Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
21.03.2014

Кафедра Автомобілі та трактори

Наукова робота

На кафедрі автомобілів і тракторів створено науково-технічне товариство аспірантів і студентів у такому складі: Черненко С.М. (к.т.н., доцент кафедри, голова спілки), Єлістратов В.О. (к.т.н.), Черниш А.А. (аспірант), Клімов Е.С. (к.т.н.),Атамась А.І. (к.т.н.).

Тема наукової роботи кафедри на 2011/2014 навчальний рік: "Створення автомобілів високоефективної прохідності на основі модульної побудови їх конструкцій".Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України № 760 від 19 вересня 2007 р.

Наукові напрями кафедри:

1. Дослідження стійкості проти коливань керованих коліс автомобілів, викликаних дисбалансом та гідравлічним підсилювачем (керівник - проф. Солтус А.П.)

2. Покращеня екологічних показників дизельного автомобіля, оснащеного каталітичним нейтралізатором відпрацьованих газів (керівник - проф. Шапко В.Ф.)

3. Використання біопалива на основі олії з ріпаку в якості палива для дизельних двигунів (керівник - доц. Черненко С.М.)

4. Покращеня швидкісних властивостей та паливної економічності магістральних автопоїздів за рахунок оптимізації системи "двигун-трансмісія" (керівник - доц. Павленко О.В.)

5. Створення автомобілів високоефективної прохідності. (керівник - проф. Солтус А.П.)

6. Створення гальмівних упорних колодок для утримання на ухилі великовантажних автомобілів-самоскидів з повною масою до 350 т. (керівник - проф. Солтус А.П.)

Наукові дослідження за цими напрямами сформувались на основі господарсько-договірних робіт з Камським автомобільним заводом (КамАЗ – 1981-1991рр.), Кременчуцьким автомобільним заводом (КрАЗ – 1979-1992 рр.), філіалами НАМІ та НАТІ (1982-1990 рр.) м. Москви, Ярославським заводом паливної апаратури й Ярославським заводом дизельної апаратури. На цей час вищезгадані дослідження проводяться безпосередньо на створеному на кафедрі обладнанні. Результати проведених робіт привели до захисту докторської (Солтус А.П.) та кандидатських (Черненко С.М., Павленко О.В., Шевченко О.І., Шапко С.В., Дунь С.В.,Холодний Ю.Ф., Пилипенко В.І., Клімов Е.С., Єлістратов В.О., Атамась А.І.) дисертацій.

Результати одержаних наукових досліджень використовуються у навчальному процесі при проведенні лабораторних та практичних занять, виконанні науково-дослідницьких дипломних проектів та магістерських робіт.

Для проведення досліджень, пов`язаних зі стійкістю керованих коліс проти коливань, викликаних гідравлічним підсилювачем, на кафедрі, в лабораторії досліджень, створена експериментальна установка. Вона містить: передню частину автомобіля КрАЗ-260, самоцентруючі підшипники, стенд для визначення моменту інерції керованих коліс відносно вісей шворнів, вимірювальний комплекс.

Найбільш важливі результати наукових досліджень, одержаних на кафедрі: розроблена теорія керуючого колісного модуля та його математична модель, яка дозволяє вперше визначити граничний проти коливань момент тертя у шворневому вузлі автомобіля для забезпечення стійкості керованих коліс проти коливань, що викликані дисбалансом; відкритий зв`язок між впливом поздовжнього та поперечного нахилів шворня на величину вагового стабілізуючого моменту дозволив вперше одержати залежності для визначення цього моменту від комбінованого нахилу шворня; одержана вперше залежність для визначення зусиль на кермовому колесі під час руху автомобіля; одержана залежність для визначення моменту опору рухові колісної машини на недеформованій поверхні по криволінійній траекторії; визначені умови, за яких з`являться коливання керованих коліс, викликаних гідравлічним підсилювачем.

У результаті наукових досліджень виявлені причини, що визначають коливання керованих колес. Установлено, що коливання колес, викликане гідравлічним підсилювачем можливе, якщо будуть нагромаджувачі механічної та гідравлічної енергії. Такими нагромаджувачами механічної енергії є ваговий стабілізуючий момент від подовжнього нахилу шворня, а гідравлічної – розчинене повітря в мастилі підсилювача, або гумовий шланг невисокого тиску. Установлено також, що задній візок трьохвісьових автомобілів під час руху по криволінійній траекторії обумовлює зменшення довговічності шин автомобілів. При роботі таких автомобілів у межах міста в декілька разів зменшується ходимість шин автомобілів. За результатами проведених досліджень захищена кандидатська дисертація в 2005 році Черненко С.М., а в 2013 р. - Клімовим Е.С.

Наукові дослідження щодо забезпечення екологічної безпеки автомобіля шляхом оснащення його каталітичним нейтралізатором відпрацьованих газів проводяться на кафедрі автомобілів і тракторів під науковим керівництвом к.т.н., проф. Шапко В.Ф. Ці роботи виконувалися за програмою Держкомітету з науки і техніки колишнього СРСР; згідно із завданням Міністерства освіти України; договорами із замовлення автомобільних заводів БелАЗ (м. Мінськ, Бєларусія), КрАЗ (м. Кременчук, Україна), завод ім. Малишева (м. Харків, Україна), науково-дослідних інститутів НАМІ та НАТІ (м. Москва, Росія). Для забезпечення виконання науково-дослідних робіт створена унікальна експериментальна база. Дослідження систем нейтралізації відпрацьованих газів здійснюється на обладнанні лабораторії двигунів на стенді з двома силовими установками ЯМЗ-238 та навантажуючим генератором потужністю 200кВт. Цей стенд обладнано спеціальними нейтралізаторами, вимірювальним комплексом, що дозволяє проводити на достатньо високому науковому рівні дослідження. За результатами проведених наукових досліджень захищені 2 кандидатські дисертації (Шапко С.В., Дунь С.В., Атамась А.І.).

З 2001 року на кафедрі проводяться роботи, присвячені інтенсифікації процесів подачі палива на часткових швидкісних режимах роботи дизельного двигуна. Співробітниками кафедри розроблені оригинальні конструкції регульованих приводів кулачкового вала паливного насоса високого тиску (ПНВТ) дизеля. Патенти України №36170А, 39302А та 49949 МКІ F 02 М 39/00. Новий регульований привод ПНВТ дизеля встановлюється на місце муфти випередження вприску палива. Для дослідження процесів подачі палива на часткових швидкісних режимах роботи дизельного двигуна використовувалось обладнання лабораторії двигунів, а саме: стенд, обладнаний вимірювальним комплексом, з силовою установкою ЯМЗ-238 та навантажуючим генератором. За результатами випробування дизеля ЯМЗ-238, оснащеного таким регульованим приводом, паливна економічність залежно від режиму роботи дизеля збільшилася на 2 - 4%. За результатами проведених наукових досліджень захищена кандидатська дисертація (Єлістратов В.О.).