Економічне обгрунтування господарських рішень” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання) 2008 ас. Д. Б. Лозовик
Методичні вказівки щодо щодо самостійної роботи студентів з дисципліни “Економічне обгрунтування господарських рішень” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання) 2008 ас. Д. Б. Лозовик
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "Інформаційні системи та технології підприємств" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107, 7.050107с – "Економіка підприємства" 2008 асист. Дмитро Борисович Лозовик
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Економіка й організація діяльності об`єднань підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 – „Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) 2008 асист. М.О. Дворник
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 6.050100 “Економіка підприємства”, 6.050100 “Облік і аудит” 2008 старш. викл. Л.А. Квятковська, асист. М.О. Дворник
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ Економічний аналіз ” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 6.050100 – «Економіка підприємства», 6.050100 – „ Маркетинг ”, 6.050100 – „Комерційна діяльність ” 2008 старш. викл. С.В. Іщенко, асист. М.О. Дворник
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни “Інформаційні системи і технології на підприємствах” для студентів зі спеціальності: 7.050107 – “Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) денної та заочної форм навчання 2008 асист. Дмитро Борисович Лозовик
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Інформаційні системи і технології на підприємствах” для студентів зі спеціальності 7.050107 – “Економіка підприємства” ( у тому числі скорочений термін навчання) денної та заочної форм навчання 2008 асист. Дмитро Борисович Лозовик
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни ”Внутрішній економічний механізм підприємства” 2007 старш. викл. Л.А. Квятковська, асист. М.О. Дворник
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Внутрішній економічний механізм підприємства” 2007 старш. викл. Л.А. Квятковська, асист. М.О. Дворник
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни ”Економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.090201 «Технологія машинобудування» 2007 старший викладач Лариса Дмитрівна Воробйова
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Економетрія” для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент” 2007 доц. В.Є. Черніченко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Економіка і організація діяльності об`єднань підприємств” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „ Економіка підприємства” 2007 ст. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Економічна діагностика” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства” 2007 доц. В.Є. Черніченко
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Економічний аналіз” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.050107 — „Економіка підприємства” 2007 доц. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 доцент Л.Б. Литвинський
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Комерційна діяльність підприємств" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050107с - "Економіка підприємства" (скорочений термін навчання) 2007 асист. Андрій Володимирович Нападайло
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу ” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства” 2007 доц. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання економіки» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107-“Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 доц. Л.Б.Литвинський
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Моделювання економіки» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 доц. Л.Б. Литвинський
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Моделювання економіки» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 доц. Л. Б. Литвинський
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "моделювання економічної динаміки” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства” 2007 доц. В.Є. Черніченко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Організація виробництва та маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.090203 - «Металорізальні верстати та системи» (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 старш. викл. Л.Д. Воробйова
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.090203 - “Металорізальні верстати та системи” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 ст. викл. С.В.Іщенко
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.090203 “Металорізальні верстати та системи” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 ст..викл. Лариса Дмитрівна Воробйова
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.090200 - “Металорізальні верстати та системи” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 ст. викл. Л. Д. Воробйова
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Планування діяльності підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – “ Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 старш. викл. Л.А. Квятковська, асист. М.О. Дворник
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Планування діяльності підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – „Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 старш. викл. Л.А. Квятковська, асист. М.О. Дворник
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Правове забезпечення економіки підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 – “Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 асист. Д.Б. Лозовик
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Правове забезпечення економіки підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 - “Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 асист. Д.Б. Лозовик
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Правове забезпечення економіки підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 – “Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 асист. Д.Б. Лозовик
Методичні рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни “Прикладне програмне забезпечення економіки” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 6.050107, 6.050107с – “Економіка підприємства” 2007 ст.викладач С. О. Кондратюк
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Проектний аналіз” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 — „Економіка підприємства” 2007 доц. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Економічний аналіз” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.050107 — „Економіка підприємства” 2007 О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Проектний аналіз” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100-„Економіка підприємства ” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Ринок фінансових послуг” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства” 2007 доц. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко, ст. ви
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Стандартизація і сертифікація продукції та послуг” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства” 2007 доц. В.Є. Черніченко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічне управління підприємством” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства” 2007 проф. В. С. Дзюбан, к.е.н., доц. О.І. Маслак, стар
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Cтратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства” 2007 старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 доц. Л.Б. Литвинський
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Управління ефективністю фірми” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 – "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 асист. Д.Б. Лозовик
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Управління ефективністю фірми” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 − "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 асист. Д.Б. Лозовик
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства” 2007 доц..,Маслак О.І., ст.. викладач Гришко Н.Є.
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства” 2007 доц. Маслак О.І. , старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства” 2007 старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства” 2007 старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни„Внутрішній економічний механізм підприємства”для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – „Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 старш. викл. Л.А. Квятковська, асист. М.О. Дворник
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність ” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства” 2007 доц. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Міжнародний менеджмент” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства” 2007 доц. Маслак О.І.
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну навчання зі спеціальності 7.050107-“ Економіка підприємства ”,6.050106-“Облік і аудит„ (у т.ч. заочної форми навчання). 2007 старш. викл. Д.Л.Пирогов
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Функціонально-вартісний аналіз” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.092203 „Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” (в тому числі скорочений термін навчання) 2007 ст. викл. В.О. Франко
Методичні рекомендації щодо практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності. Економіка" 2006 доц. О.І. Маслак, ас. О.В. Кузьменко
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи із вивчення навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності. Економіка" 2006 доц. О.І. Маслак, ас. О.В. Кузьменко
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 – “Економіка підприємства”, 6.050100 – “Бухгалтерський облік і аудит”, 6.050100 – “Маркетинг”, 6.050100 – “Фінанси”, 6.050100 – “Комерційна діяльність” 2006 асист. М.О. Дворник
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”Економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.090203 “Металорізальні верстати та системи” (скорочений термін) 2006 старший викладач Лариса Дмитрівна Воробйова
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.090202 “Технологія машинобудування” 2006 старший викладач Лариса Дмитрівна Воробйова
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”Економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.090203 “Металорізальні верстати та системи” (скорочений термін) 2006 старший викладач Лариса Дмитрівна Воробйова
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “ Економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.090200 - “ Автомобілі та автомобільне господарство” (в тому числі скорочений термін навчання) 2006 старший викладач С.В.Іщенко
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів денної форми навчання зі спеціальностей 8.050107 - "Економіка підприємства" 2006 С. В.Іщенко, Л.А. Квятковська
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 6.050107 - “Економіка підприємства“ (у тому числі скорочений термін навчання) 2006 ст. викладач Любов Абрамівна Квятковська
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "Економіка і організація виробництва" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.091401 - "Системи управління і автоматики", 7.091501 - "Комп`ютерні системи і мережі" 2006 старш. викл. А.О.Глєбов
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни ”Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107-“ Економіка підприємства ” (скорочений термін навчання) 2006 асист. М.О. Дворник
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни “ Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” для студентів зі спеціальності 7.050107-“ Економіка підприємства” (скорочений термін навчання) 2006 асист. М.О. Дворник
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Економіка та організація діяльності фірми” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 - „Фінанси”, 6.050100 – „облік і аудит”, 6.050100 – „Економіка підприємства” (у т.ч. скорочений термін навчання) 2006 асист. М.О. Дворник
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни ”Економічний ризик та методи його вимірювання” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей 6.050100 - “Економіка підприємства ” 6.050100 – „Фінанси” 2006 ст. викладач С.В.Іщенко
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”Економічний ризик та методи його вимірювання” для денної форми навчання зі спеціальностей 6.050100 - “ Економіка підприємства ” 6.050100 – „Фінанси” 2006 ст. викладач С.В.Іщенко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 6.050200 – „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 6.050200 – „Менеджмент організацій”, (у тому числі скорочений термін навчання) 2006 старш. викл. Л.А. Квятковська, асист. В.А. Хамарше
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “ Інвестування” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 – “Економіка підприємства”, 6.050101 – “Бухгалтерський облік і аудит”, 6.050100 – “Маркетинг”, 6.050100 – “Фінанси”, 6.050100 – “Комерційна діяльність” ( у т.ч.скорочений термін навчання) 2006 асист. М. О. Дворник
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “Економіка підприємства” 2006 к.ек.н., доцент О.І. Маслак
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 - “Економіка підприємства “ (у тому числі скорочений термін навчання) 2006 ст. викл. Любов Абрамівна Квятковська
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Інформаційні системи і технології на підприємствах” для студентів зі спеціальності 7.050107 – “Економіка підприємства” ( у тому числі скорочений термін навчання) денної та заочної форм навчання 2006 асист. Дмитро Борисович Лозовик
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни “Інформаційні системи і технології на підприємствах” для студентів зі спеціальності: 7.050107 – “Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання) денної та заочної форм навчання 2006 асист. Дмитро Борисович Лозовик
методичні рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни "Математичне програмування" для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 6.050107 - "Економіка підприємства", 6.050108 – “Маркетинг” 2006 асистент Дмитро Борисович Лозовик
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Організація планування та управління виробництвом” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.090258 - “Автомобілі та автомобільне господарство” (в тому числі скорочений термін навчання) 2006 ст. викл. С.В.Іщенко
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Організація планування та управління виробництвом” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.090258 - “Автомобілі та автомобільне господарство” (в тому числі скорочений термін навчання) 2006 ст. викл. С.В.Іщенко
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”Організація, планування та управління виробництвом” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.090202 “Технологія машинобудування” 2006 ст. викл. Лариса Дмитрівна Воробйова
Методичні рекомендації щодо практичних заннять з навчальної дисципліни “Організація планування та управління виробництвом” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей 7.090258 та 7.090258с- “Автомобілі та автомобільне господарство” 2006 ас. Світлана Вікторівна Іщенко
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація, планування та управління виробництвом” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.090258, 7.090258с- “Автомобілі та автомобільне господарство” 2006 ст. викл. С.В.Іщенко
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація та планування виробництва” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 7.090202 “Технологія машинобудування” 2006 ст. викл. Лариса Дмитрівна Воробйова
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Основи підприємницької діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 - „Фінанси”, 6.050100 – „Облік і аудит”, 6.050100 – „Економіка підприємства”, (у т.ч. скорочений термін навчання) 2006 старш. викл. Н.Є.Гришко, асис. А.В. Нападайло
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Планування діяльності підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050107 – “Економіка підприємства”, 6.050106 – “Бухгалтерський облік і аудит” ( у т.ч.скороченний термін навчання) 2006 старш. викл. Л.А .Квятковська
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107-“Економіка підприємства„ (скорочений термін навчання) 2006 асист. М.О. Дворник
Методичні рекомендації щодо практичних занять та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Методика викладання економічних дисциплін” для студентів зі спеціальності 7.050107 – “Економіка підприємства”, 7.050108 – “Маркетинг” денної та заочної форм навчання 2006 доц. В.І. Маслак
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Методика викладання економічних дисциплін” для студентів зі спеціальності 7.050107 – “Економіка підприємства”, 7.050108 – “Маркетинг” денної та заочної форм навчання 2006 доц. В.І. Маслак