Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
12.12.2014

Кафедра біотехнологій та біоінженерії

Наукова робота
У 2012-13 навчальному році викладачі кафедри природничих дисциплін займаються науковими дослідженнями у таких напрямах:
  Напрями НДР Виконавці
1 Дослідження мікробіоло-гічних і біотехнологічних особливостей виробництва метану із ціанобактерій проф. Никифоров В.В.
доц. Новохатько О.В.
студ. Кулик А.В.
студ. Старікова О.Ф.
2 Дослідження самоструктурування біологічно-активних речовин у процесі їх дегідратації проф. Єлізаров О.І.
доц. Єлізаров М.О.
3 Дослідження явищ біокорозії методом хемографічної візуалізації проф. Єлізаров О.І.
асис. Журав В.В.
4 Дослідження фізичних аспектів процесу перетворення ціанобактерій на біогаз проф. Єлізаров О.І.
доц. Єлізаров М.О.
ст.викл. Лисенко О.І.
5 Дослідження забруднення міського середовища акустичними шумами доц. Поліщук В.С.
6 Дослідження перетворення сонячної енергії за допомогою двигуна Стірлінга доц. Єлізаров М.О.
доц. Сукачов О.В.
7 Порівняльній мікроструктур ний аналіз чорноземів Кременчуцького району 120 років потому. проф. Никифоров В.В.
доц. Алексєєва Т.М.
маг. Пащенко Т.В.
8 Розробка нового методу гідрофітоіндикації проф. Никифоров В.В.