Головна > Наукова діяльність > Наукові заходи  
КрНУ


Наукові заходи

Памятка организаторам конференції

Приклад оформлення матеріалів конференції.

Приклад оформлення програми конференції.

Приклад оформлення запрошення на конференцію.

Інструкція для подання запитів на присвоєння матеріалам конференції міжнародного стандартного серійного номеру ISSN.

Плани проведення наукових конференцій та семінарів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за минулі роки.

П Л А Н
проведення наукових і науково-технічних заходів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2019 році


п/п

Назва заходу

Місце проведення

Термін

проведення

Телефон, факс,

E-mail

1 VII Всеукраїнська конференція з міжнародною участю "Фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання" Посвідчення УкрІНТЕІ № 508 від 18.10.2018 р.   м. Кременчук, КрНУ, кафедра ФіК 01-02 березня тел. (05366)3-41-80 факс. (05366)3-60-00
2 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 509
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ГЗК
26-27
березня

тел. (05366)3-62-77
факс. (05366)3-60-00
3 XVII Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 510
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ, ІЕЕСУ
11–12 квітня Телефон: (05366) 3-71-67; Факс: (05366) 3-60-00;
е-mail: esmo.conference@ukr.net,
esmo.conference@gmail.com
сайт конференції:
esmo.kdu.edu.ua
4 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ІТ–Перспектива»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 511
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ІУС
20-21
квітня

тел.(05366) 3-01-57
факс.(05366) 3-60-00
5 ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 512
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ, НДЧ
24-25
квітня
тел.(05366) 3-62-17
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: nich@kdu.edu.ua
6 Міжнародна конференція «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 513
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ, ІЕЕСУ
16-17 травня Телефон: (05366) 3-71-67; факс: (05366) 3-60-00
з поміткою MHE`2018;
E-mail: ee-tecs.journal@gmail.com
сайт конференції:
mhe.kdu.edu.ua
7 Міжнародна конференція «Modern electrical and energy systems»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 514
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ, ІЕЕСУ
вересень Телефон: (05366) 3-71-67; Факс: (05366) 3-60-00;
E-mail: mees.conference@gmail.com
сайт конференції:
mees.kdu.edu.ua
8 XVІ Міжнародна конференція «Проблеми екологічної безпеки»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 515
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ЕБОП
02-04
жовтня

тел.(05366) 3-10-19
факс.(05366) 3-10-19
e-mail:
ecol4207@gmail.com
9 ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Машинобудування – очима молодих»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 516
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ
08-11
жовтня

тел.(0536) 74-12-67
факс.(05366) 3-10-19
10 V Міжнародна науково-практична кон-ференція «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 517
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ, ФПГСН
16-17
жовтня

тел.(05366) 3-31-85
11 XVІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Сучасні технології ведення буро- вибухових робіт та безпека застосування гранульованих і емульсійних вибухових речовин. Їх економічна ефективність і техногенна безпека»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 518
від 18.10.2018 р.
м. Свалява, Закарпатська обл. 20-30
жовтня

тел.(05366) 3-62-77
12 VІІІ Міжнародна конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 519
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ, ФЕУ
24-25
жовтня

тел. (098)650-18-69
факс. (05366)3-60-00
13 ХVІІІ Міжнародна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 520
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ, ФЕКІ,
кафедра ЕА
01-03
листопада

тел.(05366) 3-20-01
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kafea@kdu.edu.ua
14 ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 521
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ, кафедра економіки
05-07
листопада

тел.(05366) 3-10-15
факс.(05366) 3-60-00
kafeconkrnu@gmail.com
15 ІХ Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 522
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ОАіА
22-23
листопада

тел.(05366) 3-61-25
факс.(05366) 3-60-00
16 Міжнародний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 523
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук,
КрНУ, кафедра економіки
02-03
грудня

тел.(05366) 3-41-80
факс.(05366) 3-60-00
17 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми фотовольтаїки, властивості напівпровідникових матеріалів та структур»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 524
від 18.10.2018 р.
м. Кременчук, КрНУ, НДІ тех-нологій напівп-ровідників та
інформаційно-керуючих систем
квітень тел.(5366) 3-10-19
факс.(5366) 3-60-00
e-mail: kіs@kdu.edu.ua


К О Н Т А К Т И

   За додатковою інформацією звертайтеся :
тел: (5366) 3-62-17, кімн. 3210, 3211.
тел: (5366) 2-11-46, кімн. 7207.
факс: (5366) 3-61-44,
E-mail: nich@kdu.edu.ua

КрНУ