Головна > Наукова діяльність > Наукові заходи
КрНУНаукові заходи

Памятка организаторам конференції

Приклад оформлення матеріалів конференції.

Приклад оформлення програми конференції.

Приклад оформлення запрошення на конференцію.

Інструкція для подання запитів на присвоєння матеріалам конференції міжнародного стандартного серійного номеру ISSN.

Плани проведення наукових конференцій та семінарів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за минулі роки.

П Л А Н
проведення наукових і науково-технічних заходів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2023 році


п/п

Назва заходу

Місце
проведення

Термін

проведення

Телефон, факс,

E-mail

1 ХХX Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 478 від 03.11.2022 р.
м.Кременчук,
КрНУ, НДЧ
20-21
квітня
тел.(05366) 3-62-17
факс.(0536) 75-81-86
Збиранник Оксана Миколаївна 067-113-09-11, 099-983-27-96 e-mail: zbyrannykoksana@gmail.com
2 ХХ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 479 від 03.11.2022 р.
м.Кременчук, КрНУ, кафедра САУЕ 18-19
травня
тел.(05366) 3-71-67
факс.(05366) 75-81-86
e-mail: esmo.conference@ukr.net,
esmo.conference@gmail.com
сайт конференції: esmo.kdu.edu.ua
3 ХХ Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 480 від 03.11.2022 р.
КрНУ,
НДЧ
23-24
червня
vernadskykrnu21@gmail.com
тел. +38(050) 308-29-76
Латишева Вікторія Володимирівна
4 2023 5th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES)
Посвідчення УкрІНТЕІ № 481 від 03.11.2022 р.
м. Кременчук, КрНУ,
ННІЕІІТ
вересень
http://mees.ieee.org.ua/
mees@ieee.org.ua
тел. +38(067)541-79-00
Чорний Олексій Петрович
5 XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція факультету економіки і управління "Актуальні питання управління трансформаційними процесами в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 482 від 03.11.2022 р.
м.Кременчук, КрНУ, ФЕУ жовтень тел. 097 779 43 62,
e-mail: katya.orlova.977@gmail.com
Заїка Катерина Олегівна
6 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Людина в інформаційному просторі"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 357 від 06 вересня 2023 р.
м.Кременчук,
КрНУ
кафедра ГНКМ
листопад
Федоренко Світлана Анатоліївна
066-780-85-03
e-mail: svfedor70@gmail.com
7 ІX Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 483 від 03.11.2022 р.
м.Кременчук,
КрНУ
кафедра ГЮН
грудень
тел. (096)1655541
факс. (0536) 75-81-86
Митрофанов Ігор Іванович
8 Міжнародний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 484 від 03.11.2022 р.
м.Кременчук,
КрНУ, кафедра ОіФ
грудень oksanakremenchug@gmail.com
тел. +3(067)968-92-21
Онищенко Оксана Володимирівна


КрНУ