Головна> Структура управління>Наукова діяльність>>Науково-технічна рада  
КрНУ

Науково-технічна рада

СКЛАД  Науково-технічнОЇ ради

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

 


Голова науково-технічної ради
1. НИКИФОРОВ В.В. – перший проректор;


Заступник голови науково-технічної ради
2. ТРОЦКО О.В. – начальник науково-дослідної частини КрНУ;

Секретар науково-технічної ради
3. КІЦЕЛЬ Н. В. – провідний фахівець науково-дослідної частини.


Члени НТР:


4. ВОРОБЙОВ В. В. - директор навчально-наукового інституту механіки і транспорту;
5. ЧОРНИЙ О. П. - директор навчально-наукового інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління;
6. БАХАРЄВ В. О. - декан факультету природничих наук, секретар спецради К 45.052.05;
7. МОСЬПАН В. О. - декан факультету електроніки та комп'ютерної інженерії;
8. ПОЯСОК Т. Б. - декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук;
9. ПОЧТОВЮК А. Б. - декан факультету економіки і управління;
10. ГЕРАСИМЕНКО Л. В. - вчений секретар КрНУ;
11. ГЛАДИР А. І. - виконуючий обов'язки директора центру міжнародної діяльності;
12. СОЛОШИЧ І. О. - керівник науковою роботою студентів, аспірантів та молодих учених університету;
13. АНТОНОВА О. І. - доцент з покладанням обов'язків завідувача кафедри здоров'я людини та фізичної культури.
14. БІЛОУС Р. М. - доцент з покладанням обов'язків завідувача кафедри психології, педагогіки та філософії;
15. БЯЛОБРЖЕСЬКИЙ О. В. - доцент з покладанням обов'язків завідувача кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту;
16. ГЛУХОВА В. І. - доцент з покладанням обов'язків завідувача кафедри обліку і фінансів;
17. ДРАГОБЕЦЬКИЙ В. В. - завідувач кафедри технології машинобудування;
18. КЛІМОВ Е. С. - доцент з покладанням обов'язків завідувача кафедри автомобілів і тракторів;
19. КОБИЛЬСЬКА О. В. - доцент кафедри інформатики і вищої математики;
20. КРАТТ О. А. - завідувач кафедри маркетингу;
21. ЛЯШЕНКО В. П. - завідувач кафедри інформатики і вищої математики;
22. МАСЛАК В. І. - завідувач кафедри українознавства;
23. МАСЛАК О. І. - завідувач кафедри економіки;
24. МАСЛОВ О. Г. - завідувач кафедри галузевого машинобудування;
25. МІХНО П. Б. - старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру;
26. МОРОЗ М. М. - завідувач кафедри транспортних технологій;
27. НЕКРАСОВ А. В. - доцент кафедри електричних машин і апаратів, секретар спецради Д 45.052.01;
28. НОВОХАТЬКО О. В. - доцент з покладанням обов'язків завідувача кафедри біотехно-логій та біоінженерії;
29. ОНИЩЕНКО О. В. - доцент кафедри обліку і фінансів;
30. ПЕРЕКРЕСТ А. Л. - доцент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій;
31. ПРИТЧИН С. Е. - професор кафедри інформаційно-управляючих систем, секретар спецради К 45.052.04;
32. САЛЕНКО О. Ф. - професор кафедри галузевого машинобудування;
33. СИДОРЕНКО В. М. - доцент кафедри комп'ютерних та інформаційних систем;
34. СІЗОВА К. Л. - професор з покладанням обов'язків завідувача кафедри філології та ви-давничої справи;
35. СКРИПНИК В. Л. - доцент з покладанням обов'язків завідувача кафедри галузевих юридичних наук;
36. СТАРОСТІН С. С. - доцент з покладанням обов'язків завідувача кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій;
37. СУКАЧ С. В. - доцент з покладанням обов'язків завідувача кафедри охорони праці, ци-вільної та промислової безпеки;
38. ТРУНІНА І. М. - завідувач кафедри туризму;
39. ФОМОВСЬКА О. В. - доцент з покладанням обов'язків завідувача кафедри електронних апаратів;
40. ХОМЕНКО М. М. - завідувач кафедри менеджменту;
41. ЧРДІЛЕЛІ Т. В. - доцент з покладанням обов'язків завідувача кафедри перекладу;
42. ШАПОВАЛ В. Д. - доцент з покладанням обов'язків завідувача кафедри теорії, історії держави та права;
43. ШМАНДІЙ В. М. - завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування.
44. ГУЧЕНКО М. І. - професор кафедри комп'ютерних та інформаційних систем
45. ВАКУЛЕНКО Р. А. - секретар спецради К 45.052.03;
46. МОРОЗ О. В. - секретар спецради К 45.052.02;
47. СОШЕНКО С. М. - секретар спецради К 45.052.07;
48. ЧЕБЕНКО В. М. - секретар спецради Д 45.052.06;
49. ХАМАРШЕХ В. А. - провідний фахівець науково-дослідної частини.


К О Н Т А К Т И
   За додатковою інформацією звертайтеся : вул. Першотравнева, 20,
тел: (5366) 3-62-17, кімн. 3210, 3211.
тел: (5366) 2-11-46, кімн. 7207.
факс: (5366) 3-61-44,
E-mail: nich@kdu.edu.ua

КрНУ