Головна>Факультети, кафедри >Історія кафедри  Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
16.03.2020

Кафедра Галузевих юридичних наук

Історія кафедри

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського запроваджується карантин. На період з 12 березня по 03 квітня 2020 року освітній процесс переводиться на дистанційну форму навчання. За додатковою інформацією звертатись до деканатів.


ГРАФІК РОБОТИ викладачів кафедри галузевих юридичних наук в період з 16.03.2020 по 03.04.2020 для студентів денної форми навчання
Контакти викладача для звернення
Скрипник Володимир Леонідович
Цивільне право Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=311,
Viber 0961655541
Ел. пошта kafedragun@gmail.com

Бігдан Марина Володимирівна
Іноземна мова Віртуальні лекції відповідно до розкладу викладача та студентів, які будуть проводитися шляхом відеозв’язку на платформі Jit.si
Матеріали та он-лайн тести на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=1152
Viber 0675356898
Практика застосування рішень Європейського Суду з прав людини. Віртуальні лекції відповідно до розкладу викладача та студентів, які будуть проводитися шляхом відеозв’язку на платформі Jit.si
Матеріали та он-лайн тести на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=1152

Даценко Людмила Євгенівна
Трудове право та право соціального забезпечення. Он-лайн матеріали на платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=613
Garmoniua06@meta.ua
Viber 0978659902
Криміналістика та кримінологія ПЗс-19-1с Електронні лекції відповідно до розкладу Он-лайн матеріали на платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=567

Митник Алєся Анатоліївна
Адміністративне право ПУА-17-1, МН-18-1 Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=1090
Viber 0961655541
Ел. пошта kafedragun@gmail.com
Господарське право МН-17-1 Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=1089

Латишева Вікторія Володимирівна
Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної реформи в Україні Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=744
написання есе відповідно до поданих тем
e-mail laty-viktoriya@meta.ua
Skype : 499ddbc17f45b5f3
Viber 0503082976
Юридична відповідальність у сфері підприємницької діяльності ЕК-19-1м Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=43
написання есе відповідно до поданих тем

Сирота Дмитро Іванович
Кримінальне право ПЗ-17-1 Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=411
Viber 0673367969
Ел. пошта s3367969@gmail.com
Кримінальний процес ПЗс-18-1с Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=411

Васечко Людмила Олександрівна
Адміністративне провадження ПЗ-18-1 Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=612
Ел. пошта lyudichek@gmail.com
Viber 0687507830
Адміністративна відповідальність ПЗ-18-1 Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=409
Філософія права ПЗ-19-1 Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=476
Адміністративне право ПЗ-18-1 Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=1090

Митрофанов Ігор Іванович
Актуальні проблеми кримінального права та процесу ПЗ-19-1м За посиланням можливе отримання матеріалів (електронних лекцій, наглядних матеріалів, практичних завдань, контрольних питань) http://www.kdu.edu.ua/new/metod.php?id_kaf=31
Ел. пошта mitrofanov@i.ua
Viber 0677783274
Правові проблеми боротьби з організованою злочинністю, корупцією та заходи їх попередження ПЗ-19-1м За посиланням можливе отримання матеріалів (електронних лекцій, наглядних матеріалів, практичних завдань, контрольних питань) http://www.kdu.edu.ua/new/metod.php?id_kaf=31
Організація судових та правоохоронних органів ПЗ-19-1м За посиланням можливе отримання матеріалів (електронних лекцій, наглядних матеріалів, практичних завдань, контрольних питань) http://www.kdu.edu.ua/new/metod.php?id_kaf=31
Складання процесуальних документів ПЗ-17-1 За посиланням можливе отримання матеріалів (електронних лекцій, наглядних матеріалів, практичних завдань, контрольних питань) http://www.kdu.edu.ua/new/metod.php?id_kaf=31

Іванов Андрій Валерійович
Адміністративне судочинство ПЗс-19-1с Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=469
Viber 0961655541
Ел. пошта kafedragun@gmail.com

Слободяник Тетяна Миколаївна
Господарське право та процес ПЗ-17-1 Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=1089
Viber 0677733936
Ел. пошта tslobodyanik78@gmail.com
Цивільний процес ПЗс-18-1с Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, віо уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=403

Шмельова Анфіса Сергіївна
Фінансове право ПЗ-19-1 Он-лайн матеріали (віртуальні лекції, презентації, відео уроки, контрольні питання, практичні та семінарські завдання) на он-лайн платформі http://krnu.org/enrol/index.php?id=456
Viber 0978281516


Історія кафедри бере початок з 15 грудня 1997 року, коли наказом ректора була створена кафедра “Правознавство”, головним призначенням якої було викладання основ правознавства для студентів усіх факультетів навчального закладу.
24 червня 1998 року Міністерством освіти України Кременчуцькому державному політехнічному університету надане право підготовки фахівців-юристів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст-юрист” (ліцензія № 179997, серія ВДП-1).
З 20.06.2000 року кафедра здійснювала підготовку юристів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр права” (сертифікат про акредитацію серії НД-П № 178590).
Відповідно до рекомендації експертної ради з права МОН України наказом ректора КДПУ від 17.05.2003 р. № 101-1 кафедра “Правознавство” реорганізована в дві кафедри: “Цивільного, господарського права та процесу”, “Криміналістики, кримінального права та процесу”.
У зв’язку з проведенням підготовчих заходів щодо ліцензування спеціальності 7.060101 “Правознавство” наказом ректора КДПУ від 29 вересня 2006 року № 213-1 кафедри “Цивільного, господарського права та процесу”, “Криміналістики, кримінального права та процесу” реорганізовано в кафедру “Кримінального та цивільного права і процесу (КЦПП)”. 1 листопада 2013 року наказом ректора КрНУ кафедра “Кримінального та цивільного права і процесу (КЦПП)” реорганізована у кафедру галузевих юридичних (ГЮН)
Кафедра галузевих юридичних наук здійснює підготовку фахівців за спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр права”, галузь 0304 “Право”, напрям 6.030402, спеціальність “Право” (акредитація за рішенням Державної акредитаційної комісії від 16 грудня 2008 року, протокол № 74).
Кафедру послідовно очолювали: Собчик Володимир Тимофійович (2000-2005 роки); Ліненко Микола Олексійович (2006-2007 роки); Галунов Михайло Іванович (2007-2009 року); Митрофанов Ігор Іванович(2010-2015 роки).
На сучасному етапі кафедру очолює кандидат юридичних наук Скрипник Володимир Леонідович.
Кафедра є випусковою для фахівців за спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр права” з жовтня 2003 року, а також бере участь у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів на інших факультетах університету, забезпечує викладання 39-х правових дисциплін.
Професорсько-викладацький склад кафедри за штатним розкладом становить 16 одиниць, із них професорів – 2 – д.ю.н., доцент Митрофанов І.І., д.ю.н., старший науковий співробітний Цимбалюк В.С.; доцентів – 7: к.ю.н. Локтіонова В.В., к.мед.н. Лисенко І.В., к.ю.н. Скрипник В.Л., к. ю. н. доцент Латишева В. В., к.ю.н. Слободяник Т.М., к.ю.н. Мазепа С.О., к. ю. н. Сирота Д. І., к. держ. упр. Митник А. А.; старших викладачів – 4: Даценко Л.Є., к.ю.н. Плескун О.В., Ульянов Р. А., Шмельова А. С.


У складі кафедри функціонує методичний кабінет та спеціалізований кабінет криміналістики з сучасним обладнанням (валізки для дактилоскопічних та трасологічних досліджень, криміналістична валізка для роботи слідчого, мікроскоп тощо).
Кафедрою розроблені та оновлені навчально-методичні комплекси з 32-х навчальних дисциплін, що сприяє повному забезпеченню усіх видів і форм навчального процесу необхідними методичними розробками. За всіма дисциплінами приведені у відповідність до змін в законодавстві усі навчальні робочі програми, методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять, самостійної роботи студентів, розроблені пакети завдань для різних форм контролю знань як для денної, так і для заочної форм навчання.