Головна КрНУ> ПідрозділиЦентр акредитації та ліцензування

ЛІЦЕНЗУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙЛіцензійні умови провадження освітньої діяльності затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365)

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)

Порiвняльна таблиця лiцензiйних вимог рiзних редакцiй

Лист МОН України від 18 жовтня 2019 р. № 1/9-656 "Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності"

Наказ ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського від 18 листопада 2019 р. № 318-1 "Щодо приведення інформації в ЄДЕБО про кадрове та матеріально-технічне забезпечення"


АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Лист-роз’яснення НАЗЯВО "Щодо формування Графіка прийняття заяв про акредитацію освітніх програм у 2022/23 навчальному році"

Рекомендації НАЗЯВО для експертів із розгляду внутрішньої політики і процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої оцінки їх якості

Особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в період дії воєнного стану

Тимчасовий порядок акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану

Протокол засідання НАЗЯВО № 8(37) щодо умовної акредитації освітніх програм від 16 травня 2023 року

Додаток 1 до Протоколу № 8(37) щодо умовної акредитації освітніх програм від 16 травня 2023 року11 березня Національне агентство звернулося до Кабінету міністрів України з ініціативою урегулювання акредитаційного процесу та уможливлення надання відкладених акредитацій усім освітнім програмам, які наявні у інформаційній системи Національного агентства та очікують на процедуру на всіх її етапах : https://bit.ly/3J3FN6I

16 березня Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 295 Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану https://bit.ly/3Ij32IV:

1.Установити, що строк дії сертифікатів закладів вищої освіти (наукових установ) про акредитацію спеціальностей і напрямів підготовки та сертифікатів про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що були чинними на 24 лютого 2022 р., продовжується до 1 липня року, наступного за роком припинення або скасування воєнного стану в Україні.

2.Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти тимчасово дозволяється проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному) режимі, а також ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.

Дякуємо Кабінету Міністрів України за швидку реакцію та конструктивну позицію. Разом — сила.
Наказ “Про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 року №1392”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. №295 Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану

Наказ МОН України від 11 липня 2019 р. № 977 Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти протокол від 29 серпня 2019 р. № 9 "Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми"

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ПОСІБНИК З АКРЕДИТАЦІЇ PhD ПРОГРАМ

Схема процесу акредитації

Алгоритм акредитації освітньої програми

ЛІЦЕНЗУВАННЯ 2021/2022

АКРЕДИТАЦІЯ 2023/2024
АКРЕДИТАЦІЯ 2022/2023
АКРЕДИТАЦІЯ 2021/2022
АКРЕДИТАЦІЯ 2020/2021
АКРЕДИТАЦІЯ 2019/2020
АКРЕДИТАЦІЯ 2018/2019
АКРЕДИТАЦІЯ 2017/2018
АКРЕДИТАЦІЯ 2016/2017

Сертифікати про акредитацію освітніх програм бакалаврів

Сертифікати про акредитацію освітніх програм магістрів

Сертифікати про акредитацію освітніх програм PhD

ОГЛЯД МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

1 корпус

5 корпус