Головна>Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації  
КрНУ


Центр підвищення кваліфікації
та професійної адаптації

Нормативно-правова документація

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ КРНУ

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДБІРКОВУ КОМІСІЮ ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ КрНУ

3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЦЕНТРі ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ КрНУ

4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЦЕНТРі ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ КрНУ

5. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

КрНУ