Головна > Наукова діяльність > Наукові школи
КрНУ


Наукові школи

Положення про наукові школи Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

Підґрунтям наукових досягнень Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського є сталий розвиток 7 наукових шкіл:

Керівник наукової школи
Назва наукової школи
Рік
засну-
вання
школи
Підготовлено 
докт. наук  канд. наук
"Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах та апаратах"

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф., Загірняк М. В., ректор КрНУ, заслужений діяч науки і техніки України, повний кавалер ордена "За заслуги", академік НАПН України, лауреат державної премії України у галузі науки і техніки


1996

4
12

«Механіка вибуху та ресурсозберігаючі екологічно надійні технології керованого вибухового руйнування гірських порід».

Науковий керівник: д-р техн. наук, директор "Навчально-наукового інституту механіки і транспорту" Воробйов В.В.


1968

3

5"Керування якістю перетворення енергії, моніторинг і діагностика в електротехнічних системах. Міждисциплінарні дослідження взаємодії комп'ютерних технологій та підготовки фахівців з електричної інженерії"

Наукові керівники: д-р техн. наук, проф., Родькін Д.Й., зав. каф. "Системи автоматичного управління і електро-привод", заслужений діяч науки і техніки України та д-р техн. наук, проф., директор "Інституту електромеханіки, енерго-збереження і систем управління" Чорний О.П.

2000

4
5
 

"Управління регіональною екологічною безпекою"
Науковий керівник: д-р техн. наук, проф., зав. кафедри "Екологічна безпека та організація природокористування" Шмандій В.М.

2004
3
7
 
"Структурна досконалість напівпровідникових матеріалів, технології виробництва монокристалів напівпровідників і фотоелектричних перетворювачів енергії"

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф., зав. кафедри "Автоматизація та інформаційні системи" Оксанич А.П.

1999
3
8
 

"Оптимізація процесів листового штампування та імпульсної обробки матеріалів"
Науковий керівник: д-р техн. наук, проф., зав. кафедри "Технологія машино-будування" Драгобецький В.В.

2003
4
12


"Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем і механізмів"
Наукові керівники: д-р техн. наук, проф., зав. кафедри "Галузеве машинобудування" Маслов О. Г. та д-р техн. наук, проф. кафедри "Галузеве машинобудування" Саленко Ю.С.

2003
4
5
 

Етичний кодекс ученого України


К О Н Т А К Т И

   За додатковою інформацією звертайтеся :
тел: (0536) 75-85-60, кімн. 3210, 3211, 7207.

факс: (0536) 75-81-86.

E-mail: nich@kdu.edu.ua
КрНУ