Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.05.2015

Кафедра маркетингу

Наукова робота
На кафедрі створено "Центр маркетингових досліджень".
Основні напрямки науково-дослідної роботи на кафедрі:
1. Проведення маркетингових досліджень у сфері виробництва, послуг і ринків збуту товарів і послуг.
2. Проведення рекламних компаній просвітницької діяльності в галузі маркетингових технологій і організацій маркетингової служби на підприємствах.
3. Проведення досліджень і розробка заходів по енергозбереження в промисловому виробництві.
4. Еколого-економічні проблеми регіону.
За цими напрямками за весь період на кафедрі виконано 6 НДР, з них 3 внутрішньоуніверситетські і госбюджетних, 3 господарсько-договірні.
У виконанні цих робіт приймають участь викладачі кафедри, студенти, магістри та аспіранти.
В 2009-2010 році на кафедрі виконується 2 господарсько-договірні роботи:
1. Маркетингові дослідження ринку сільськогосподарської техніки з метою розширення ринку збуту продукції заводу („Голещинський завод сільськогосподарських машин") - керівник Сокур М.І.
3. Маркетингові дослідження застосування рекламних технологій на щитових носіях («Укрмедіатренд» м. Київ) - керівник Сокур М.І.
Ці НДР будуть продовжені у 2011 році. Досягнута домовленість про проведення у 2011 році НДР з науково-виробничим підприємством ТОВ «НВП Гонта –Технологія» (м. Кривий Ріг) і Кременчуцькою райдержадміністрацією.
Підписано договір про міжнародне науково-технічне співробітництво Кишинівським технологічний університетом (Молдова).
За 2009-2010 навчальний рік викладачами кафедри було опубліковано 54 тез доповідей,10 статтей,2 свідотства, 3 навчальних посібники,4 монографії.

Важливою складовою наукової роботи кафедри маркетингу є студентська наукова робота. У зв’язку з цим на базі університету в 2005 р. було створено "Наукове товариство студентів, апірантів та молодих учених" та його керівний орган - Раду молодих учених. Основною метою діяльності ТСАМУ є: всебічне сприяння науковій, винахідницькій та творчій діяльності молодих учених і студентів, підготовки кадрів для науки і навчального процесу, виконання наукових досліджень, упровадження новітніх досягнень науки в роботу студентської молоді, відображення, захист і реалізація професійних та інтелектуальних інтересів і прав наукової молоді та студентів у КрНУ
При кафедрі маркетингу працює студентське наукове товариство з напряму «Роль маркетингу в кризових умовах» (керівник старший викладач Збиранник О.М.). Напрямками роботи ТСАМУ є: методичні основи проведення маркетингових досліджень в різних галузях виробництва; роль маркетингових служб в сфері виробництва і послуг; методологія та організація наукових досліджень; інноваційні технології енергозбереження; роль реклами в сфері виробництва і послуг.