Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.01.2013

Кафедра охорони праці, цивільної та промислової безпеки

Наукова робота

ТЕЗИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

1. Андрусенко О.М., Мельниченко В.В. Ємнісний перетворювач рівня рідини // VIII Всеукраїнська НТК “Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів”. - Кременчук: КДПУ, 2009.
2. Андрусенко О.М., Жарко Є.М. Підвищення ефективності методу інверсійної вольтамперометрії під час виявлення високотоксичних елементів у промислових водах // VIII Всеукраїнська НТК “Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів”. – Кременчук: КДПУ, 2009.
3. Козловська Т.Ф. Медико-екологічний ризик як шлях оцінки дитячої онкозахворюваністю залежно від рівня забруднення атмосферного повітря // ХІ Міжнародна науково-практична конф. “Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів”. – Кременчук, КДПУ, 2009.
4. Козловська Т.Ф. Необхідність страхування від екологічних ризиків // ХІ Міжнародна науково-практична конф. “Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів”. – Кременчук, КДПУ, 2009.
5. Зимниця С.М., Козловська Т.Ф. Вплив забруднюючих речовин природних поверхневих вод і питної води на стан здоров’я населення // ХІ Міжнародна науково-практична конф. “Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів”. – Кременчук, КДПУ, 2009.
6. Козловська Т.Ф. Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського у соціально-екологічних дослідженнях // ХІ Міжнародна науково-практична конф. “Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів”, 6-7 травня. – Кременчук, КДПУ, 2009. – С. 20-21.
7. Чебенко В.Н. Методы снижения загрязненности вод карьеров при массовых взрывах // УІІІ Международная научно-техническая конфренция «Современные технологии ведения буровзрывных работ, их экономическая эффективность и техногенная безопасность», Крым, пос. Курортное, 22-26 июня 2009.
8. Guchenko M.M. The natural surface water’s chemical contamination as ecological carcinogenic risk formation factor // Конференція молодих учених, магістрів, аспірантів, м. Банська Бистриця, 11-18 квітня 2010 (Slovakija).

НАУКОВІ РОЗРОБКИ

1. Методика оцінки еколого-економічної ефективності застосування нейтралізаторів у різних конструкціях свердловинних зарядів під час вибухів на відкритих кар’єрах.
2. Методика оцінки рівнів ризику виникнення професійних захворювань на підприємствах важкої промисловості.
3. Способи та методи розташування нейтралізаторів у різних конструкції свердловинних зарядів вибухових речовин.

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Санітарно-гігієнічні дослідження умов праці галузей промисловості України.
2. Шляхи визначення рівнів ризику виникнення професійних захворювань.
3. Розробка методик оцінки ступеня ризику аварійності підприємств.
4. Метрологічне забезпечення технологічних процесів як шлях підвищення безпечності умов праці.
5. Оцінка рівнів шкідливого впливу фізично та хімічно небезпечних виробничих чинників.
6. Управління складовими ризиків технологічних процесів і виробництв як чинник формування безпечних умов праці у гірничо-видобувній промисловості.
7. Дослідження та аналіз надзвичайних ситуацій в Україні та цивільний захист населення.

ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЇ

Підприємства: 1. ТОВ «Центр-4»
2. ПП «Дакет»
3. ТОВ «Юлір»
4. ТОВ «Лавид»
5. ПП «Соломон»
6. МЖК «Житлобуд»
7. ТОВ «Електропривод»
8. ТОВ «Тамкрес»
За період 2009-2010 року пройшли навчання 64 співробітника підприємств.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. У Международная научно-практическая конференция «Применение промышленных и конверсионных взрывчатых веществ при разрушении горных пород взрывом и экологическая безопасность». – г. Трускавец (Львовская обл.) февраль 2009 г.
2. УІІІ Международная научно-практическая конференция «Современные технологии ведения буровзрывных работ, их экономическая эффективность и техногенная безопасность». – Крым, пос. Курортное, июнь 2009 г.
3. УІ Міжнародна науково-практична конференція «Застосування промислових і конверсійних вибухових речовин при руйнуванні гірських порід вибухом і екологічна безпека». – м. Моршин (Львівська обл.), лютий 2010 р.
4. ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології ведення буро вибухових робіт, їхня економічна ефективність і техногенна безпека». – Крим, сел. Курортне, червень 2010 р.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

За період 2009-2010 року видано 3 конспекти лекцій і 8 навчально-методичних розробок із дисциплін «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі», Цивільна оборона» для студентів усіх форм навчання та спеціальностей.

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

1. РЕДУТСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ «Дослідження впливу конструкцій свердловинних зарядів ВР і ВС на інтенсивність дроблення гранітів, доцільність застосування нейтралізаторів токсичних газоподібних речовин у зарядах ВР», № 271 від 31.03.2009 р. Економічний ефект 71 тис. грн.
2. ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК
«Науково-практичне дослідження використання нейтралізаторів у складі ВР і ВС для свердловинних зарядів різної конструкції», № 2961/4610 від 16.04.2009 р. Економічний ефект 165 тис. грн.
3. ПП «АКВАТОЛ»
«Порівняльна оцінка екологічної безпеки промислових і конверсійних ВР за результатами полігонних випробувань», № 27 від 30.04.2009 р. Економічний ефект 165 тис. грн.
4. У навчальний процес – «Методика отримання біогазу із застосуванням гідробіонтів (ціанобактерій)» у рамках держабюджетної тематики «Фізико-хімічна біологія метаногенезу гідробіонтів на прикладі ціанобактерій», № держреєстрації 0108U002170 (№ 15/Д08-ФізЕк).