Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
11.02.2015

Кафедра екологічної безпеки та організації природокористування

Наукова робота
   Загальна характеристика НДР випускаючої кафедри екології

  На кафедрі екології ведеться науково-дослідна робота, до якої активно залучаються молоді вчені – аспіранти, магістранти, студенти.
  Наукова робота кафедри екології ведеться у наступних напрямах:
1 Управління екологічною безпекою.
1.1 Охорона атмосферного повітря і об’єктів гідросфери від антропогенного впливу.
1.2 Поводження з відходами.
1.3 Дослідження екологічних ризиків.
1.4 Розробка і експлуатація системи екологічного моніторингу.
1.5 Охорона гідросфери від антропогенного впливу.
1.6 Забезпечення сталого розвитку регіону.
1.7 Вплив змін клімату на водні ресурси у різних регіонах України.
1.8 Роль університетів у впровадженні освіти для сталого розвитку.
1.9 Формування екологічної небезпеки під впливом кліматичних змін.
2 Біоекологічні дослідження та проектування об`єктів ПЗФ.
2.1 Дослідження стану ґрунтів і проектування зелених насаджень.
2.2 Флористика та фауністика.
2.3 Екологічна біотехнологія.
  В період з 2004 по 2010 роки співробітниками кафедри екології КНУ імені Михайла Остроградського був проведений комплекс прикладних досліджень за наступною тематикою:
вивчення динаміки викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря та їх приземних концентрацій у територіально-промисловому регіоні;
- дослідження характеристик відходів виробництва та розробка пропозицій стосовно їх переробки і утилізації;
- розробка високоефективних сорбентів з рослинних відходів;
- дослідження сорбентів з відходів виробництва для очищення стічних вод і забруднених ґрунтів;
- розробка технології одержання біогазу з синьо-зелених водоростей;
- розробка технологічних рекомендацій щодо удосконалення процесів очистки стічних вод від забруднень;
- розробка технологічних рекомендацій по очистці ґрунтів від нафтопродуктів за допомогою біодеструкторів;
- розробка технологічних рекомендацій з утилізації тонкодисперсних відходів процесів пилоочищення;
- дослідження змін у деяких складових соціоекосистем під впливом шкідливих чинників довкілля з метою поліпшення стану екологічної безпеки;
- дослідження соціально-екологічної ситуації в регіоні з інтенсивним техногенним навантаженням на навколишнє середовище;
оцінка стану компонентів довкілля у Кременчуцькому районі, м. Кременчук і Комсомольськ.