Головна>Наукова діяльність> Монографії  
КрНУМонографії

Економічні та виборничо-економічні системи в координатах сталого розвитку : Колективна монографія/ За ред. А.О.Касич , М.М. Хоменко – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2015. – 228 с.

Інноваційна модель сталого розвитку України : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.І. Маслак. – Кременчук: Видовництво ПП Щербатих О.В., 2015. – 252 с.

Злочини проти здоров’я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами : монографія / [І. І. Митрофанов, A. M. Притула, Є. Л. Стрельцов] ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. – Одеса : Фенікс, 2015. – 158 с.

Фінансова безпека учасників фінансового ринку : монографія / Р. Г. Сніщенко. – Кременчук : КрНУ, 2015. – 360 с.

Потенциал электроэнергоэффективности и пути его реализации на производствах с подземными способами добычи железорудного сырья. Монография / И.О. Синчук, Э.С. Гузов, А.Н. Яловая, С.Н. Бойко; под редакцией доктора техн. наук, профессора О.Н. Синчука. – Кременчуг: Изд. ЧП Щербатых А.В., 2015. – 296 с.

М. В. Загірняк, В. В. Прус, Б. І. Невзлін. Функціональний взаємозв`язок параметрів електричних машин, апаратів та трансформаторів з узагальненим лінійним розміром: монографія. – Харків: Видавництво «Точка», 2014. – 188 с.

М. В. Загірняк, А. Б, Почтовюк. Управління персоналом: навчальний посібник. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2014. – 248 с.

В. М. Левыкин, И. В. Шевченко, И. Г. Оксанич. Модели и информационные технологии мониторинга и оптимизации процесса вращивания монокристаллов полупроводников: монография. – Кременчуг: Издатель ЧП Щербатих О. В. 2014. – 216 с.

Москалик Г. Філософська парадигма модернізації освіти в умовах інформаційно-комунікативного середовища: монографія - Кременчук: Видавництво "Християнська Зоря" 2014 - 328 с.

Москалик Г. Долі прокладають шлях: Історія розвитку та реформування освіти міста Кременчука у XIX-XX століттях: монографія - Кременчук: Видавництво "Християнська Зоря", 2014 - 324с.

Рациональное применение инструментальных сверхтвердых материалов при обработке специальных материалов [Текст]: Монография / А.Н. Федотьев, Н.А. Федотьев, А.Ф. Саленко. - Кременчуг: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2014. - 240 c., 80 ил.

С.В. Сукач, Ю. І. Шульга. Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у приміщеннях: монографія – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 192 с.

В.А. Огарь, Д.И. Родькін. Характеристики асинхронних двигунів з урахуванням нелінейних властивостей магнітной системи: Монографія – Кременчук: ЧП Щербатих А.В., 2013. – 320 с.

М. В. Загірняк, Д. Й. Родькін, Ю. В. Ромашихін, О. П. Чорний. Енергетичний метод ідентифікації параметрів асинхронних двигунів: монографія. – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2013. – 166 с.

М. В. Загірняк, Д. Г. Мамчур, А. П. Калінов, А. В. Чумачова. Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу сигналу споживаної потужності: Монографія – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 208 с.

Стратегія сталого розвитку та змін клімату: навчальний посібник (видання друге, доповнене) / Підліснюк В.В., Загірняк М.В., Їркова Ї.Ф.; за редакцією Підліснюк В.В. – Київ - Кременчук- Банська Бистриця - Усті над Лабом: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2013. - 224 с.

Саленко Ю.С. Горизонтальні бетонозмішувачі примусової дії. Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня»,2013.- 218 с.

Ховрак І.В., Семко Т.В. Ефективність функціонування корпоративного сектору національної економіки: Монографія / Ховрак І.В., Семко Т.В. Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня»,2013.- 276 с.

Cокур М.І. Система якості фірми : монографія /Cокур М.І., Божик Д.П., Сокур Л.М. Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В.,2013.- 252 с.

Сучасні технології управління на підприємстві: колективна монографія/ під. заг.ред. К.Ф. Ковальчука. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013.- 288 с.

Саленко О. Ф., Загірняк М. В., Фомовська О.В., Доценко В. Г., Щетинін В. Т. Процес і обладнання струминно-лазерного різання: Монографія. - Харьков: Мадрид, 2013. - 312 с.

КрНУ