Головна> Наукова діяльність > Наукові видання  
КрНУ
Наукові видання

ЄДИНІ ВИМОГИ
до періодичних наукових видань Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

1. Наукові, науково-практичні, науково-методичні журнали, наукові збірники надалі - Видання - рекомендуються до друку Вченою радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за наявності макету поточного номера.

2. Макет Видання обов'язково вичитується науково-технічним редактором. Усі Видання бажано видавати форматом А4.

3. Кожна стаття у Виданні рецензується членом редакційної ради залежно від наукового напрямку (наприкінці статті вказується дата надходження та ким рекомендована до друку із зазначенням наукового ступеня та вченого звання рецензента).

4. На титульній сторінці Видання зазначаються: ліворуч - символіка університету, праворуч - індекси ISSN (Print/Online) тощо.

5. На звороті титульної сторінки розміщується Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Видання.

6. Наукові рубрики, склад редакційної ради та зміст кожного номеру наводяться двома мовами - українською та англійською.

7. Вимоги до оформлення статей усіх періодичних видань університету повинні відповідати вимогам до наукового журналу "Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського". В одному номері (випуску) журналу друкується не більше двох статей одного автора.

8. Усі Видання підлягають розповсюдженню за переліком доставки обов'язкових примірників наукових видань (Постанова Кабінету Міністрів України № 608 від 10.05.2002 р.)

До п. 4-7 див. макет (додається).

Науково-дослідна частина

 

За довідками звертатись за адресою:

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, кімн. 3210, 3211,

тел. (05366) 3-62-17.

E-mаil: visnik@kdu.edu.ua

КрНУ