Головна> Ліцензування та акредитація  
КрНУ
АКРЕДИТАЦІЯ 2018/2019

З 05 до 07 грудня 2018 року на кафедрі економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 28.11.2018 року № 2135-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Економіка" зі спеціальності 051 "Економіка" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Кудріна Ольга Юріївна
- завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Храпкіна Валентина Валентинівна - професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктор економічних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійної програми "Економіка"


З 05 до 07 грудня 2018 року на кафедрі транспортних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 28.11.2018 року № 2136-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" зі спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Прокудін Георгій Семенович
- завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Вікович Ігор Андрійович - професор кафедри транспортних технологій Національного університету "Львівська політехніка", доктор технічних наук.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті) освітньо-професійної програми "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"


З 05 до 07 грудня 2018 року на кафедрі гуманітарних наук, культури та мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 28.11.2018 року № 2137-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Пасічник Михайло Степанович
- завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи Української академії друкарства, доктор історичних наук, професор, голова комісії;
Соляник Алла Анатоліївна - декан факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, доктор педагогічних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" освітньо-професійної програми "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"


З 10 до 12 грудня 2018 року на кафедрі електричних машин та апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 28.11.2018 року № 2297-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Електричні машини і апарати" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Бешта Олександр Степанович
- проректор з наукової роботи Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Шведчикова Ірина Олексіївна - професор кафедри енергоменеджменту та прикладної електроніки Київського національного університету технологій та дизайну, доктор технічних наук.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійної програми "Електричні машини і апарати"


З 12 до 14 грудня 2018 року на кафедрі технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 06.12.2018 року № 2478-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Технології машинобудування" зі спеціальності 131 "Прикладна механіка" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Фролов Євгеній Андрійович
- професор кафедри технології машинобудування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Крижний Григорій Кирилович - професор кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", кандидат технічних наук, доцент.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньо-професійної програми "Технології машинобудування"


З 12 до 14 грудня 2018 року на кафедрі технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 06.12.2018 року № 2508-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування" зі спеціальності 131 "Прикладна механіка" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Марков Олег Євгенійович
- завідувач кафедри механіки пластичного формування Донбаської державної машинобудівної академії, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Плєснецов Юрій Олександрович - професор кафедри обробки металів тиском Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньо-професійної програми "Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування"


З 12 до 14 грудня 2018 року на кафедрі електронних апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 06.12.2018 року № 2479-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Біотехнічні та медичні апарати і системи" зі спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Зіньковський Юрій Францевич
- професор кафедри конструювання та виробництва радіоелектронної апаратури Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Невлюдов Ігор Шакирович - завідувач кафедри комп`ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" освітньо-професійної програми "Біотехнічні та медичні апарати і системи"


З 12 до 14 грудня 2018 року на кафедрі комп'ютерних та інформаційних систем Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 06.12.2018 року № 2506-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Комп`ютерна інженерія" зі спеціальності 123 "Комп`ютерна інженерія" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Горбійчук Михайло Іванович
- завідувач кафедри комп`ютерних систем і мереж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Чухрай Андрій Григорович - завідувач кафедри інформатики Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", доктор технічних наук, доцент.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 123 "Комп`ютерна інженерія" освітньо-професійної програми "Комп`ютерна інженерія"


З 12 до 14 грудня 2018 року на кафедрі психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 06.12.2018 року № 2608-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Освітні, педагогічні науки" зі спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Савченко Наталія Сергіївна
- професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор, голова комісії;
Квасник Ольга Віталіївна - доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", кандидат педагогічних наук, доцент.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" освітньо-професійної програми "Освітні, педагогічні науки"З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2794-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Психологія" зі спеціальності 053 "Психологія" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Яценко Тамара Семенівна
- завідувач кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор психологічних наук, професор, голова комісії;
Плохіх Віктор Володимирович - професор кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", доктор психологічних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 053 "Психологія" освітньо-професійної програми "Психологія"З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі галузевого машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2800-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:
Пермяков Олександр Анатолійович
- завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Налобіна Олена Олександрівна - професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук; Рудь Віктор Дмитрович - професор кафедри прикладної механіки Луцького національного технічного університету, доктор технічних наук.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-професійної програми "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання"З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі галузевого машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2800-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Металорізальні верстати та системи" зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Пермяков Олександр Анатолійович
- завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Налобіна Олена Олександрівна - професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук;
Рудь Віктор Дмитрович - професор кафедри прикладної механіки Луцького національного технічного університету, доктор технічних наук.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-професійної програми "Металорізальні верстати та системи"З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі автомобілів і тракторів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2799-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Колесні та гусеничні транспортні засоби" зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Грицай Ігор Євгенович
- завідувач кафедри технології машинобудування Національного університету "Львівська політехніка", доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Криворучко Дмитро Володимирович - доцент кафедри технологій машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету, доктор технічних наук.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-професійної програми "Колесні та гусеничні транспортні засоби"


З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі автомобілів і тракторів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2803-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Автомобілі та автомобільне господарство" зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Поляков Андрій Павлович
- професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Кравченко Олександр Петрович - завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій Житомирського державного технологічного університету, доктор технічних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" освітньо-професійної програми "Автомобілі та автомобільне господарство"З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 28.11.2018 року № 2296-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Енергетичний менеджмент" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Гaкaл Пaвлo Гpигopoвич
- зaвiдyвaч кaфедpи arpoкoсмiчнoї теплoтеxнiки Haцioнaльнoгo aеpoкoсмiчнoгo yнiвеpситетy iм. M. Є. Жyкoвськoгo, дoктop теxнiчниx нayк дoцент, голова комісії;
Haxoдoв Boлодимиp Федopoвич - доцент кaфедpи електропостачання Haцioнaльнoгo теxнiчнoгo yнiвеpситетy Укpaїни "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", доктор технічних наук, доцент.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійної програми "Енергетичний менеджмент"

З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2788-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Електротехнічні системи електроспоживання" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Буряковський Сергій Геннадійович
- директор науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Молнія" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Заблодський Микола Миколайович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор технічних наук, професор;
Розводюк Михайло Петрович - доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійної програми "Електротехнічні системи електроспоживання"

З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі систем автоматичного управління і електроприводу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2783-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Випанасенко Станіслав Іванович
- завідувач кафедри систем електропостачання Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Лазуренко Олександр Павлович - завідувач кафедри електричних станцій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", кандидат технічних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійної програми "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"

З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі систем автоматичного управління і електроприводу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2788-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Буряковський Сергій Геннадійович
- директор науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Молнія" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Заблодський Микола Миколайович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор технічних наук, професор;
Розводюк Михайло Петрович - доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійної програми "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"

З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2786-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Прикладна математика" зі спеціальності 113 "Прикладна математика" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Литвин Олег Миколайович
- професор кафедри інформаційних, комп'ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, доктор фізико-математичних наук, голова комісії;
Бурчак Станіслав Олександрович - доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики Глухівського національного педагогічного університету імені Олександр Довженка, кандидат педагогічних наук.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 113 "Прикладна математика" освітньо-професійної програми "Прикладна математика"

З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі геодезії, землевпорядкування та кадастру Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2810-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Землеустрій та кадастр" зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Трегуб Микола Володимирович
- проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та перспективного розвитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", доцент кафедри геодезії, кандидат технічних наук, голова комісії;
Калина Тетяна Євгеніївна - професор кафедри землеустрою та кадастру Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктор економічних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" освітньо-професійної програми "Землеустрій та кадастр"

З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2808-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Екологічна безпека" зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Мандрик Олег Миколайович
- проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, професор кафедри екології, доктор технічних наук, голова комісії;
Тітенко Ганна Валеріївна - декан екологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат географічних наук, доцент.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освітньо-професійної програми "Екологічна безпека"

З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі біотехнологій та біоінженерії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2780-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" зі спеціальності 101 "Екологія" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Петрук Василь Григорович
- директор інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Некос Алла Наумівна - завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор географічних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 101 "Екологія" освітньо-професійної програми "Екологічна біотехнологія та біоенергетика"

З 18 до 20 грудня 2018 року на кафедрі автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2790-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'іотерно-інтегровані технології" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Цимбал Олександр Михайлович
- професор кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, доцент, голова комісії;
Василець Святослав Володимирович - професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук, доцент.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'іотерно-інтегровані технології" освітньо-професійної програми "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика"

З 19 до 21 грудня 2018 року на кафедрі менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2787-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій і адміністрування" зі спеціальності 073 "Менеджмент" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Фінагіна Олеся Валентинівна
- завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування Черкаського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Бікулов Дамір Тагірович - завідувач кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Запорізького національного університету, доктор наук з державного управління, доцент;
Дубницький Володимир Іванович - професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет", доктор економічних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій і адміністрування"

З 19 до 21 грудня 2018 року на кафедрі менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2787-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" зі спеціальності 073 "Менеджмент" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Фінагіна Олеся Валентинівна
- завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування Черкаського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Бікулов Дамір Тагірович - завідувач кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Запорізького національного університету, доктор наук з державного управління, доцент;
Дубницький Володимир Іванович - професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет", доктор економічних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

З 26 до 28 грудня 2018 року на кафедрі економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 13.12.2018 року № 3050-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Управління інноваційною діяльністю" зі спеціальності 073 "Менеджмент" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Витвицька Ольга Данилівна
- завідувач кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Косенко Андрій Васильович - професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Висновок експертної комісії зі спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління інноваційною діяльністю"

З 19 до 21 грудня 2018 року на кафедрі економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2809-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Економіка та управління підприємництвом, торгівлею та біржовою діяльністю" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Кудріна Ольга Юріївна
- завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Погорелов Микола Іванович - професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", кандидат економічних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньо-професійної програми "Економіка та управління підприємництвом, торгівлею та біржовою діяльністю"

З 19 до 21 грудня 2018 року на кафедрі обліку та фінансів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2784-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Тарасенко Ірина Олексіївна
- завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Лисяк Любов Валентинівна - професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів Університету митної справи та фінансів, доктор економічних наук.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування"

З 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі інформаційно-управляючих систем Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 07.12.2018 року № 2792-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Інформаційні управляючі системи та технології" зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Чалий Сергій Федорович
- професор кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, голова комісії;
Тарасов Олександр Федорович - завідувач кафедри комп'ютерних інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії, доктор технічних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" освітньо-професійної програми "Інформаційні управляючі системи та технології"

З 08 до 10 січня 2019 року на кафедрі інформаційно-управляючих систем Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 28.12.2018 року № 3089-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Филипенко Олександр Іванович
- декан факультету автоматики та комп'ютеризованих технологій Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Тимофеєв Костянтин Васильович - доцент кафедри експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики Херсонської державної морської академії, кандидат технічних наук, доцент.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" освітньо-професійної програми "Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва"

З 14 до 16 січня 2019 року на кафедрі перекладу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 09.01.2019 року № 24-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Германські мови та літератури (переклад включно)" зі спеціальності 035 "Філологія" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Caмoxiнa Вiкторiя Опанасiвна
- завідувач кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор філологічних наук, професор, голова комісії;
Некряч Тетяна Євгенівна - професор кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету, кандидат філологічних наук, доцент.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 035 "Філологія" освітньо-професійної програми "Германські мови та літератури (переклад включно)"

З 16 до 18 січня 2019 року на кафедрі інформатики та вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 21.12.2018 року № 3086-я проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Інформатика" зі спеціальності 014 "Середня освіта (інформатика)" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Семеніхіна Олена Володимирівна
- завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор, голова комісії;
Шевчук Лариса Дмитрівна - завідувач кафедри математики, інформатики та методики навчання Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, кандидат педагогічних наук, доцент.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 014 "Середня освіта (інформатика)" освітньо-професійної програми "Інформатика"

З 16 до 18 січня 2019 року на кафедрі обліку і фінансів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 21.12.2018 року № 3086-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Височан Олег Степанович
- професор кафедри обліку та аналізу Національного університету "Львівська політехніка", доктор економічних наук, доцент, голова комісії;
Гоголь Тетяна Анатоліївна - професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету, доктор економічних наук, доцент.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування"

З 16 до 18 січня 2019 року на кафедрі маркетингу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 21.12.2018 року № 3086-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Маркетинг" зі спеціальності 075 "Маркетинг" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Ковальчук Світлана Володимирівна
- завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Мних Ольга Богданівна - професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка", доктор економічних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 075 "Маркетинг" освітньо-професійної програми "Маркетинг"

З 16 до 18 січня 2019 року на кафедрі галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 21.12.2018 року № 3086-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Право" зі спеціальності 081 "Право" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Сотула Олександр Сергійович
- професор кафедри галузевого права Херсонського державного університету, доктор юридичних наук, доцент, голова комісії;
Апаров Андрій Миколайович - професор кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор юридичних наук, професор.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 081 "Право" освітньо-професійної програми "Право"

З 22 до 24 січня 2019 року на кафедрі менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 11.01.2019 року № 51-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Бізнес-адміністрування" зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Бікулов Дамір Тагірович
- завідувач кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Запорізького національного університету, доктор наук з державного управління, доцент, голова комісії;
Дєгтяр Андрій Олегович - завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської академії культури, доктор наук з державного управління, професор;
Коваль Олег Михайлович - професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньо-професійної програми "Бізнес-адміністрування"

З 22 до 24 січня 2019 року на кафедрі менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 11.01.2019 року № 51-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Муніципальний менеджмент" зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Бікулов Дамір Тагірович
- завідувач кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Запорізького національного університету, доктор наук з державного управління, доцент, голова комісії;
Дєгтяр Андрій Олегович - завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської академії культури, доктор наук з державного управління, професор;
Коваль Олег Михайлович - професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент.

Висновок експертної комісії зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньо-професійної програми "Муніципальний менеджмент"

з 29 по 31 травня 2019 року на кафедрі гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 23.05.2019 року № 701-л проводилась первинна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" за першим (бакалаврським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:

Яковець Інна Олександрівна
- професор кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету, доктор мистецтвознавства, доцент, голова комісії;
Опалєв Михайло Леонідович - завідувач кафедри мультимедійного дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв, кандидат мистецтвознавства, доцент

Висновок експертної комісії з напряму підготовки бакалаврів 6.020207 "Дизайн"

КрНУ