Головна > Наукова діяльність > Наукові заходи  
КрНУНаукові заходи

Памятка организаторам конференції

Приклад оформлення матеріалів конференції.

Приклад оформлення програми конференції.

Приклад оформлення запрошення на конференцію.

Інструкція для подання запитів на присвоєння матеріалам конференції міжнародного стандартного серійного номеру ISSN.

Плани проведення наукових конференцій та семінарів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за минулі роки.П Л А Н
проведення наукових і науково-технічних заходів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2017 році


п/п

Назва заходу

Місце проведення

Термін

проведення

Телефон, факс,

E-mail

1  

V Всеукраїнська наукова конференція «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 743 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ФіК

02–03

березня

тел. (05366)3-41-80
факс. (05366)3-60-00
e-mail: kaffin2013@mail.ru

2  

І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 744 від 14.
12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра економіки

21-23

березня

тел.(05366) 3-10-15
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: Kafecon-krnu@yandex.ru
ieesu@kdu.edu.ua

3  

ХV міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні й енергетичні системи, методи моделювання і оптимізації»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 746 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, ІЕЕСУ

11-12

квітня

тел.(05366) 3-11-47
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: saue@kdu.edu.ua
ieesu@kdu.edu.ua

4  

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «ІТ–Перспектива»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 747 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ІУС

14-15

квітня

тел.(05366) 3-01-57
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

5    

І Міжнародна науково-практична конференція «Ресурсозберігаючі технології в землевпорядкуванні та будівництві»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 748 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ГЗК

18-21

квітня

тел.(05366) 3-62-77
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: gzk@kdu.edu.ua

6  

ХХIV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 745 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, НДЧ

20-21

квітня

тел.(05366) 3-62-17
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: nich@kdu.edu.ua

7  

ХVІI Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В. І. Вернадського і науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 749 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра БЗЛ

1-3

червня

тел.(05366) 3-20-76
факс.(05366) 3-60-00

8  

ІV Всеукраїнська наукова конференція «Математичне моделювання та математична фізика»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 751 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ІВМ

3-5

 жовтня

тел.(05366) 3-00-50
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kvm@kdu.edu.ua

9  

XV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екологічної безпеки»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 752 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ЕБОП

11-13

жовтня

тел.(05366) 3-10-19
факс.(05366) 3-10-19
e-mail: ecolog@kdu.edu.ua

10  

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи»
Посвідчення № 551 від 5.09.2017 р.

м. Кременчук, КрНУ, ІЕЕСУ, кафедра САУЕ, ФПГСН, кафедра ППФ

12-13

жовтня

тел.(5366)31147, 36164 факс.(5366)36000 e-mail: ieesu@kdu.edu.ua dfp@kdu.edu.ua

11  

VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 753 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, ФЕУ

18-19

жовтня

тел.(05366) 3-11-46
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: katerinapryakhina@mail.com

12  

ХV Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні технології ведення буровибухових робіт: економічна ефективність і техногенна безпека»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 754 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, кафедра БЖД

20-30

жовтня

тел.(0536) 74-32-49
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: bgd@kdu.edu.ua

13  

ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 755 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, ФЕКІ,
кафедра ЕА

3-5

листопада

тел.(05366) 3-10-19
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kafea@kdu.edu.ua

14  

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Стратегічно-інноваційний розвиток суб'єктів економічної системи в умовах глобалізації"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 587 від 25.09.2017 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра економіки

8-10

листопада

Телефон (05366) 3-10-15
Факс. (05366) 3-00-60
kafeconkrnu@gmail.com

15  

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 756 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, кафедра УЗН

14

листопада

тел.(05366) 3-10-12
факс.(05366) 3-60-00

16  

Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні електротехнічні та енергетичні системи» (MEES–2017)
Посвідчення УкрІНТЕІ № 750 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, ІЕЕСУ

15-17

листопада

тел.(05366) 3-11-47
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: saue@kdu.edu.ua
ieesu@kdu.edu.ua

17  

Міжнародний форум «ІТ-Тренди: великі дані, штучний інтелект, соціальні медіа»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 757 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ІУС

17-18

листопада

тел.(05366) 3-01-57
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

18  

VІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 758 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, кафедра ОАіА

24-25

листопада

тел.(05366) 3-61-25
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: audit@kdu.edu.ua

19  

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю "Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 588 від 25.09.2017 р.
м. Кременчук, КрНУ, кафедра економіки28-30

листопада
Телефон (05366) 3-10-15
Факс. (05366) 3-00-60
kafeconkrnu@gmail.com

20  

V Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності"
Посвідчення № 630 від 07.10.2016 р.
м. Кременчук, КрНУ, кафедра фінансів і кредиту06-07

грудня
тел. (05366) 2-42-90 факс. (05366) 3-60-00. e-mail: kaffin@kdu.edu.ua

21  

Всеукраїнський науково-технічний семінар
«Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах і апаратах»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 759 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, ІЕЕСУ, кафедра ЕМА

один раз

на місяць

тел.(0536) 74-32-45
факс.(5366) 3-60-00
e-mail: ema@kdu.edu.ua

ieesu@kdu.edu.ua

22  

Науково-технічний семінар
«Електромеханіка, проблеми енергоперетворення та енергоресурсозбереження»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 760 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, ІЕЕСУ, кафедра ЕМА

один раз

на місяць

тел.(5366) 3-11-47
факс.(5366) 3-60-00
e-mail: saue@kdu.edu.ua
ema@kdu.edu.ua

ieesu@kdu.edu.ua

23  

Науково-технічний семінар
«Шляхи вирішення проблем підвищення регіональної екологічної безпеки»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 761 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,
КрНУ, ФПН, кафедра ЕБОП

лютий,

квітень, жовтень,

грудень

тел.(05366) 3-10-19
факс.(05366) 3-10-19
e-mail: ecol4207@rambler.ru

24  

Науково-технічний семінар
«Проблеми фотовольтаїки, властивості напівпровідникових матеріалів та структур»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 762 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, НДІ технологій напівпровідників та
інформаційно-керуючих систем

квітень, листопад

тел.(5366) 3-01-51
факс.(5366) 3-60-00
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

25  

Науковий семінар
«Моделювання технологічних та фізичних процесів на основі крайових і нелокальних задач»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 763 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук,

КрНУ, кафедра ІВМ

квітень,

листопад

тел.(05366) 3-00-50
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kvm@kdu.edu.ua

26  

Науково-технічний семінар
«Системи підтримки і прийняття рішень під час оперативного керування виробництвом»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 764 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, НДІ технологій напівпровідників та
інформаційно-керуючих систем

жовтень, березень

тел.(5366) 3-01-51
факс.(5366) 3-60-00
e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua

27  

VІ Науково-методичний семінар «Інформаційні технології в навчальному процесі»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 765 від 14.12.2016 р.

м. Кременчук, КрНУ, ІЕЕСУ, кафедра САУЕ

17 грудня

тел.(5366) 3-11-47
факс.(5366) 3-60-00
e-mail: ite@kdu.edu.ua
ieesu@kdu.edu.uaП Л А Н
проведення наукових і науково-технічних заходів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2018 році


п/п

Назва заходу

Місце проведення

Термін

проведення

Телефон, факс,

E-mail

1 VІ Всеукраїнська конференція "Фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання"
Посвідчення УкрІНТЕІ № 647 від 26.10.2017 р.
м. Кременчук, КрНУ, кафедра ФіК 05-06
березня
тел. (05366)3-41-80 факс. (05366)3-60-00 e-mail: kaffin2013@mail.ru
2 V Всеукраїнська конференція "ІТ-Перспектива" Посвідчення УкрІНТЕІ № 648 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ 13-14
квітня
тел. (05366)3-01-57 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua
3 ІV Міжнародна конференція "Психолого-педагогічні та соціальні проблеми су-часного суспільства" Посвідчення УкрІНТЕІ № 649 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедра ППФ 19-20
квітня
тел.(05366) 3-61-72 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: kafspn@rambler.ru
4 ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства" Посвідчення УкрІНТЕІ № 650 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, НДЧ 26-27
квітня
тел.(05366) 3-62-17 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: nich@kdu.edu.ua
5 ХVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації" Посвідчення УкрІНТЕІ № 651 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ 12-13
квітня
Тел.(0536)74-12-67 факс.(05366)3-60-00
6 ХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика" Посвідчення УкрІНТЕІ № 652 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ 15-17
травня
Тел.(0536)74-12-67 факс.(05366)3-60-00
7 V Міжнародна науково-технічна конференція "Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка" Посвідчення УкрІНТЕІ № 653 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ 17-19
травня
тел. (05366)3-01-57 факс.(05366) 3-60-00
8 XV Міжнародна конференція "Проблеми екологічної безпеки" Посвідчення УкрІНТЕІ № 654 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедра ЕБОП 04-06
жовтня
тел.(05366) 3-10-19 факс.(05366) 3-10-19 e-mail: ecol4207@gmail.com
9 VІ Всеукраїнська конференція "Математичне моделювання та математична фізика" Посвідчення УкрІНТЕІ № 655 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедри ІВМ та КІС 10-12
жовтня
тел.(05366) 3-01-45 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: kvm@kdu.edu.ua
10 VІІ Міжнародна конференція "Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи" Посвідчення УкрІНТЕІ № 656 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, ФЕУ 25-26
жовтня
тел. (05366)3-11-46 факс. (05366)3-60-00 e-mail: katerinapryakhina@gmail.com
11 ХVI Всеукраїнська конференція "Сучасні технології ведення буровибухових робіт та безпека застосування гранульованих і емульсійних вибухових речовин. Їх економічна ефективність і техногенна безпека" Посвідчення УкрІНТЕІ № 657 від 26.10.2017 р. смт Свалява жовтень тел.(0536) 74-32-49 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: bgd@kdu.edu.ua
12 ХVІІ Міжнародна конференція "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів" Посвідчення УкрІНТЕІ № 658 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, ФЕКІ, кафедра ЕА 02-04
листопада
тел.(05366) 3-10-19 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: kafea@kdu.edu.ua
13 ІІІ Міжнародна інтернет-конференція "Стратегічно-інноваційний розвиток суб'єктів економічної системи в умовах глобалізації" Посвідчення УкрІНТЕІ № 659 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедра економіки 07-09
листопада
тел.(05366) 3-10-15 факс.(05366) 3-60-00 kafeconkrnu@gmail.com
14 VI Всеукраїнська конференція за міжнародною участю "Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту" Посвідчення УкрІНТЕІ № 660 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, ІМІТ 14-16
листопада
тел.(05366) 3-61-27 факс.(05366) 3-60-00 vvv@ kdu.edu.ua
15 VІІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства" Посвідчення УкрІНТЕІ № 661 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедра ОА-іА 23-24
листопада
тел.(05366) 3-61-25 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: audit@kdu.edu.ua
16 ІІІ Всеукраїнська інтернет-конференція з міжнародною участю "Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі" Посвідчення УкрІНТЕІ № 662 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедра економіки 27-29
листопада
тел.(05366) 3-10-15 факс.(05366) 3-60-00 kafeconkrnu@gmail.com
17 VІ Міжнародна конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" Посвідчення УкрІНТЕІ № 663 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедра ФіК 05-07
грудня
тел. (05366)3-41-80 факс. (05366)3-60-00 e-mail: kaffin2013@mail.ru
18 IV Міжнародна конференція "Теоретичні та практичні норми права" Посвідчення УкрІНТЕІ № 664 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, кафедра ГЮН 08-09
грудня
тел. (05366)3-61-11 факс. (05366)3-60-00
19 ІІІ Всеукраїнська конференція "Людина в інформаційному просторі" м. Кременчук, КрНУ, кафедра українознавства 12 грудня тел.(05366) 3-10-12 факс.(05366) 3-60-00 konferentsiya-lip@gmail.com
20 Науково-технічний семінар "Шляхи вирішення проблем підвищення регіональної екологічної безпеки" Посвідчення УкрІНТЕІ № 665 від 26.10.2017 р. м. Кременчук, КрНУ, ФПН, кафедра ЕБОП лютий, квітень, жовтень, грудень тел.(05366) 3-10-19 факс.(05366) 3-10-19 e-mail: ecol4207@rambler.ru


К О Н Т А К Т И

   За додатковою інформацією звертайтеся :
тел: (5366) 3-62-17, кімн. 3210, 3211.
тел: (5366) 2-11-46, кімн. 7207.
факс: (5366) 3-61-44,
E-mail: nich@kdu.edu.ua

КрНУ