Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
07.06.2013

Кафедра Філології та видавничої справи

Наукова робота
Кафедра має достатній науковий потенціал: 2 доценти, 1 кандидат філологічних наук і 1 педагогічних наук, що дозволяє успішно займатися науковою роботою. Аспіранти та здобувачі кафедри (8) – сумлінно працюють над дисертаційними дослідженнями. У 2010-2011 року аспірантами та викладачами кафедри опубліковано 26 статей та 27 тез доповідей у фахових виданнях. Основні напрямки наукової роботи: – Термінологія радіоелектроніки у сучасному дискурсі. (Вернигора В.П.) – Методика формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх інженерів автомобільного транспорту із застосуванням мультимедійних дидактичних засобів. (Дніпровська Т.В.) – Кустарні народні промисли Полтавщини у 20-30 рр. XX століття. (Кантемирова Р.М.) – Проектування розвивального освітнього середовища в процесі навчальної діяльності майбутніх менеджерів організації. (Кондрашова О.В.) – Розвиток оперативного руху у становленні аграрної освіти України у 20-30-х рр. ХХ століття (Лаврик-Слісенко Л.П.) – Організація самостійної роботи студентів ВТНЗ в умовах дистанційної освіти. (Мартиненко М.Ю.) – Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до виховної діяльності в професійно-технічних навчальних закладах. (Пашивкіна К.В.) – Теорія і методика професійної освіти. (Поддубей О.В.) – Комунікативні перспективи загально-питальних висловлювань у сучасній французькій мові. (Резніченко О.Л.)