Головна> Наукова діяльність > Науково-технічна рада  
КрНУ

Науково-технічна рада

ПЛАН РОБОТИ

науково-технічної ради

Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
на 2018-2019 навчальний рік

18 вересня 2018 р.
1. Затвердження складу науково-технічної ради університету.
Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
2. Затвердження плану роботи науково-технічної ради університету на 2017-2018 н.р.
Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
3. Про атестацію наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України.
Доповідає доц. Малякова М. С.
4. Висунення кандидатур молодих учених на здобуття стипендіата Кабінету Міністрів України.
Інформує керівник НР студентів, аспірантів та молодих учених доц. Солошич І. О.
5. Різне.

27 вересня 2018 р.
1. Підсумки атестації аспірантів (PhD).
Доповідають директори інститутів та декани факультетів.
2. Про затвердження першого етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
Доповідає перший проректор проф. Никифоров В. В.
3. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних робіт за перше півріччя 2018 року та корегування плану захистів на друге півріччя.
Доповідають вчені секретарі спеціалізованих рад.
4. Затвердження тематичного плану НДР, які виконуються викладачами у рамках індивідуальних планів на 2018-2019 н. р.
Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
5. Різне.

18 жовтня 2018 р.
1. Підсумки атестації аспірантів.
Доповідають директори інститутів та декани факультетів.
2. Звіт з наукової діяльності кафедри інформатики і вищої математики.
Доповідає завідувач кафедри проф. Ляшенко В. П.
3. Підсумки роботи ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Чорний О. П.
4. Підсумки роботи ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Чорний О. П.
5. Підсумки роботи ХV Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми екологічної безпеки".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Шмандій В. М.
6. Різне.

22 листопада 2018 р.
1. Звіт з наукової діяльності кафедри технології машинобудування.
Доповідає завідувач кафедри проф. Драгобецький В. В.
2. Підсумки роботи VІ Всеукраїнської наукової конференції "Математичне моделювання та математична фізика".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Ляшенко В. П.
3. Підсумки роботи VІІ Міжнародної наукової конференції "Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Почтовюк А. Б.
4. Підсумки роботи ХVІІ Міжнародної наукової конференції "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів".
Доповідає голова оргкомітету конференції доц. Мосьпан В. О.
5. Різне.

27 грудня 2018 р.
1. Звіт про виконану роботу за етапом з наукових робіт молодих учених, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету.
Доповідають керівники НДР.
2. Про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних робіт.
Доповідають вчені секретарі спеціалізованих рад.
3. Звіт редакційних рад наукових видань університету.
Доповідають заступники голів ред. рад: проф. Никифоров В. В., проф. Чорний О. П., проф. Воробйов В. В., проф. Шмандій В. М.
4. Підсумки роботи VІІ Всеукраїнської наукової конференції "Сучасні технології ведення буро вибухових робіт та безпека застосування гранульованих і емульсійних вибухових речовин. Їх економічна ефективність і техногенна безпека".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Чебенко В. М.
5. Затвердження звітів з науково-дослідних робіт, які виконувались співробітниками університету за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
Доповідають керівники тем.
6. Різне.

17 січня 2019 р.
1. Звіт про виконання кошторису витрат університету на наукову діяльність у 2018 році.
Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.1.
2. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних робіт за 2018 рік та затвердження і корегування плану захистів на 2019 рік.
Доповідають вчені секретарі спеціалізованих рад.
3. Висунення кандидатур молодих учених на здобуття премії Президента України для молодих учених.
Інформує керівник НР студентів, аспірантів та молодих учених доц. Солошич І. О.
4. Підсумки роботи ІІІ Міжнародної інтернет-конференції "Стратегічно-інноваційний розвиток суб'єктів економічної системи в умовах глобалізації".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Маслак О. І.
5. Підсумки роботи VІ Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю "Сучасні тенденції розвитку машинобудуваня та транспорту".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Воробйов В. В.
6. Різне.

21 лютого 2019 р.
1. Підсумки науково-дослідної роботи колективу КрНУ за 2018 рік.
Доповідає перший проректор проф. Никифоров В. В.
2. Звіт з наукової діяльності кафедри психології, педагогіки та філософії.
Доповідає завідувач кафедри доц. Білоус Р. М.
3. Про стан та завдання укладання госпдоговірних НДР.
Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
4. Висунення кандидатів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів та Верховної Ради України для молодих учених.
Інформує керівник НР студентів, аспірантів та молодих учених доц. Солошич І. О.
5. Підсумки роботи ІІІ Всеукраїнської інтернет-конференції за міжнародною участю "Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Маслак О. І.
6. Різне.

21 березня 2019 р.
1. Звіт з наукової діяльності кафедри українознавства.
Доповідає завідувач кафедри проф. Маслак В. І.
2. Підсумки роботи Міжнародного форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності".
Доповідає голова оргкомітету форуму доц. Глухова В. І.
3. Підсумки роботи ІV Міжнародної конференції "Теоретичні та практичні норми права".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Поясок Т. Б.
4. Підсумки роботи ІІІ Всеукраїнської конференції "Людина в інформаційному просторі".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Маслак В. І.
5. Різне.

18 квітня 2019 р.
1. Про стан виставкової діяльності університету.
Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
2. Про підготовку до Дня науки та Всеукраїнського фестивалю науки.
Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
3. Звіт з наукової діяльності кафедри охорони праці, цивільної та промислової безпеки.
Доповідає завідувач кафедри доц. Сукач С. В.
4. Підсумки роботи VІІ Всеукраїнської конференції "Фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання".
Доповідає голова оргкомітету конференції доц. Глухова В. І.
5. Підсумки роботи Міжнародної конференції "Ресурсозберігаючі технології та охорона праці в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
6. Різне.

16 травня 2019 р.
1. Про подання проектів наукових досліджень і розробок до МОН України на бюджетне фінансування у 2020 році.
Доповідає перший проректор проф. Никифоров В. В.
2. Звіт про науково-дослідну роботу молодих учених за 2018 рік.
Доповідає відповідальна за НР студентів та молодих учених доц. Солошич І. О.
3. Підсумки роботи ХVІІ Міжнародної конференції молодих вчених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Чорний О. П.
4. Підсумки роботи VІ Всеукраїнської конференції "ІТ-Перспектива".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Притчин С. Е.
5. Підсумки роботи ХХVІ Міжнародної конференції молодих вчених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства".
Доповідає голова оргкомітету конференції доц. Солошич І. О.
6. Різне.

20 червня 2019 р.
1. Про результати проведення Дня Науки.
Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
2. Про виконання плану захистів дисертацій за перше півріччя 2019 року.
Доповідають директори інститутів та декани факультетів.
3. Звіт з наукової діяльності кафедри автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій.
Доповідає завідувач кафедри доц. Старостін С. С.
4. Затвердження тематичного плану проведення наукових заходів на 2020 рік.
Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
5. Підсумки роботи Міжнародної конференції "Сучасні вища освіта".
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Чорний О. П.
6. Різне.

К О Н Т А К Т И
   За додатковою інформацією звертайтеся : вул. Першотравнева, 20,
тел: (5366) 3-62-17, кімн. 3210, 3211.
тел: (5366) 2-11-46, кімн. 7207.
факс: (5366) 3-61-44,
E-mail: nich@kdu.edu.ua
КрНУ