Головна> Структура управління > Наукова діяльність > Науково-технічна рада
КрНУ


Науково-технічна рада


Науково-технічна Рада
є консультативно-дорадчим органом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Основним завдання НТР є:

-        координація наукової діяльності університету у галузі фундаментальних і прикладних досліджень

-        координація підготовки науково-педагогічних кадрів

-        рецензування наукових видань університету

-        активізація наукової діяльності професорсько-викладацького складу КрНУ:

-        втілення наукової політики університету

 К О Н Т А К Т И
   За додатковою інформацією звертайтеся : вул. Першотравнева 20,
тел: (0536) 75-85-60, кімн. 3210, 3211, 7207.
факс: (0536) 75-81-86,
E-mail: nich@kdu.edu.ua
КрНУ