Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
27.10.2014

Кафедра економіки

Наукова робота
При кафедрі працює студентське наукове товариство, яке об’єднує в даний час 22 студента економічного факультету. Напрямками роботи СНТ є: дослідження особливостей інноваційної та інвестиційної діяльності промислових підприємств регіону, економічна безпека в діяльності промислових підприємств України в умовах інтеграції до СОТ.

Студентами, що є членами товариства молодих науковців кафедри, у 2007 р. самостійно опубліковано 20 тез доповідей, опубліковано за участю викладачів кафедри 15 наукових статей, з них 4 – у фахових виданнях та 1 - в іноземному електронному виданні.

У 2007 р. вперше студентом спільно з викладачами кафедри економіки опублікована стаття в іноземному електронному виданні «Aspectos legales sobre ia inversion extranjera en Ucrania// www.cv.uoc.edu».

Кафедра економіки співпрацює зі шкільними науковими товариствами м. Кременчука (Ліцей №4, Мала академія наук). Школярі активно залучались до роботи секцій Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інвестиційна привабливість промислових підприємств регіону в умовах інтеграції до СОТ» 11-13 квітня 2007 р., XIV регіональної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів, 26-27 квітня 2007 р. Кафедра продовжує наукове співробітництво з Київським національним економічним університетом, Харківським національним технічним університетом «ХПІ», Петрашанським університетом (Румунія), Магдебурзьким університетом (Німеччина).

Кафедра економіки зацікавлена в проходженні наукового стажування студентів за кордоном. Так в 2007 р. 4 студентів спеціальності «Економіка підприємства» перебували в літній період у США, де проходили стажування за програмою обміну студентами.

В рамках співпраці кафедрою економіки укладено двосторонній договір між КГДУ імені М.Остроградського та Мішкольцьким університетом (Угорщина) на 2007-2012 рр., умовами якого в рамках наукового співробітництва передбачено:
- спільне використання викладачами, аспірантами та студентами економічних факультетів вищезгаданих навчальних закладів інформаційних фондів економічних факультетів в навчальній та науковій роботі в рамках двостороннього стажування;
- розробка програми проведення спільних наукових досліджень кафедрами;
- спільна участь в проведенні науково-практичних семінарів та конференцій з вивчення сучасних проблем економічної науки та практики;
- участь співробітників кафедри економіки КДПУ у щорічній міжнародній конференції microCAD в Мішкольці;
- участь представників економічного факультету Мішкольцького університету у Міжнародній конференції молодих учених і студентів КДПУ;
- публікація спільних розробок та розробок молодих учених факультетів, що співпрацюють, в наукових виданнях України та Угорщини;
- розробка та надання спільних наукових проектів для отримання фінансування від різних європейських та світових фондів та організацій;
- стажування науково-педагогічних працівників.

Викладачами та аспірантами кафедри наукова робота проводилась у 2007 р. за наступними напрямками:
1. Управління інвестиційною привабливістю підприємства (системно-оціночний аспект).
2. Методологічні основи формування системи оцінки ефективності інноваційних проектів.
3. Формування гнучкої системи ціноутворення на автотранспортні послуги в умовах невизначеності ринкового середовища.
4. Методологічні основи реструктуризації підприємств.
5. Формування та використання обігових фондів в умовах гнучкого розвитку підприємства.
6. Оцінка інтелектуальних інновацій на промислових підприємствах України в ринкових умовах.

Кафедрою економіки заключні творчі угоди про співпрацю в науково-виробничій сфері з ВАТ «Кредмаш», ЗАТ «КЛГЗ», ДП «Механоскладальний завод» ВАТ «КВБЗ», ХК «АвтоКрАЗ», ВАТ «КЗТВ», ВАТ «КРКЗ».

Співробітництво кафедри з підприємствами ведеться в кількох напрямках:
- узгоджуються плани підготовки студентів на рівень бакалавр, спеціаліст, магістр, де підприємства корегують вибіркові дисципліни за своєю спеціалізацією;
- в рамках укладених договорів викладачі кафедр розробляють програми та проекти на замовлення промислових підприємств.

Так у 2007 р. на замовлення ВАТ «КЗТВ» була розроблена комп’ютерна програма розрахунку рівня беззбитковості підприємства і впроваджена в діяльність даного підприємства, про що свідчить акт впровадження. На замовлення ВАТ «КЛГЗ» було проведено аналіз ринку лікеро-горілчаної продукції в Україні та запропоновані заходи, щодо покращення діяльності ВАТ «КЛГЗ» на ньому, про що свідчить акт впровадження.

У 2007 році викладачі кафедри економіки приймали участь у І Відритій науково-технічній конференції молодих спеціалістів, що проводилась на базі ВАТ «КВБЗ». За результатами конференції 3 викладачів кафедри посіли призові місця та отримали цінні подарунки від організаторів конференції. У 2007 р. аспіранти кафедри Дворник М.О. та Бала В.В. приймали участь у конкурсі на найкращу наукову роботу з економіки підприємства, присвяченому до 70-річчя Полтавщини, де отримали диплом І ступеня в конкурсі магістерських робіт та диплом ІІІ ступеня в конкурсі авторефератів.

Викладачами кафедри у 2007-2008 роках було опубліковано 63 наукових праць, з них 56 – у фахових виданнях, 7 – в міжнародних.

У 2007р. кафедра економіки приймала активну участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інвестиційна привабливість промислових підприємств регіону в умовах інтеграції до СОТ» 11-13 квітня 2007 р.

Викладачі кафедри економіки протягом 2007-2008 років взяли участь у 16 науково-практичних конференціях, одна з яких проходила за межами України, на яких зробили 46 доповідей. Студенти взяли участь у роботі 5-х науково-практичних конференцій, одна з яких - міжнародна, де зробили 32 доповіді.

У 2007-2008 роках за участю викладачів кафедри та представників промислових підприємств міста було проведено науково-практичні семінари за наступною тематикою:
- Науково-методичні засади оцінки та регулювання інвестиційної діяльності в промисловому секторі регіону;
- Наукова складова навчального процесу студентів магістерської підготовки.

У 2008-2010 рр. викладачі кафедри економіки взяли участь у роботі 34 міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, опублікували 72 тези доповідей і 119 статей у фахових виданнях і видали 31 методичних вказівок.
Протягом 2008-2010 рр. кафедрі економіки вдалося значно збільшити обсяги фінансування науково-дослідної роботи за кошти замовників, якими виступають як підприємства різних галузей та форм власності, так і суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи.

Викладачами кафедри ведеться активна робота щодо підготовки та видання монографій. Так за останні 5 років були опубліковані наступні наукові видання:
1. Дідур С.В. Проблеми аналізу і регулювання попиту і пропозиції. – К.: Науковий світ, 2004. – 61 с.
2. Дідур С.В. Методичні основи регулювання пропозиції. – К.: Науковий світ, 2005. – 62 с.
3. Дідур С.В. Регулювання попиту і пропозиції на макрорівні: Монографія. – К.: Наук. світ, 2005. – 319 с.
4. Дідур С.В. Балансування вартісних пропорцій сукупного попиту і сукупної пропозиції на макрорівні // Стратегія соціально-економічного розвитку: держава, суспільство, особистість. – К.: Видавничий дім “Корпорація”, 2005. - С. 55-65.
5. Дідур С.В. СНР як балансова система на макрорівні // Новий формат стратегії і тактики соціально-економічного розвитку України: Людина, громада, держава. – К.: Видавничий дім “Корпорація”. - 2005. - С.44-58.
6. Дідур С.В. Чинники досягнення макроекономічної рівноваги / Тенденції і пропорції розвитку економіки України. За ред. В.Ф. Беседіна. – К.: НДЕІ. - 2005. - С. 162-168.
7. Дідур С.В. Методичні основи регулювання пропозиції. – К.: Наук. світ, 2005. – 62 с.
8. Косенко А.П., Коциски Д, Маслак О.И., Перерва П.Г., Сакай Д. Экономическая оценка инновационного потенциала. Издательство Мишкольцкого университета. - Мишкольц-Харьков, 2009. – 166 с.
9. Косенко А.П., Коциски Д, Маслак О.И., Перерва П.Г., Сакай Д. Экономическая оценка инновационного потенциала. Издательство Мишкольцкого университета. - Мишкольц-Харьков, 2010. – 166 с.
10. Маслак О.І. Перспективні напрямки й можливі соціально-економічні наслідки диверсифікації інноваційного розвитку промислововсті. Монографія. – Кременчук, 2010.-167с.
11. Маслак О.І. Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості України. Монографія. - Львів, 2010.