Головна>Факультети, кафедри >Історія кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
01.04.2019

Кафедра менеджменту

Історія кафедри

Історичні передумови підготовки спеціалістів з кваліфікацією менеджер-економіст розпочато в 1992 році з прийому студентів спеціальності 0716-“Організація виробництва”. Провідною була визначена кафедра “Економіки і менеджменту”. В 1995 році спеціальність “Організація виробництва” було трансформовано в 7.050201- “Менеджмент у виробничій сфері”.

Наказом ректора Харківського державного політехнічного університету від 15 грудня 1996 року шляхом поділу кафедри “Економіки і менеджменту”, як самостійну структурну одиницю створено кафедру “Менеджмент”. Завідуючим кафедри призначено доктора економічних наук, професора Миколу Макаровича Хоменка, який очолює кафедру на даний час.

У липні 1997 року здійснено перший випуск менеджерів-економістів за спеціальністю 7.050201 “Менеджмент організацій”. Проліцензовано та здійснено набір студентів на спеціальність 7.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Перший випуск фахівців з менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності відбувся в 2002 році.

У 2003 році кафедра зосередила свої зусилля на підвищенні рівня акредитації спеціальностей. Спільними зусиллями всіх членів кафедри проліцензовано спеціальність 8.050201 – “Менеджмент організацій”. Університет отримав право випускати 10 магістрів цієї спеціальності.

У 2004 році кафедра акредитувала спеціальність 8.050206 – “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та інспектувала спеціальність 8.050201 – “Менеджмент організацій”. В цьому ж році вище згадані спеціальності перейшли на нові робочі навчальні плани затвердженні Міністерством освіти і науки України.

Цього ж року здійснено перший випуск магістрів спеціальності 8.050201- "Менеджмент організацій", а 2005 року - магістрів спеціальності 8.050206 - "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". І вже в 2007 році кафедра отримала ліцензію на випуск 60 магістрів зі спеціальностей "Менеджмент організацій" та "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" на денну та заочну форму навчання.

У 2011 році кафедра успішно пройшла акредитаційну експертизу зі спеціальностей 8.03060104 - “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 8.03060101-“Менеджмент організацій і адміністрування” (за видами економічної діяльності) освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".

У 2012 році акредитовані спеціальності 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” (за видами економічної діяльності) освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", отримавши ліцензію на випуск фахівців відповідно до 2021 та 2022 року.В цьому ж році проліцензовано та здійснено набір абітурієнтів на новий напрям 6.140103 “Туризм”.

Склад кафедри менеджменту: д.е.н, проф. М.М. Хоменко; д.е.н., проф. А.Б. Почтовюк; к.е.н, доц. Є.В. Буряк; к.е.н, доц. Г.М. Дорожкіна; к.е.н, доц. Ю.Ю. Вєдєніна; к.е.н, доц. Л.М. Сакун; к.т.н., доц. Л.В. Сухомлин, к.е.н, доц. Л.М. Хоменко; ст.викл. К.П. Мажаренко; ст.викл. В.В. Семеніхіна, провідний фахівець з методичного забезпечення ст.викл. Різніченко, асист. І.Г.Бачкір.

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на кафедрах інших факультетів університету, і викладають понад 60 дисциплін фундаментальної та професійно-орієнтованої підготовки фахівців з менеджменту.

Викладачами кафедри продовж тривалого часу здійснювалась підготовка спеціалістів за спеціальністю 7.050201 - «Менеджмент організацій» у Навчально-науковому центрі післядипломної та дистанційної освіти.

Для ефективного забезпечення навчального процесу та організації самостійної роботи студентів викладачами кафедри видаються сучасні підручники та навчально-методичні посібники.

Підвищення рівня професійної підготовки на кафедрі здійснюється шляхом активної участі в роботі наукових семінарів, підготовки наукових публікацій, а також підвищення кваліфікації шляхом проходження стажування на підприємствах, установах, вищих закладах освіти м. Кременчука та інших міст на кафедрах економічного профілю.

Співпраця з навчальними закладами, підприємствами та установами


Основним завданням кафедри «Менеджмент» є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які б були конкурентоспроможними в сучасних умовах. Саме тому кафедра постійно підтримує і розвиває тісні зв’язки з Вищою школою європейських і регіональних досліджень (VŠERS) м. Ческе Будейовице (Чеська Республіка), Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут”, Харківським державним економічним університетом, Дніпропетровською національною металургійною академією, Львівським національним політехнічним університетом, Одеським державним економічним університетом, Національною Академією державного управління при Президентові України - щодо пошуку та детального дослідженя ефективних базових математичних моделей активних середовищ, поєднання між собою матеріальних і інформаційних потоків виробника, споживача й різного роду учасників руху товарів, що являють собою посередницьке середовище та іншими провідними установами, та впроваджує їх передовий досвід.

Колектив кафедри співпрацює з підприємствами і установами м. Кременчука, визначає рівень відповідності спеціалістів-випускників потребам підприємств. Зокрема, з провідними промисловими підприємствами та установами міста: АТ «Укртатнафта», АТ «Кредмаш», АТ «Кременчуцький колісний завод», Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом, АТ «АвтоКрАЗ», ААТ «Крюківський вагонобудівний завод», АТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», з Кременчуцьким міськвиконкомом, тощо.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:
39614, м. Кременчук, вул. Пушкіна 3 (V корпус КДПУ), ауд. 5306.
Телефон кафедри: (05366) 3-40-37
e-mail: manedg@kdu.edu.ua