Головна> Нормативна документація  
КрНУ
Нормативна документація

Свідоцтво про державну реєстрацію

Статут

Ліцензія

Сертифікати про акредитацію

Колективний договір

Положення про ректорат

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про присвоєння вчених звань доцента, професора та старшого дослідника

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційнимирівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу

Наказ МОНУ № 136 від 08.02.2012 "Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах"

Закон Про освіту

Положення про факультет (інститут)

Положення про гуртожитки

Закон Про забезпечення організаційно-правових умов

Правила внутрішнього розпорядку

Правила розпорядку у гуртожитках

Правила призначення стипендій в КрНУ

Картка додаткових балів стипендіата

Порядок формування рейтингу успішності студентів КрНУ

Про організацію навчального процесу

КрНУ