Головна > Наукова діяльність > Наукові заходи
КрНУ


Наукові заходи

Памятка организаторам конференції

Приклад оформлення матеріалів конференції.

Приклад оформлення програми конференції.

Приклад оформлення запрошення на конференцію.

Інструкція для подання запитів на присвоєння матеріалам конференції міжнародного стандартного серійного номеру ISSN.

Плани проведення наукових конференцій та семінарів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за минулі роки.

П Л А Н
проведення наукових і науково-технічних заходів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2022 році


п/п

Назва заходу

Місце
проведення

Термін

проведення

Телефон, факс,

E-mail

1 ХХIX Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 911 від 08.11.2021 р.
м.Кременчук,
КрНУ, НДЧ
28-29
квітня
тел.(05366) 3-62-17
факс.(0536) 75-81-86
Збиранник Оксана Миколаївна 067-113-09-11, 099-983-27-96 e-mail: zbyrannykoksana@gmail.com
2 ХІХ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 909 від 08.11.2021 р.
м.Кременчук, КрНУ, кафедра САУЕ 19-20
травня
тел.(05366) 3-71-67
факс.(05366) 75-81-86
e-mail: esmo.conference@ukr.net,
esmo.conference@gmail.com
сайт конференції: esmo.kdu.edu.ua
3 VІI Міжнародна науково-практична конференція "Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаіка"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 910 від 08.11.2021 р.
КрНУ,
кафедра АІС
травень
тел.(05366) 3-01-57
факс.(0536) 75-81-86
e-mail: kafius@kdu.edu.ua
4 XX Міжнародна конференція "Проблеми екологічної безпеки"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 912 від 08.11.2021 р.
м.Кременчук,
КрНУ
кафедра ЕКБ
05-07
жовтня
тел. (067)9399460
ecol4207@gmail.com
Шмандій Володимир Михайлович
5 2022 20th IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES'2022)
Посвідчення УкрІНТЕІ № 912 від 08.11.2021 р.
м.Кременчук,
КрНУ
ЕЛІІТ
20-22
жовтня
тел.(0536) 74-12-67 факс (0536) 75-81-86
6 XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція факультету економіки і управління "Актуальні питання управління трансформаційними процесами в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 400 від 08.09.2022 р.
м.Кременчук, КрНУ, ФЕУ 27-28
жовтня
тел. 097 779 43 62,
e-mail: katya.orlova.977@gmail.com
Заїка Катерина Олегівна
7 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 416 від 21.09.22 р.
м.Кременчук, КрНУ,
кафедра економіки
15-16
листопада
тел. (097) 5175345
kafeconkrnu@gmail.com
Глазунова Ольга Олександрівна
8 I Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Актуальні питання автоматизації та інформаційних технологій"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 913 від 08.11.2021 р.
м.Кременчук, КрНУ,
кафедра АІС
18-19
листопада
тел. (05366) 3-01-57,
факс (0536) 75-81-86
e-mail: kafius@kdu.edu.ua
9 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Людина в інформаційному просторі"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 809 від 04.10.2021 р
м.Кременчук,
КрНУ
кафедра ГНКМ
листопад
тел. (096)3051438
e-mail: konferentsiyalip@gmail.com
Василенко Дар'я Павлівна
10 Міжнародний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 914 від 08.11.2021 р.
м.Кременчук,
КрНУ, кафедра ОіФ
1 - 2
грудня
тел. (067) 968-92-21;
(097) 644-62-00;
kaffin5510@gmail.com
11 VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 915 від 08.11.2021 р.
м.Кременчук,
КрНУ
кафедра ГЮН
грудень
тел. (096)1655541
факс. (0536) 75-81-86
Митрофанов Ігор Іванович


КрНУ