Головна > Наукова діяльність > Наукові школи
КрНУ
Наукові школи

Положення про наукові школи Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

Підґрунтям наукових досягнень Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського є сталий розвиток дев`яти наукових шкіл:

Керівник наукової школи
Назва наукової школи
Рік
засну-
вання
школи
Підготовлено 
докт. наук  канд. наук
"Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах та апаратах"

Науковий керівник: Загірняк Михайло Васильович, ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, заслужений діяч науки і техніки України, повний кавалер ордена "За заслуги", доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри "Електричні машини і апарати". Дійсний член Національної академії педагогічних наук України, академік Міжнародної академії інформатизації, Транспортної академії України, Підйомно-транспортної академії наук України, академік Міжнародної академії науки і практики організації виробництва. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.


Тематичне спрямування: електромагнітні процеси в електромеханічних перетворювачах та апаратах.

1996

4
7

«Механіка вибуху та ресурсозберігаючі екологічно надійні технології керованого вибухового руйнування гірських порід».

Науковий керівник: Воробйов Віктор Васильович, доктор технічних наук, професор кафедри «Механіка та матеріалознавство»

Тематичне спрямування: дослідження напружено-деформованого стану середовища під дією вибухового навантаження. Вплив поверхнево-активних речовин на зміну міцнісних характеристик гірських порід.


1968

3

7

"Енергоресурсозбереження, діагностика і моніторинг в електромеханічних системах, удосконалення пристроїв обліку електроенергії"

Науковий керівник: Родькін Дмитро Йосипович, завідувач кафедри "Системи автоматичного управління та електропривод", доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений нагрудними знаками "За наукові досягнення", "За наукові та освітні досягнення" і нагрудним знаком "Петро Могила"

Тематичне спрямування: покращення характеристик регулювання та енергетичної ефективності електроприводів з асинхронними двигунами. Дослідження електропривода в умовах автономних джерел електроенергії. Розробка теоретичних засад прогнозування працездатності потужних електроприводів змінного струму. Розробка принципів та шляхів керування якістю перетворення енергії в електроприводах змінного струму.

2000

2
20
"Регіональне управління конкурентно-спроможністю підприємств".

Науковий керівник: Хоменко Микола Макарович, завідувач кафедри "Менеджмент", доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, нагороджений нагрудним знаком "Відмінник освіти України", академік Міжнародної академії науки і практики організації виробництва.

Тематичне спрямування: формування господарських рішень в умовах трансформації відкритої економіки України.
1997
1
8
 
"Структурна досконалість напівровідникових матеріалів, технології виробництва монокристалів напівровідників та фотоелектричних перетворювачів енергії "

Науковий керівник: Оксанич Анатолій Петрович, завідувач кафедри "Інформаційно-управляючі системи", доктор технічних наук, професор, нагороджений нагрудним знаком "Петро Могила". Академік Української Академії наук України.

Тематичне спрямування: розробка математичних моделей, методів та інтелектуальних засобів управління медичними закладами. Створення сучасних технологій вирощування структурно-досконалого кремнію. Автономні ресурсозберігаючі технології та пристрої водоочистки з використанням сонячної енергії.

1999
3
11
 
"Теоретичні та прикладні засади інформаційних технологій"
Науковий керівник: Гученко Микола Іванович, доктор технічних наук, професор. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Тематичне спрямування: Розробка та дослідження моделей і алгоритмів інтелектуальної підтримки прийняття рішень.

2005
3
8
 

"Оптимізація процесів листового штампування та імпульсної обробки матеріалів"
Науковий керівник: Драгобецький Володимир Вячеславович, завідувач кафедри "Технологія машинобудування", доктор технічних наук, професор. Нагороджений медаллю НАПН України "Ушинський К.Д.".

Тематичне спрямування: оптимізація процесів формозміни й обробки матеріалів методами пластичного деформування.

2003
2
13
 
"Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем і механізмів"
Науковий керівник: Маслов Олександр Гаврилович, завідувач кафедри "Конструювання машин і технологічного обладнання", доктор технічних наук, професор.

Тематичне спрямування: розробка віброімпульсних машин для виготовлення та ущільнення бетонних сумішей.

2003
3
11
 

"Управління регіональною екологічною безпекою"
Науковий керівник: Шмандій Володимир Михайлович, завідувач кафедри "Екологічна безпека та організація природокористування", доктор технічних наук, професор. Академік Української екологічної Академії наук, академік Міжнародної академії науки і практики організації виробництва, нагороджений нагрудними знаками "За наукові досягнення" та "Відмінник освіти України".

Тематичне спрямування: розробка систем управління екологічною безпекою.

2004
3
11
 

Етичний кодекс ученого України

К О Н Т А К Т И

   За додатковою інформацією звертайтеся :
тел: (5366) 3-62-17, кімн. 3210, 3211.
тел: (5366) 2-11-46, кімн. 7207.
факс: (5366) 3-61-44,
E-mail: nich@kdu.edu.ua
КрНУ