Головна > Наукова діяльність > Наукові підрозділи
КрНУ
Наукові підрозділи

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА


ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ КрНУ
на 2021 - 2022 навчальний рік

        Науково-дослідна частина є структурним підрозділом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ), створена для здійснення фундаментальних досліджень та прикладних розробок за рахунок бюджетних i позабюджетних коштів, а також науково-дослідних, дослідно-конструкторських i технологічних розробок за господарськими договорами з підприємствами й організаціями.

       Керівним підрозділом з організації наукових досліджень, проведення наукових заходів, видання наукової періодики та інших видів науково-технічної діяльності університету є науково-дослідна частина, якій підпорядковані чотири науково-дослідні, навчально-методичні центри та 19 наукових лабораторій.

 
У своїй діяльності НДЧ керується законами України "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", нормативними актами України i Міністерства освіти і науки України, статутом КрНУ, наказами та розпорядженнями ректора університету, а також Положеннями "Про організацію науково-дослідної роботи у КрНУ" та "Про науково-дослідну частину КрНУ". Положення про науково-дослідну частину регламентує внутрiшнi госпрозрахункові відносини i зв'язки структурних пiдроздiлiв мiж собою в рамках унiверситету.

Кадровий склад і контакти:

1. Никифоров В.В.- перший проректор, кімн.: 1209, тел.: (0536) 75-83-67,
е-mail: v-nik@kdu.edu.ua

2. Латишева В.В. - начальник НДЧ, кімн.: 3210, тел.: (0536) 75-85-60,

3. Шара В.І. - провідний фахівець, кімн.: 3210
е-mail: science@kdu.edu.ua

4. Булай О.О. - фахівець І-ї категорії, кімн.: 3211, тел.: (0536) 75-85-60,
е-mail: niсh@kdu.edu.ua

5. Бобровник Ю.С. - фахівець, кімн.: 3211, тел.: (0536) 75-85-60,
е-mail: visnikkrnu@kdu.edu.ua

6. Солошич І.О. - відповідальна за наукову роботу студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ, кімн. 4207, е-mail: visnik@kdu.edu.ua

7. Біла Я.В. - фахівець, кімн.: 2211

Поштова адреса:
39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, кімн.: 3210, 3211, 7207
тел: (0536) 75-85-60,
факс: (0536) 75-81-86.
E-mаil: nich@kdu.edu.ua

 

 

КрНУ