Головна> Наукова діяльність > Науково-технічна рада  
КрНУНауково-технічна рада

ПЛАН РОБОТИ

науково-технічної ради

Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
на 2017-2018 навчальний рік

21 вересня 2017 р.
1. Затвердження складу науково-технічної ради університету.
Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
2. Затвердження плану роботи науково-технічної ради університету на 2017-2018 н.р.
Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
3. Підсумки атестації аспірантів (PhD).
Доповідають директори інститутів та декани факультетів.
4. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних робіт за перше півріччя 2017 року та корегування плану захистів на друге півріччя.
Доповідають вчені секретарі спеціалізованих рад.
5. Затвердження тематичного плану НДР, які виконуються викладачами у рамках індивідуальних планів на 2017-2018 н. р.
Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
6. Звіт з наукової діяльності кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру
Доповідає доцент кафедри ГЗК Гальченко Н. П.
7. Різне.

19 жовтня 2017 р.
1. Підсумки атестації аспірантів.
Доповідають директори інститутів та декани факультетів.
2. Звіт з наукової діяльності кафедри біотехнологій та біоінженерії.
Доповідає завідувач кафедри доц. Козловська Т. Ф.
3. Підсумки роботи ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ідеї академіка В. І. Вернадського і науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
4. Підсумки роботи IV Всеукраїнської наукової конференції "Математичне моделювання та математична фізика".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
5. Різне.

16 листопада 2017 р.
1. Звіт редакційних рад наукових видань університету.
Доповідають заступники голів ред. рад: проф. Никифоров В. В., проф. Чорний О. П., проф. Воробйов В. В., проф. Шмандій В. М.
2. Звіт з наукової діяльності кафедри систем автоматичного управління та електроприводу.
Доповідає завідувач кафедри.
3. Підсумки роботи ХV Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми екологічної безпеки".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
4. Підсумки роботи ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
5. Підсумки роботи ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
6. Різне.

12 грудня 2017 р.
1. Звіт про виконану роботу за етапом з наукових робіт молодих учених, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету.
Доповідають керівники НДР.
2. Звіт про виконання роботи за етапом НДР "Способи переробки біомаси ціаней, що викликають цвітіння водойм", що виконується в рамках україно-австрійського проекту за рахунок коштів державного бюджету.
Доповідає відповідальний виконавець НДР проф. Никифоров В. В.
3. Різне.

21 грудня 2017 р.
1. Про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних робіт.
Доповідають вчені секретарі спеціалізованих рад.
2. Звіт про виконання кошторису витрат університету на наукову діяльність у 2017 році.
Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
3. Звіт з наукової діяльності кафедри систем електроспоживання та енеретичного менеджменту.
Доповідає завідувач кафедри.
4. Підсумки роботи ХV Всеукраїнської науково-технічної конференції "Сучасні технології ведення буро вибухових робіт: економічна ефективність і техногенна безпека".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
6. Різне.

18 січня 2018 р.
1. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних робіт за 2017 рік та затвердження і корегування плану захистів на 2018 рік.
Доповідають вчені секретарі спеціалізованих рад.
2. Затвердження звітів з науково-дослідних робіт, які виконувались співробітниками університету за рахунок коштів державного бюджету.
Доповідають керівники тем.
3. Висунення кандидатур молодих учених на здобуття премії Президента України для молодих учених.
Інформує керівник НР студентів, аспірантів та молодих учених доц. Солошич І. О.
4. Звіт з наукової діяльності кафедри механіки та матеріалознавства.
Доповідає завідувач кафедри.
5. Підсумки роботи ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
6. Різне.

15 лютого 2018 р.
1. Підсумки науково-дослідної роботи колективу КрНУ за 2017 рік.
Доповідає перший проректор проф. Никифоров В. В.
2. Звіт з наукової діяльності кафедри ТехМаш.
Доповідає завідувач кафедри.
3. Про стан та завдання укладання госпдоговірних НДР.
Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
4. Висунення кандидатів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів та Верховної Ради України для молодих учених.
Інформує керівник НР студентів, аспірантів та молодих учених доц. Солошич І. О.
5. Підсумки роботи ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
6. Різне.

15 березня 2018 р.
1. Звіт з наукової діяльності кафедри процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки.
Доповідає завідувач кафедри.
2. Підсумки роботи Міжнародного форуму "ІТ-Тренди: великі дані, штучний інтелект, соціальні медіа".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
3. Підсумки роботи VІІ Міжнародної наукової конференції "Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
4. Підсумки роботи V Міжнародної наукової конференції "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
5. Різне.

19 квітня 2018 р.
1. Про стан виставкової діяльності університету.
Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
2. Про підготовку до Дня науки та Всеукраїнського фестивалю науки.
Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
3. Звіт з наукової діяльності кафедри економіки.
Доповідає завідувач кафедри.
4. Підсумки роботи VІ Всеукраїнської конференції "Фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
5. Різне.

17 травня 2018 р.
1. Про подання запитів до МОН України на бюджетне фінансування фундаменальних та прикладних наукових досліджень і розробок у 2019 році.
Доповідає перший проректор проф. Никифоров В. В.
2. Звіт про науково-дослідну роботу молодих учених за 2017 рік.
Доповідає відповідальна за НР студентів та молодих учених доц. Солошич І. О.
3. Підсумки роботи V Всеукраїнської конференції "ІТ-Перспектива".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
4. Підсумки роботи ІV Міжнародної конференції "Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства".
Доповідає голова оргкомітету конференції.
5. Різне.

21 червня 2018 р.
1. Про результати проведення Дня Науки.
Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
2. Про виконання плану захистів дисертацій за перше півріччя 2018 року.
Доповідають директори інститутів та декани факультетів.
3. Затвердження тематичного плану проведення наукових заходів на 2019 рік.
Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
4. Підсумки роботи ХХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспіль-ства"
Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.
5. Різне.

К О Н Т А К Т И
   За додатковою інформацією звертайтеся : вул. Першотравнева, 20,
тел: (5366) 3-62-17, кімн. 3210, 3211.
тел: (5366) 2-11-46, кімн. 7207.
факс: (5366) 3-61-44,
E-mail: nich@kdu.edu.ua
КрНУ