Головна>Факультети, кафедри >Історія кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
07.06.2013

Кафедра Філології та видавничої справи

Історія кафедри

Кафедра Філології та видавничої справи проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів для всіх факультетів і спеціальностей за напрямами:

іноземна мова (англійська, німецька, французька);
іноземна мова за професійним спрямуванням;
ділова іноземна мова;
фахова іноземна мова;
наукова іноземна мова;
латинська мова для студентів юридичного факультету і спеціальності “Переклад”.

Студенти набувають практичних навичок володіння іноземною мовою з різних видів мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що зумовлено професійними потребами, а також оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. На кафедрі працює 17 викладачів з них 3 кандидати наук і 6 старших викладачів .

В 1960 Кременчуці був сформований загальнотехнічний факультет Полтавського інженерно-будівельного інституту. Це була подія – створення першого вузу міста. До складу загальнонаукових дисциплін входили і іноземні мови: англійська, німецька і французька.
З 1960 по 1968 рік англійську і німецьку мови викладала Калугіна Людмила Костянтинівна, яка закінчила Іванівський державний педагогічний інститут іноземних мов. У 1968 році до загальнотехнічного факультету була прийнята викладач Шумейко Тамара Василівна, випускниця Київського інституту іноземних мов, а в 1971 – викладач Конюхова Нінель Ігорівна, випускниця Пермського державного педагогічного інституту. З цих трьох викладачів утворилась секція іноземних мов. Поступово секція поповнюється новими викладачами і у 1973 році була заснована кафедра іноземних мов.
Першим завідувачем кафедри стала старший викладач Калугіна Людмила Костянтинівна, яка керувала колективом протягом 12 років. Ця талановита та енергійна жінка понад 30 років присвятила справі студентської молоді, організовувала роботу кафедри, формувала і виховувала її колектив.
Говорячи про історію кафедри не можне не згадати про колег, які у свій час працювали на кафедрі. Це був дійсно її «золотий фонд». Не одне покоління студентів з вдячністю згадає цікаві, захоплюючі заняття з іноземної мови. Ці високо ерудовані викладачі не лише блискуче володіли мовою, а і сприяли вихованню цілеспрямованої, всебічно розвинутої особистості, якої так потребує наше суспільство. Це Невмержицька Ніна Федорівна, Марусиченко Жанна Костянтинівна, Єськова Людмила Сергіївна (зараз працює в Англії), Скрипникова Світлана Василівна (зараз викладач гімназії в Австралії), Лесь Ніна Володимирівна.
Кафедра стає навчально-методичним і науковим центром, лабораторією передового досвіду викладання іноземних мов.
З 1986 року кафедру іноземних мов очолює Конюхова Нінель Ігорівна, яка пройшла шлях від викладача до доцента після захисту дисертації кандидата філологічних наук у 1980 році.

Контактна інформація:

вул. Першотравнева, 20, корпус 7, тел. 3-11-79

e-mail: inyas@kdu.edu.ua