Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
07.06.2018

Кафедра конструювання машин та технологічного обладнання

Наукова робота

На кафедрі КМТО створена наукова школа «Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем машин і механізмів», яка очолюється доктором технічних наук, професором О.Г. Масловим. В рамках наукової школи проводяться наукові дослідження по двох основних напрямах.

Перший науковий напрям «Створення і вдосконалення будівельних, дорожніх і вібраційних машин для виготовлення, обробки та ущільнення цементобетонних і асфальтобетонних сумішей» очолюється докт.техн.наук, професором О.Г. Масловим.
У цьому напрямі:
– розроблено теорія вібраційного процесу ущільнення цементобетонних і асфальтобетонних сумішей;
– установлено енергетичні показники вібраційного процесу ущільнення і отримані теоретичні залежності для визначення необхідної тривалості ущільнення, наростання густини ущільнюваного шару будівельних сумішей і обчислення потужності приводу вібраційної машини залежно від інтенсивності вібраційного навантаження, напряму вібрації, кількості частот збурення і фізико-механічних характеристик цементобетонної суміші;
– розроблено наукові основи створення вібраційних машин з полігармонійним збудженням коливань для формування бетонних і залізобетонних плоских виробів з жорстких цементобетонних сумішей;
– розроблені математичні моделі коливальних процесів складних динамічних систем вібраційних машин;
– проведено аналіз і обґрунтовування динамічних схем і диференціальних рівнянь крутильних коливань динамічних систем, лінійних коливань динамічних систем, а також сумісних крутильних і лінійних коливань динамічних систем з розподіленими параметрами;
– розроблені і упроваджені у виробництво віброплощадки з вертикально напрямленими, горизонтально напрямленими і просторовими поли гармонійними коливаннями;
– розроблені вібраційні привантажі для формування багатопустотних панелей перекриття;
– розроблені вібраційні преси для ущільнення асфальтобетонних зразків і бетонних багатопустотних стінних блоків.

Другий науковий напрям «Створення і розробка бетонозмішувачів примусової дії» очолюється докт.техн.наук, доцентом Ю.С. Саленко.
У цьому напрямі:
– розроблена теорія процесу перемішування цементобетонних сумішей в змішувачах примусової дії;
– розроблені нові конструкції одновальних бетонозмішувачів примусової дії, включаючи бетонозмішувачі зі змінними формами лопатей, вібраційні бетонозмішувачі примусової дії і бетонозмішувачі з віброімпульсним приводом;
розроблені математичні моделі, що описують складні процеси перемішування у вібраційних бетонозмішувачах примусової дії і бетонозмішувачах з віброімпульсним приводом;
– виведені теоретичні залежності для визначення раціональних параметрів, необхідних для створення компактної конструкції одновальних бетонозмішувачів примусової дії: із змінними формами лопатей; з ланцюговим віброзбуджувачем крутильних коливань; з віброімпульсним приводом крутильних коливань; з віброзбуджувачем крутильних коливань лопатевого вала; одновального вібраційного, оснащеного вібруючою плитою; ротаційного, яки забезпечують ефективне приготування жорстких і наджорстких цементобетонних сумішей при мінімальній енергоємності;
– досліджено динаміка одновальних бетонозмішувачів примусової дії.

За наслідками наукових досліджень було опубліковано 7 монографій, декілька навчальних посібників, більш 350 наукових статей, отримано 150 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі, частина з яких впроваджена на підприємствах. Виконані наукові дослідження стали основою для підготовки і захисту п’яти кандидатських і двох докторських дисертацій.

Проведені дослідження, розроблені та впроваджені у виробництво:
– асфальтозмішувальні установки безперервної дії з вібраційним обладнанням для обробки асфальтобетонних сумішей продуктивністю 50 і 200 т/год;
– ґрунтозмішувальні установки продуктивністю 50 і 100 т/год.;
– асфальтоукладальні машини з вібраційним робочим органом;
- одновальні бетонозмішувачі примусової дії з об’ємом по завантаженню 100, 250, 500,750 і 1500 літрів;
– одновальні бетонозмішувачі безперервної дії продуктивністю 100 – 200 т/год.,
– вібраційні площадки з вертикально направленими коливаннями вантажністю 0,35, 0,75, 1, 25 і 2,5 т;
– віброплощадки з вертикально направленими коливаннями і жорстко пружними обмежувачами вантажністю 0,75, 1,5, 2,5 і 5 т;
– одночастотні віброплощадки з горизонтально направленими коливаннями вантажністю 10 тонн, обладнаних планетарними віброзбуджувачами коливань;
– двохчастотні віброплощадки з горизонтально направленими коливаннями вантажопідйомністю 10 і 15 т;
– двочастотні віброплощадки з просторовими коливаннями вантажністю 10, 15, 20, 25 і 40 тонн, обладнаних дебалансними або ротаційними віброзбуджувачами коливань;
– вібраційні привантажі для формування дорожніх і багатопустотних плит.
Розроблені машини вирізняються простотою конструкції та високою ефективністю.