Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
21.05.2013

Кафедра електричних машин та апаратів

Наукова робота

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ
співробітників кафедри електричних машин та апаратів

№ пор. Тема Керівники
1

Магнітні поля великих робочих просторів електромагнітних апаратів та пристроїв.

д.т.н., проф. Загірняк М.В.

2

Функціональний взаємозв’язок масогабаритних та енергетичних параметрів електричних машин, апаратів і трансформаторів.

д.т.н., проф. Загірняк М.В.

3

Розробка та дослідження нових конструкцій електричних машин з магнітопроводом на основі м’яко-магнітних композитних матеріалів.

д.т.н., проф. Загірняк М.В.

4

Дослідження процесів старіння електричних машин та апаратів.

к.т.н., доц. Прус В.В.

5

Енергетика асинхронних двигунів із короткозамкненим ротором, що живляться від стабілізованого джерела струму.

к.т.н., доц. Нерасов В.О.,
к.т.н., доц. Некрасов А.В.

6

Удосконалення пристроїв та методів обліку електричної енергії

к.т.н., доц. Стрижак В.Д.,
доц. Лугова О.В.

        Кафедрою виконуються щорічно одна-дві держбюджетні та госпдоговірні наукові роботи. У 2010 р. – це госпдоговірна науково-дослідна роботи «Система локального тестування сердечників статорів та технічної паспортизації асинхронних двигунів», замовником якої є ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

На 2011–2013 рр. кафедрою заплановано виконання наступних науково-дослідних
держбюджетних робіт:

1

Фундаментальне дослідження «Функціональний взаємозв’язок масогабаритних та енергетичних параметрів електричних машин, апаратів і трансформаторів»;

2

Науковий проект «Діагностика електричних машин у процесі їх виробництва та експлуатації» у рамках словено-української міждержавної програми науково-технічного співробітництва.

        Перспективний план розвитку кафедри та досвід попередніх років передбачають участь співробітників кафедри у проведенні міжнародних наукових конференцій, у тому числі конференцій, що проводяться у дальньому зарубіжжі, згідно з графіком їх проведення. Співробітники кафедри є членами організаційних та робочих комітетів, керівниками та вченими секретарями секцій наступних конференцій:

Міжнародні наукові конференції, у проведенні яких беруть участь співробітники кафедри:

1

Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation

2

Symposium «Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits» (EPNC)

3

International IEEE Conference (EUROCON)

4

International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronics Engineering (ISEF)

5

Sympozjum Srodowiskowe «Zastosowanie electromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce» (PTZE)

6

International Symposium on Electrical Machines (SME)

7

Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки» (ПСЕ)

8

Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (SIEMA)

9

Міжнародна науково-технічна конференція «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації»

 

інші

        За роки існування кафедри викладачами видано декілька начальних посібників і підручників, з яких три мають «гриф» МОН України.

Начальні посібники і підручники, видані викладачами кафедри
1

Загірняк М.В., Шапран Є.М. Практикум з електротехніки. Навчальний посібник. – Кременчук: КДПУ, 2004. – 96 с.
(лист МОНУ №14/18.2-687 від 07.04.04).

2

Загірняк М.В., Невзлин Б.И., Захарченко П.І. Електротехнічний практикум з основами теорії: Навчальний посібник для студентів неелектричних спеціальностей технічних та педагогічних вищих навчальних закладів. Кременчук: КДПУ, 2005. – 95 с.

3

Лугова О.В. Теорія електричних та магнітних кіл. Навчальний посібник. Кременчук, 2005.
(лист МОНУ №14/18.2-2891 від 30.12.04).

4

Загирняк М.В., Кузнецов Н.И. «Электрические аппараты». Учебное пособие. – Кременчуг: КГПУ, 2005. – 320 с.

5

Загірняк М.В., Невзлін Б.І. Електричні машини. Підручник. – Кременчук: КДПУ, 2007. – 332 с.

6

Загірняк М.В., Невзлін Б.І. Електричні машини. Підручник. 2-ге вид. – Київ: Знання, 2009. – 399 с.
(лист МОНУ №14/18.2-1517 від 30.06.05).

        Результати своєї наукової та освітньої діяльності співробітників кафедри активно висвітлюються на профільних навчальних виставках за фахом та Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні».
        Крім цього, на базі кафедри діє науковий семінар «Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах та апаратах» при науковій раді НАН України з проблеми «Наукові основи електроенергетики», який дає можливість реальної апробації результатів наукових робіт викладачів та аспірантів.
        За результатами проведених досліджень протягом трьох останніх років співробітниками кафедри зроблено 53 доповіді на міжнародних наукових конференціях, у тому числі 22 – на конференціях, проведених у дальньому зарубіжжі, 62 доповіді на науковому семінарі, опубліковано понад 100 наукових статей у провідних наукових виданнях України та ближнього і дальнього зарубіжжя, у тому числі 6 статей, цитованих одночасно у провідних виданнях за переліками SCOPUS та ISO WEB KNOWLEDGE. 

Науковий авторитет кафедри підтверджується тим, що:

на протязі останніх років співробітники кафедри постійно беруть участь в міжнародних наукових конференціях;

на базі кафедри ЕМА проводиться ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електричні машини і апарати»;

на базі кафедри ЕМА проводиться ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини і апарати»;

за напрямком діяльності кафедри в університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 45.052.01 з правом прийняття до розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями: 05.09.01 – «Електричні машини та апарати» та 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи», що надає можливість безвідривної підготовки фахівців до кваліфікаційного рівня доктора технічних наук.
Головою спеціалізованої вченої ради є завідувач кафедри ЕМА професор Загірняк М.В.
Посаду вченого секретаря спеціалізованої вченої ради обіймає доцент кафедри ЕМА Некрасов А.В.

 

Перспективний план захисту дисертаційних робіт співробітниками та аспірантами кафедри ЕМА

№ пор. Прізвище, ім’я,
по батькові
Плановий термін захисту Стан підготовки до захисту

Керівник / консультант

 

Шифр спеціальності Номер телефону (дом./роб./моб.)
1

Маковка
Олександр
Володимирович

2 квт. 2012 р.

Робота виконана на
40%

к.т.н., доц. Прус В.В.,
КНУ ім. М. Остроградського
05.09.01

р. 74-32-45
м. 098-787-21-15

2

Волканін
Євген
Євгенович

4 квт. 2012 р.

Робота виконана на
25%
к.т.н., доц. Некрасов А.В.,
КДУ ім. М. Остроградського
05.09.01

р. 74-32-45
м. 067-902-39-65

3

Донченко
Роман
Миколайович

4 квт. 2014 р.

Робота виконана на
15%
к.т.н., доц. Прус В.В.,
КДУ ім. М. Остроградського
05.09.01

р. 74-32-45
м. 063-5910-356

4

Кушпіль
Андрій
Анатолійович

4 квт. 2012 р.

Робота виконана на
15%
к.т.н., доц. Прус В.В.,
КНУ ім. М. Остроградського
05.09.01

д. 74-73-21
р. 74-32-45
м. 098-787-21-15

5

Прус
В’ячеслав
В’ячеславович

4 квт. 2012 р.

Робота виконана на
40%
д.т.н., проф. Загірняк М.В.,
КДУ ім. М. Остроградського
05.09.01

д. 77-42-03
р. 74-32-45
м. 067-572-70-94

6 Ромашина
Віктор
Васильович

4 квт. 2013 р.

Робота виконана на
5%
к.т.н., доц. Некрасов А.В.,
КДУ ім. М. Остроградського
05.09.01

р. 74-32-45
м. 097-685-75-62