Головна> Підрозділи > НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КрНУ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365)

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)

Порiвняльна таблиця лiцензiйних вимог рiзних редакцiй

Лист МОН України від 18 жовтня 2019 р. № 1/9-656 "Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності"

Наказ ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського від 18 листопада 2019 р. № 318-1 "Щодо приведення інформації в ЄДЕБО про кадрове та матеріально-технічне забезпечення"

Наказ ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського від 15 жовтня 2019 р. № 289-1 "Про затвердження гарантів оствітніх програм"


АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Наказ МОН України від 11 липня 2019 р. № 977 Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти протокол від 29 серпня 2019 р. № 9 "Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми"

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ПОСІБНИК З АКРЕДИТАЦІЇ PhD ПРОГРАМ

Схема процесу акредитації

АКРЕДИТАЦІЯ 2021/2022
АКРЕДИТАЦІЯ 2020/2021
АКРЕДИТАЦІЯ 2019/2020
АКРЕДИТАЦІЯ 2018/2019
АКРЕДИТАЦІЯ 2017/2018
АКРЕДИТАЦІЯ 2016/2017


Сертифікати про акредитацію освітніх програм 2020/2021

Сертифікати про акредитацію освітніх програм 2019/2020

Сертифікати про акредитацію освітніх програм 2018/2019

ОГЛЯД МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

1 корпус

5 корпус

КрНУ