Головна>Наукова діяльність> Монографії  
КрНУ
Монографії


Захист права власності при примусовому припиненні права власності: монографія / В. Л. Скрипник. – Кременчук : Видавець Щербатих О. В., 2018. – 200 с.


Зниження динамічних навантажень у насосному комплексі засобами регульованого електропривода трубопровідної арматури: монографія. – Харків: Видавництво «Точка», 2017. – 200 с.

Керування кавітаційними процесами в насосному комплексі засобами регульованого електропривода : монографія. – Харків : Видавництво «Точка», 2017. – 156 с.

Економічні та виборничо-економічні системи в координатах сталого розвитку : Колективна монографія/ За ред. А.О.Касич , М.М. Хоменко – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2015. – 228 с.

Інноваційна модель сталого розвитку України : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.І. Маслак. – Кременчук: Видовництво ПП Щербатих О.В., 2015. – 252 с.

Злочини проти здоров’я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами : монографія / [І. І. Митрофанов, A. M. Притула, Є. Л. Стрельцов] ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. – Одеса : Фенікс, 2015. – 158 с.

Фінансова безпека учасників фінансового ринку : монографія / Р. Г. Сніщенко. – Кременчук : КрНУ, 2015. – 360 с.

Потенциал электроэнергоэффективности и пути его реализации на производствах с подземными способами добычи железорудного сырья. Монография / И.О. Синчук, Э.С. Гузов, А.Н. Яловая, С.Н. Бойко; под редакцией доктора техн. наук, профессора О.Н. Синчука. – Кременчуг: Изд. ЧП Щербатых А.В., 2015. – 296 с.

М. В. Загірняк, В. В. Прус, Б. І. Невзлін. Функціональний взаємозв`язок параметрів електричних машин, апаратів та трансформаторів з узагальненим лінійним розміром: монографія. – Харків: Видавництво «Точка», 2014. – 188 с.

М. В. Загірняк, А. Б, Почтовюк. Управління персоналом: навчальний посібник. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2014. – 248 с.

В. М. Левыкин, И. В. Шевченко, И. Г. Оксанич. Модели и информационные технологии мониторинга и оптимизации процесса вращивания монокристаллов полупроводников: монография. – Кременчуг: Издатель ЧП Щербатих О. В. 2014. – 216 с.

Москалик Г. Філософська парадигма модернізації освіти в умовах інформаційно-комунікативного середовища: монографія - Кременчук: Видавництво "Християнська Зоря" 2014 - 328 с.

Москалик Г. Долі прокладають шлях: Історія розвитку та реформування освіти міста Кременчука у XIX-XX століттях: монографія - Кременчук: Видавництво "Християнська Зоря", 2014 - 324с.

Рациональное применение инструментальных сверхтвердых материалов при обработке специальных материалов [Текст]: Монография / А.Н. Федотьев, Н.А. Федотьев, А.Ф. Саленко. - Кременчуг: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2014. - 240 c., 80 ил.

КрНУКрНУ у міжнародних та
національних рейтингах: