Головна > Наукова діяльність > Наукові заходи
КрНУ
Наукові заходи

Памятка организаторам конференції

Приклад оформлення матеріалів конференції.

Приклад оформлення програми конференції.

Приклад оформлення запрошення на конференцію.

Інструкція для подання запитів на присвоєння матеріалам конференції міжнародного стандартного серійного номеру ISSN.

Плани проведення наукових конференцій та семінарів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за минулі роки.

П Л А Н
проведення наукових і науково-технічних заходів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2021 році


п/п

Назва заходу

Місце
проведення

Термін

проведення

Телефон, факс,

E-mail

1 V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю "Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 679
від 06.11.2020 р.
м.Кременчук, КрНУ 15-17
березня
тел.(05366) 3-10-15
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kafeconkrnu@gmail.com
2 VII Всеукраїнська науково-практична конференція "ІТ-Перспектива"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 680
від 06.11.2020 р.
КрНУ,
кафедра АІС
20 - 21
квітня
тел.(05366) 3-05-57
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kafius@kdu.edu.ua
3 ХХVІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 693 від 06.11.2020 р.
м.Кременчук,
КрНУ, НДЧ
26 - 27
квітня
тел.(05366) 3-62-17
факс.(05366) 3-60-00
Збиранник Оксана Ми-колаївна 067-113-09-11, 099-983-27-96 e-mail: conferenceyoung2020
@gmail.com
4 ХIХ Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 681
від 06.11.2020 р.
м.Кременчук,
КрНУ, НДЧ
16 - 17
вересня
тел.(0536) 74-12-67
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: nich@kdu.edu.ua
5 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Технічні та економічні рішення з протидії глобальним викликам (геодезія, землеустрій та будівництво)"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 682
від 06.11.2020 р.
м.Кременчук, КрНУ,
кафедра ГЗК
м. Одеса,
ОДАБА
16 - 18
вересня
тел.(05366) 3-62-77
6 2021 19th IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES'2021)
Посвідчення УкрІНТЕІ № 683
від 06.11.2020 р.
м.Кременчук,
КрНУ
факультет ІЕЕСУ
21-24
вересня
тел.(0536) 74-12-67
факс.(05366) 3-60-00
7 XIX Міжнародна конференція "Проблеми екологічної безпеки"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 684 від 06.11.2020 р.
м.Кременчук,
КрНУ
кафедра ЕБОП
05-07
жовтня
тел./факс (05366) 31019,
e-mail: ecol4207@gmail.com
8 VI Міжнародна науково-практична конференція "Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 685
від 06.11.2020 р.
м.Кременчук,
КрНУ
кафедра ТІДП
19-20
жовтня
тел.(067) 7757477
9 X Міжнародна науково-практична конференція факультету економіки і управління "Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 686 від 06.11.2020 р.
м.Кременчук,
КрНУ
ФЕУ
13-14
жовтня
Заїка Катерина Олегівна 097 779 43 62
katya.orlova.977@gmail.com
10 ХIX Міжнародна науково-технічна конференція "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 687
від 06.11.2020 р.
м.Кременчук,
КрНУ
05-07
листопада
тел.(05366) 3-20-01
11 VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Стратегічно-інноваційний розвиток суб'єктів економічної системи в умовах глобалізації"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 688 від 06.11.2020 р.
м.Кременчук,
КрНУ
8 - 10
листопада
тел. (05366) 3-10-15
факс (05366) 3-00-60
e-mail:
kafeconkrnu@gmail.com
12 VІІ Міжнародна науково-практична конфе-ренція "Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права" Посвідчення УкрІНТЕІ № 689 від 06.11.2020 р.
м.Кременчук,
КрНУ
кафедра ГЮН
4 - 5
грудня
тел. (096)1655541
факс. (05366) 3-60-00
13 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Проблеми фотовольтаїки, властивості напівпровідникових матеріалів та структур"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 690 від 06.11.2020 р.
м.Кременчук,
КрНУ,
кафедра АІС,
м. Київ,
ІФН НАН України
квітень тел. (05366) 3-01-57,
факс (05366) 3-60-00,
e-mail: kafius@kdu.edu.ua
14 Міжнародний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності"
Посвідчення УкрІНТЕІ №691 від 06.11.2020 р.
м.Кременчук,
КрНУ
2-3
грудня
тел. (097) 6446200,
e-mail:
kaffin5510@gmail.com


К О Н Т А К Т И

   За додатковою інформацією звертайтеся :
тел: (5366) 3-62-17, кімн. 3210, 3211.
тел: (5366) 2-11-46, кімн. 7207.
факс: (5366) 3-61-44,
E-mail: nich@kdu.edu.ua

КрНУ