Головна>Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації
КрНУ


Центр підвищення кваліфікації
та професійної адаптації

Нормативно-правова документація

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ КРНУ

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЦЕНТРі ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ КрНУ

3. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

4. Положення про підготовче відділення для іноземних громадян Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації сників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

КрНУ