Головна>Факультети, кафедри >Методичне забезпечення  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
06.02.2015

Кафедра Обліку, аналізу та аудиту

ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:
НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ УКЛАДАЧІ ФАЙЛ
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Контроль і ревізія" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 старш. викл. Н.В.Черевик
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Контроль та ревізія” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 - “Облік і аудит” (у т.ч. скорочений термін навчання) 2011 старш. викл. Н.В.Черевик
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Аудит ІІ» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.030509 - «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 старш. викл. Л.М. Одинцова, старш. викл. Н.В. Черевик
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 проф., д.е.н. А. О. Касич
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Економічний аналіз” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 6.030509 – “Облік і аудит”, 6.030508 «Фінанси і кредит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 д.е.н., проф. А. О. Касич
Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030508 – «Фінанси і кредит». 2011 д.е.н., проф. А. О. Касич
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 6.030509 – «Облік і аудит”, 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2011 к.е.н. доцент, Н.М. Яценко, асист. І.М. Гноєва
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 6.030509 – «Облік і аудит”, 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2011 доцент, к.е.н. Н.М. Яценко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів заочної форми навчання з напрямів 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030508 – «Фінанси і кредит» 2011 доцент, к.е.н. Н. М. Яценко, старш. викл. Н.В. Черевик
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 старш. викл. Р. М. Циган
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 старш. викл. Р. М. Циган
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030509 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 старш. викл. О.І. Авраменко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Університетська освіта” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 д.е.н., проф. А.О. Касич
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Університетська освіта” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 д.е.н., проф. А.О. Касич
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Університетська освіта” для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 д.е.н., проф. А. О. Касич
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни ,,Основи обліку та аналізу в бюджетних установах" для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030508 – "Фінанси і кредит" (у тому числі скорочений термін навчання) 2011 доцент, к.е.н. В. І. Глухова
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку і контролю» студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 старш. викл. І.В. Ткаченко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку і контролю» студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 старш. викл. Ткаченко І.В.
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку і контролю» студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 старш. викл. Ткаченко І.В.
Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Облік і аудит у банках» денної та заочної форм навчання зі спеціальної 6.050106 «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 старш. викл. Н. В. Черевик
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дис-ципліни “Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030508 « Фінанси і кредит» 2010 старш.викл. Н. Л Федорченко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит” 2010 старш. викл.Н.Л.Федорченко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік і аудит у банках" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 старш. викл. Н. В. Черевик
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Організація обліку ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” 2010 старш. викл. Н.Л. Федорченко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки і податкова політика ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050200 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 старш. викл. О.І. Авраменко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.03059 – “Облік і аудит” 2010 старш. викл. Т.Г. Соколова
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 старший викладач Т. Г. Соколова
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – «Облік і аудит» 2010 старш. викл. Т.Г. Соколова
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми навчання напрямів 6.030508 – «Фінанси і кредит» та 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 д.е.н., проф. Касич А.О., асист. І.М. Гноєва
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 6.030508 – «Фінанси і кредит» та 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2010 д.е.н., проф. Касич А.О., асист. І.М. Гноєва
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Фінансовий контроль та аудит” для студентів денної та заочної форм навчан-ня за спеціальністю 7.03050801 – „Фінанси”. 2010 старш. викл. Л.М. Одінцова
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Фінансовий контроль та аудит” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03050801 – „Фінанси”. 2010 старш. викл. Л. М. Одінцова
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль і ревізія" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050106 - "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 старш. викл. Н.В. Черевик
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дис-ципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студен-тів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 старш. викл. Л.М. Одінцова
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050106 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 старш. викл. Л.М. Одінцова
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгал-терський облік у галузях народного господарства» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит» (у тому чи-слі скорочений термін навчання) 2009 старш. викл. Л.М. Одінцова
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 – “Облік і аудит” 2009 старш. викл. Р.М. Циган
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 – “Облік і аудит” 2009 старш. викл. Р.М. Циган
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит» 2009 старш. викл. Р.М. Циган
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік і аналіз руху грошових потоків” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.050106 – “Облік і аудит”, 7.050104 – “Фінанси” 2009 старш. викл. Р.М. Циган
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Облік та аналіз руху грошових потоків” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.050106 – «Облік і аудит», 7.050104– “Фінанси” 2009 старш.викл. Р.М. Циган
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація і методика аудиту” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 старш. викл. О.І. Авраменко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит” 2009 старш. викл. Н.Л. Федорченко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки і податкова політика” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050200 - „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 старш. викл. О.І. Авраменко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – «Фінанси» (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 старш. викл. І.В. Ткаченко
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060100 – "Правознавство" (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 старш. викл. Н.В.Черевик
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060100 – "Правознавство" (у тому числі скорочений термін навчання) 2009 старш. викл. Н.В.Черевик
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дис-ципліни „Фінансовий контроль і аудит” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – „Фінанси” 2009 старш. викл. Л.М. Одінцова
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит» (в тому числі скорочений термін навчання) 2008 асит. І.М. Гноєва, старш. викл. Л.М. Одінцова
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит» (в тому числі скорочений термін навчання) 2008 асит. І.М. Гноєва, старш. викл. Л.М. Одінцова
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит» (в тому числі скорочений термін навчання) 2008 асит. І.М. Гноєва, старш. викл. Л.М. Одінцова
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050106 – “ Облік і аудит ” (у тому числі скорочений термін навчання) 2008 старш.викл. Р.М. Циган
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “ Облік і аудит ” (у тому числі скорочений термін навчання) 2008 старш.викл. Р.М. Циган
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2008 старш.викл. Р.М. Циган
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит” 2008 старш. викл. Л.М. Одінцова
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у селянських і фермерських господарствах" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання) 2008 асист. І.М. Гноєва
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік у селянських та фермерських господарствах" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання) 2008 асист. І.М. Гноєва
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Організація і методика аудиту” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2008 ст. викл. О. І. Авраменко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Організація і методика аудиту” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2008 старш. викл. О.І. Авраменко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки і податкова політика” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050200 - „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (у тому числі скорочений термін навчання) 2008 старш. викл. О. І. Авраменко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті ” для студентів заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит” 2007 старш. викл. Л.М. Одінцова
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит” 2007 старш. викл. Л.М. Одінцова
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни ,,Облік у бюджетних установах" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 к.е.н., доц. В.І. Глухова
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “ Облік та аналіз руху грошових потоків ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.050106 – “ Облік і аудит ”, 7.050104 – «Фінанси» (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 старш. викл. Р.М. Циган
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни "Облік і аудит у банках" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 - "Облік і аудит" 2007 старш. викладач Н.В. Черевик
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 7.050106- “Облік і аудит” 2007 к.т.н., доцент Вячеслав Леонідович Мартинов
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 7.050106- “Облік і аудит” 2007 к.т.н., доцент Вячеслав Леонідович Мартинов
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Фінансовий облік” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 − “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 доцент О.О. Лисиченко
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий облік (І,ІІ)” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 − “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 к.е.н., доц.О.О. Лисиченко
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни ,,Облік у бюджетних установах" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання) 2006 к.е.н., доцент В.І. Глухова
Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни ,,Облік у бюджетних установах" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання) 2006 доц., к.е.н. В.І. Глухова, асист. І.М. Гноєва
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2006 асист. О.І. Авраменко
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) 2006 асист. О.І. Авраменко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 6.050100 – «Фінанси» (у т.ч. скорочений термін навчання) 2006 асист. І.В. Ткаченко
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050104 - «Фінанси» (у тому числі скорочений термін навчання). 2006 асист. І. В. Ткаченко