Головна> Нормативна документація  
КрНУ


Нормативна документація

Свідоцтво про державну реєстрацію

Статут

Ліцензія (Відомості про право здійснення освітньої діяльності)

Сертифікати про акредитацію

Колективний договір

Положення про ректорат

Положення про присвоєння вчених звань доцента, професора та старшого дослідника

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу

Наказ МОНУ № 136 від 08.02.2012 "Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах"

Закон Про освіту

Положення про факультет (інститут)

Положення про гуртожитки

Закон Про забезпечення організаційно-правових умов

Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках КрНУ

Правила призначення стипендій в КрНУ

Картка додаткових балів стипендіата

Порядок формування рейтингу успішності студентів КрНУ

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ

КрНУ