Головна> Підрозділи >Навчально-методичний відділ> Новини  
КрНУ

Навчально-методичний відділНОВИНИ


У зв'язку з відміною грифа Міністерства освіти і науки України, підручники та посібники видаються і затверджуються Вченою радою університету за таким переліком супроводжуючих матеріалів:


1. Обґрунтування необхідності видання.

2. Витяг з протоколу засідання методичної ради інституту/факультету.

3. Відомості про авторів.

4. Перші дві сторінки видання.

5. Зміст видання.

6. Оригінали рецензії з мокрими печатками двох докторів наук - один зовнішній, один - внутрішній відповідної галузі знань, спеціальності, завірені відділом кадрів.

7. Витяг з протоколу засідання кафедри.

8. Перелік літератури, що використаний під час підготовки видання.

9. Відповіді на зауваження рецензентів.

Всі документи, готуються у двох примірниках:

- оригінали зберігаються у Вченій раді університету;

- другий примірник документів і копії рецензій зберігаються на кафедрі.

Наша адреса: вул. Першотравнева, 20, Кременчук, 39600,
І корпус, кімн. 1306, тел. 3-21-16


 

 
КрНУ