Головна> Підрозділи >Навчально-методичний відділ> Підручники та посібники з грифом МОНУ  
КрНУ

Навчально-методичний відділПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

Викладачі кафедр постійно приділяють увагу методичному забезпеченню дисциплін. Щорічно збільшується видання методичних вказівок з різних видів занять. Особлива увага приділяється підручникам та посібникам.

Підручники та посібники видані у 2015 році

- Загірняк М.В., Поясок Т.Б. "Медіапедагогіка": навч. посібник - Харків: "Друкарня Мадрид", 2015. - 232 с.

- Митрофанов І.І. "Загальна частина кримінального права України": навч. посібник - Одеса: Фенікс, 2015. - 576 с.

- Загірняк М.В. "Електромагнітні розрахунки": підручник - Харків: "Друкарня Мадрид", 2015. - 320 с.

- Василенко Д.П., Маслак В.І., Тур О.М. "Документознавчі аспекти діяльності сільських рад в Україні": навч. посібник - Кременчук: ТОВ "Кременчуцька міська друкарня", 2015. - 176 с.

- Перекрест А.Л., Чорний О.П., Гаврилець Г.О. "Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах": навч. посібник - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2015 - 144 с.

- Севрюк М.П. "Історія фізичної культури і спорту": навч. посібник - Комсомольськ: СВД Олексієнко В.В., 2015. - 116 с.

- Петрашевський О.Л., Мороз М.М., Пепелиш І.І., Цимбал Н.М., Бойко Ю.О., Алєксєєнко О.В., Корітчук С.О. "Зарубіжна транспортна географія": навч. посібник - К.:НТУ, 2015. - 88 с.

Підручники та посібники видані у 2016 році

- В.М. Шмандій , Л.А. Бездєнєжних "Хімія з основами біогеохімії": навч. посібник - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2016. - 137с.

- О.В. Бялобржеський, Н.Г. Чередник "Автоматизовані системи керування в електроенергетиці": навч. посібник - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2016. -204с.

- О.І. Антонова, В.О. Мосьпан "Основи нормальної і паталогічної фізіології": навч. посібник - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2016. - 128с.

- К.І. Мізін, О.А. Зінченко "Німецька мова як друга іноземна": навч. посібник - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2016. - 148с.

- С.П. Лашко, І.М. Шелковська "Картографія" Лекційний курс: навч. посібник - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2016. - 274с.

- О.С. Грицюк, В.П. Ляшенко, Т.Б. Поясок, В.П. Черненко "Математики для інженерів" Інтегрований курс: - навч. посібник - Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2016. - 232с.

- А.П. Оксанич, И.С. Конох "Промышленные автоматизированные системы: инструментальные средства и управление технологическими процессами": учебник - Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2016 - 234с.

КрНУ