Головна > Наукова діяльність > Наукові заходи  
КрНУНаукові заходи

Памятка организаторам конференції

Приклад оформлення матеріалів конференції.

Приклад оформлення програми конференції.

Приклад оформлення запрошення на конференцію.

Інструкція для подання запитів на присвоєння матеріалам конференції міжнародного стандартного серійного номеру ISSN.

Плани проведення наукових конференцій та семінарів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за минулі роки.П Л А Н
проведення наукових і науково-технічних заходів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2017 році


п/п

Назва заходу

Місце проведення

Термін

проведення

Телефон, факс,

E-mail

1  

V Всеукраїнська наукова конференція «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 743 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ФіК

02–03

березня

тел. (05366)3-41-80
факс. (05366)3-60-00
e-mail: kaffin2013@mail.ru

2  

І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 744 від 14.
12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра економіки

21-23

березня

тел.(05366) 3-10-15
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: Kafecon-krnu@yandex.ru
ieesu@kdu.edu.ua

3  

ХV міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні й енергетичні системи, методи моделювання і оптимізації»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 746 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, ІЕЕСУ

11-12

квітня

тел.(05366) 3-11-47
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: saue@kdu.edu.ua
ieesu@kdu.edu.ua

4  

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «ІТ–Перспектива»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 747 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ІУС

14-15

квітня

тел.(05366) 3-01-57
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

5    

І Міжнародна науково-практична конференція «Ресурсозберігаючі технології в землевпорядкуванні та будівництві»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 748 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ГЗК

18-21

квітня

тел.(05366) 3-62-77
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: gzk@kdu.edu.ua

6  

ХХIV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 745 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, НДЧ

20-21

квітня

тел.(05366) 3-62-17
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: nich@kdu.edu.ua

7  

ХVІI Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В. І. Вернадського і науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 749 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра БЗЛ

1-3

червня

тел.(05366) 3-20-76
факс.(05366) 3-60-00

8  

ІV Всеукраїнська наукова конференція «Математичне моделювання та математична фізика»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 751 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ІВМ

3-5

 жовтня

тел.(05366) 3-00-50
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kvm@kdu.edu.ua

9  

XV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екологічної безпеки»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 752 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ЕБОП

11-13

жовтня

тел.(05366) 3-10-19
факс.(05366) 3-10-19
e-mail: ecolog@kdu.edu.ua

10  

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи»
Посвідчення № 551 від 5.09.2017 р.

м. Кременчук, КрНУ, ІЕЕСУ, кафедра САУЕ, ФПГСН, кафедра ППФ

12-13

жовтня

тел.(5366)31147, 36164 факс.(5366)36000 e-mail: ieesu@kdu.edu.ua dfp@kdu.edu.ua

11  

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 753 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, ФЕУ

18-19

жовтня

тел.(05366) 3-11-46
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: katerinapryakhina@mail.com

12  

ХV Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні технології ведення буровибухових робіт: економічна ефективність і техногенна безпека»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 754 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, кафедра БЖД

20-30

жовтня

тел.(0536) 74-32-49
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: bgd@kdu.edu.ua

13  

ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 755 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, ФЕКІ,
кафедра ЕА

3-5

листопада

тел.(05366) 3-10-19
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kafea@kdu.edu.ua

14  

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 756 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, кафедра УЗН

14

листопада

тел.(05366) 3-10-12
факс.(05366) 3-60-00

15  

ХVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електромеханічних системах. Наука, освіта і практика». У рамках конференції проводиться ХІ спеціалізована науково-технічна виставка «Сучасні технології в освіті та виробництві»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 750 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, ІЕЕСУ

15-17

листопада

тел.(05366) 3-11-47
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: saue@kdu.edu.ua
ieesu@kdu.edu.ua

16  

Міжнародний форум «ІТ-Тренди: великі дані, штучний інтелект, соціальні медіа»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 757 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ІУС

17-18

листопада

тел.(05366) 3-01-57
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

17  

VІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 758 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ОАіА

24-25

листопада

тел.(05366) 3-61-25
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: audit@kdu.edu.ua

18  

V Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності"
Посвідчення № 630 від 07.10.2016 р.
м. Кременчук, КрНУ, кафедра фінансів і кредиту06-07

грудня
тел. (05366) 2-42-90 факс. (05366) 3-60-00. e-mail: kaffin@kdu.edu.ua

19  

Всеукраїнський науково-технічний семінар
«Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах і апаратах»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 759 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, ІЕЕСУ, кафедра ЕМА

один раз

на місяць

тел.(0536) 74-32-45
факс.(5366) 3-60-00
e-mail: ema@kdu.edu.ua

ieesu@kdu.edu.ua

20  

Науково-технічний семінар
«Електромеханіка, проблеми енергоперетворення та енергоресурсозбереження»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 760 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, ІЕЕСУ, кафедра ЕМА

один раз

на місяць

тел.(5366) 3-11-47
факс.(5366) 3-60-00
e-mail: saue@kdu.edu.ua
ema@kdu.edu.ua

ieesu@kdu.edu.ua

21  

Науково-технічний семінар
«Шляхи вирішення проблем підвищення регіональної екологічної безпеки»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 761 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, ФПН, кафедра ЕБОП

лютий,

квітень, жовтень,

грудень

тел.(05366) 3-10-19
факс.(05366) 3-10-19
e-mail: ecol4207@rambler.ru

22  

Науково-технічний семінар
«Проблеми фотовольтаїки, властивості напівпровідникових матеріалів та структур»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 762 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, НДІ технологій напівпровідників та
інформаційно-керуючих систем

квітень, листопад

тел.(5366) 3-01-51
факс.(5366) 3-60-00
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

23  

Науковий семінар
«Моделювання технологічних та фізичних процесів на основі крайових і нелокальних задач»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 763 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,

КрНУ, кафедра ІВМ

квітень,

листопад

тел.(05366) 3-00-50
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kvm@kdu.edu.ua

24  

Науково-технічний семінар
«Системи підтримки і прийняття рішень під час оперативного керування виробництвом»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 764 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, НДІ технологій напівпровідників та
інформаційно-керуючих систем

жовтень, березень

тел.(5366) 3-01-51
факс.(5366) 3-60-00
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

25  

VІ Науково-методичний семінар «Інформаційні технології в навчальному процесі»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 765 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, ІЕЕСУ, кафедра САУЕ

17 грудня

тел.(5366) 3-11-47
факс.(5366) 3-60-00
e-mail: ite@kdu.edu.ua
ieesu@kdu.edu.uaК О Н Т А К Т И

   За додатковою інформацією звертайтеся :
тел: (5366) 3-62-17, кімн. 3210, 3211.
тел: (5366) 2-11-46, кімн. 7207.
факс: (5366) 3-61-44,
E-mail: nich@kdu.edu.ua

КрНУ