Головна > Наукова діяльність > Наукові видання
КрНУ 

Наукові видання

 

Науковий журнал „Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" видається в КрНУ з 1996 року.
Відповідно до постанови президії ВАК України від 27.05.2009 р. № 1-05/3) науковий журнал пройшов реєстрацію (свідоцтво про реєстрацію серії КВ № 18771-7571 ПР від 30.01.2012 р.) і внесений до Переліку № 1 фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Журнал виходить шість разів на рік.

Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Статті журналу індексуються у світовій довідковій системі «ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY», міжнародних наукометричних базах даних «INDEX COPERNICUS», «POLISH SCHOLARLY BIBLIOGRAPHY» та «INSPEC», а також у національній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»). У цей час у міжнародній базі даних «SCOPUS» розглядається заявка про включення до неї нашого журналу.
Архів номерів у національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського


Науково-практичний журнал "Електромеханічні і енергозберігаючі системи"

Науково-виробничий журнал "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2007 року.
Виходить чотири рази на рік.
Відповідно до постанови Президії ВАК України від 26.01.2011 року № 1 - 05/1 журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.
Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних "УКРАЇНІКА НАУКОВА" (реферативний журнал "ДЖЕРЕЛО"), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних "INDEX COPERNICUS", "ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY" та "POLISH SCHOLARLY BIBLIOGRAPHY", науковій електронній бібліотеці eLIBRARY.RU.

Архів номерів у національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського


Науковий журнал "Екологічна безпека" видається в КрНУ з 2008 року. Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 18237-7037ПР від 05.09.2011 р. Виходить два рази на рік.

У 2009 році журнал "Екологічна безпека" пройшов реєстрацію у Міжнародному центрі ISSN і отримав міжнародний стандартний серійний номер (International standard serial number) на друковану та он-лайн версію видання - ISSN 2073-5057.

Відповідно до постанови президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8 науковий журнал внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Реферується у загальнодержавній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»).

Архів номерів у національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського

Науково-виробничий журнал "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва"

Відповідно до постанови президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2 журнал пройшов реєстрацію (cвідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 18770-7570 ПР від 30.01.2012 р. ) і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.
Статті журналу індексуються у реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), у світовій довідковій системі «ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY», міжнародній наукометричній базі даних «INDEX COPERNICUS».
Виходить два рази на рік.
Архів номерів у національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського

Електронний щоквартальний науково-практичний журнал "Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах"

 

 

 

 

 


Реферативний журнал Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління
  ЄДИНІ ВИМОГИ до періодичних наукових видань Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

 

  Вимоги до монографій, статей та тез доповідей.

 

КрНУ

КрНУ у міжнародних та
національних рейтингах: