Головна > Наукова діяльність > Наукові заходи  
КрНУ
Наукові заходи

Памятка организаторам конференції

Приклад оформлення матеріалів конференції.

Приклад оформлення програми конференції.

Приклад оформлення запрошення на конференцію.

Інструкція для подання запитів на присвоєння матеріалам конференції міжнародного стандартного серійного номеру ISSN.

Плани проведення наукових конференцій та семінарів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за минулі роки.

П Л А Н
проведення наукових і науково-технічних заходів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2018 році


п/п

Назва заходу

Місце проведення

Термін

проведення

Телефон, факс,

E-mail

1 VІ Всеукраїнська конференція "Фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 647 від 26.10.2017 р.
м. Кременчук, КрНУ, кафедра ФіК 05-06
березня
тел. (05366)3-41-80 факс. (05366)3-60-00 e-mail: kaffin2013@mail.ru
2 ХVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 651 від 26.10.2017 р.
м. Кременчук, КрНУ 12-13
квітня
Тел.(0536)74-12-67 факс.(05366)3-60-00
3 V Всеукраїнська конференція "ІТ-Перспектива" Посвідчення УкрІНТЕІ № 648 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ 13-14
квітня
тел. (05366)3-01-57 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua
4 ІV Міжнародна конференція "Психолого-педагогічні та соціальні проблеми су-часного суспільства" Посвідчення УкрІНТЕІ № 649 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедра ППФ 19-20
квітня
тел.(05366) 3-61-72 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: kafspn@rambler.ru
6 ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства" Посвідчення УкрІНТЕІ № 650 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, НДЧ 25-26
квітня
тел.(05366) 3-62-17 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: nich@kdu.edu.ua
5 ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" Посвідчення УкрІНТЕІ № 02 від 09.01.2018 р. м. Кременчук, КрНУ, НДЧ, кафедра БЗЛ 11-13
травня
тел.(05366) 3-20-76 факс.(05366) 3-60-00
7 ХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 652 від 26.10.2017 р.
м. Кременчук, КрНУ 15-17
травня
Тел.(0536)74-12-67 факс.(05366)3-60-00
8 V Міжнародна науково-технічна конференція "Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка" Посвідчення УкрІНТЕІ № 653 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ 17-19
травня
тел. (05366)3-01-57 факс.(05366) 3-60-00
9 XV Міжнародна конференція "Проблеми екологічної безпеки"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 654 від 26.10.2017 р.
м. Кременчук, КрНУ, кафедра ЕБОП 04-06
жовтня
тел.(05366) 3-10-19 факс.(05366) 3-10-19 e-mail: ecol4207@gmail.com
10 VІ Всеукраїнська конференція "Математичне моделювання та математична фізика" Посвідчення УкрІНТЕІ № 655 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедри ІВМ та КІС 10-12
жовтня
тел.(05366) 3-01-45 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: kvm@kdu.edu.ua
11 ХVI Всеукраїнська конференція "Сучасні технології ведення буровибухових робіт та безпека застосування гранульованих і емульсійних вибухових речовин. Їх економічна ефективність і техногенна безпека" Посвідчення УкрІНТЕІ № 657 від 26.10.2017 р. смт Свалява жовтень тел.(0536) 74-32-49 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: bgd@kdu.edu.ua
12 ХVІІ Міжнародна конференція "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів" Посвідчення УкрІНТЕІ № 658 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, ФЕКІ, кафедра ЕА 02-04
листопада
тел.(05366) 3-10-19 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: kafea@kdu.edu.ua
13 ІІІ Міжнародна інтернет-конференція "Стратегічно-інноваційний розвиток суб'єктів економічної системи в умовах глобалізації" Посвідчення УкрІНТЕІ № 659 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедра економіки 07-09
листопада
тел.(05366) 3-10-15 факс.(05366) 3-60-00 kafeconkrnu@gmail.com
14 VI Міжнародна конференція "Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту" Посвідчення УкрІНТЕІ № 660 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, ІМІТ 14-16
листопада
тел.(05366) 3-61-27 факс.(05366) 3-60-00 vvv@ kdu.edu.ua
15 VІІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства" Посвідчення УкрІНТЕІ № 661 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедра ОА-іА 23-24
листопада
тел.(05366) 3-61-25 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: audit@kdu.edu.ua
16 ІІІ Всеукраїнська інтернет-конференція з міжнародною участю "Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі" Посвідчення УкрІНТЕІ № 662 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедра економіки 27-29
листопада
тел.(05366) 3-10-15 факс.(05366) 3-60-00 kafeconkrnu@gmail.com
17 Міжнародний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" Посвідчення УкрІНТЕІ № 663 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедра ФіК 28-29
листопада
тел. (05366)3-41-80 факс. (05366)3-60-00 e-mail: kaffin2013@mail.ru
18 IV Міжнародна конференція "Теоретичні та практичні норми права" Посвідчення УкрІНТЕІ № 664 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедра ГЮН 08-09
грудня
тел. (05366)3-61-11 факс. (05366)3-60-00
19 ІІІ Всеукраїнська конференція "Людина в інформаційному просторі" м. Кременчук, КрНУ, кафедра українознавства 12 грудня тел.(05366) 3-10-12 факс.(05366) 3-60-00 konferentsiya-lip@gmail.com
20 Науково-технічний семінар "Шляхи вирішення проблем підвищення регіональної екологічної безпеки" Посвідчення УкрІНТЕІ № 665 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, ФПН, кафедра ЕБОП лютий, квітень, жовтень, грудень тел.(05366) 3-10-19 факс.(05366) 3-10-19 e-mail: ecol4207@rambler.ru


К О Н Т А К Т И

   За додатковою інформацією звертайтеся :
тел: (5366) 3-62-17, кімн. 3210, 3211.
тел: (5366) 2-11-46, кімн. 7207.
факс: (5366) 3-61-44,
E-mail: nich@kdu.edu.ua

КрНУ