Головна > Наукова діяльність > наукові розробки
КрНУ


Конкурентноспроможні наукові розробки, відкриті для співробітництва

Енергетика 

Розробка технічних умов промислового виробництва метану із синьозелених водоростей.

Металлевоводні технології

Енергетика та енергоефективнiсть. Енергоефективний тяговий асинхронний електротехнічний комплекс двохосьових промислових електровозів КТНЧ

Новi речовини i матерiали. Супертехнологія молекулярного антикорозійного захисту "СТЕХМАЗ"

Багатопараметрична оптимізація гранних енергоефективних будівель

Природничі науки 

Процес одержання модифікованих адсорбентів шляхом модифікації рослинних відходів агропромислового комплексу 

Транспорт 

Вантажні автомобільні перевезення 

Обробка матеріалів 

Технологія обробки металевих виробів і матеріалів вибухом 

Гірнича механіка 

Розробка промислово-технічних умов нейтралізації газоподібних і пилових викидів під час видобутку корисних копалин відкритим способом  

Економіка 

Методика оцінки ефективності функціонування підприємства  

Впровадження сучасних економічних технологій щодо оцінювання виробничого потенціалу промислового підприємства  

Автоматизована система оцінки ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств  

Оцінка рівня інноватизації промисловості національного господарства  

Медицина 

Комп'ютерна система доопераційного планування хірургічної корекції окорухового апарату людини  

Лист
Форма Приклад Інструкція

КрНУ