Головна>Факультети, кафедри >Історія кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
25.02.2015

Кафедра Транспортних технологій

Історія кафедри


СКЛАД КАФЕДРИ

МОРОЗ
Микола Миколайович
Зав.кафедри, проф.,д.т.н.
КОНОВАЛЕНКО
Олександр Дмитрович
Доцент, к.т.н.
КІР`ЯНОВ
Олег Федорович
Доцент, к.т.н.
ЧАПЛІНСЬКИЙ
Володимир Сергійович
Доцент, к.т.н.
КОРОЛЬ
Сергій Олександрович
Доцент, к.т.н.
СОЛОШИЧ
Ірина Олександрівна
Доцент, к.пед.н.
МОРОЗ
Олена Василівна
Доцент, к.е.н.
БОЙКО
Юрій Олександрович
Доцент, к.т.н.
КУЗЄВ
Ігор Олегович
Асистент
КОРЕЦЬКА
Світлана Іванівна
Інженер кафедри, асистент
ХОРОЛЬСКИЙ
Володимир Леонідович
Асистент
КОЛЕСНІЧЕНКО
Олександр Валентинович
Інженер І категорії
Кафедра “Транспортні технології” входить до складу Науково-навчального інституту механіки і траспорту і є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом університету з проведення навчально-виховної та науково-дослідної діяльності й підготовки фахівців у галузі транспортних технологій. Кафедра «Транспортні технології» створена наказом ректора Кременчуцького державного університету № 170-1 від 24 червня 2005 р. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії спеціальність 7.070101 – "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)" визначено акредитованим за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".

Завідуючий кафедрою - Лауреат премії Президента України для молодих вчених, доктор технічних наук, професор Мороз Микола Миколайович

Навчальний корпус №3, ауд.3208, тел. +380-5366-З-63-92.

Спеціальності:

7.070101 - Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)
7.070102 - Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному). Спеціалізація: Організація митного контролю на транспорті

Кафедра створена 2005 року і є першою з випуску фахівців з транспортних технологій у реґіоні Центрального Подніпров`я. Навчально-виховну роботу кафедри забезпечує висококваліфікований колектив викладачів, 75 % яких мають учені звання та наукові ступені. Завідувач кафедри - Мороз Микола Миколайович, кандидат технічних наук, Лауреат премії Президента України для молодих учених, займається науковими проблемами організації пасажирських перевезень у місті.

Незважаючи на молодий вік, колектив кафедри активно розвивається та працює над створенням сучасної навчальної, лабораторної та експериментальної бази для забезпечення професійної підготовки фахівців за напрямом транспортних технологій. В активі кафедри більше сотні нових навчально-методичних розробок, прикладних програм, вісім навчальних посібників, один підручник.

Успішність студентів кафедри є однією з кращих на факультеті. Студенти беруть активну участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах 1-го та 2-го етапів, мають призові та заохочувальні грамоти. Кафедра пройшла акредитацію за IV рівнем і випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Головним напрямом науково-дослідної роботи кафедри є дослідження та вдосконалення реґіональних транспортних процесів і систем з розробкою рекомендацій щодо підвищення ефективності їх використання. На це спрямовані десятки наукових публікацій викладачів, виступи на наукових конференціях, авторські заявки на винаходи, отримані патенти, упроваджені програмні комплекси.

Активна наукова робота викладачів сприяє залученню кращої молоді, студентів до наукової роботи. При кафедрі навчаються дев`ять аспірантів із числа викладачів та випускників кафедри. Частина дипломних та маґістерських робіт виконуються за заявками підприємств. Студенти кафедри щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Успішній навчальній та науковій роботі студентів сприяють постійні контакти викладачів та студентів за навчальним процесом, дружня опіка кураторів кафедри.

Інженер з транспортних технологій може працювати у виробничих і дослідних підрозділах підприємств, що займаються транспортними операціями, в проектних організаціях, державних автомобільних інспекціях, в організаціях і фірмах, що надають допоміжні транспортні послуги, наприклад - здавання автомобілів під найм, митне оформлення перевезень, автострахування, тощо.

Загальна та професійна підготовка фахівців дозволяє займати посади диспетчера автомобільного транспорту, фрахтівника, стивідора, інженера з транспорту, інженера з безпеки руху, шляхового інспектора, ревізора автомобільного транспорту, агента із замовлень населення на перевезення та передачі вантажу на прикордонному пункті, експедитора.

До компетенції фахівців входить розв`язування таких зачач:

- організація доставки пасажирів та вантажів, оформлення договору з учасниками доставки вантажу;

- проведення розрахунків обсягів транспортно-експедиторських послуг;

- вибір альтернативних варіантів проекту, обґрунтування економічної діяльності використання того чи іншого рухомого складу, технологічного процесу для забезпечення потрібних показників якості;

- визначення виду прямого і змішаного сполучення при внутрішніх і міжнародних перевезеннях;

- аналіз ринку та планування транспортно-експедиторської діяльності та економічне обґрунтування рішень по організації перевезень, надання консалтингових послуг;

- комерціййний, технічний, екологічний, інституційний, соціальний, фінансовий, економічний аналіз інвеституційних автотранспортних проектів;

- проектування складського господарства та логістичних систем міжнародних перевезень;

- інформаційне забезпечення перевезень;

- документальне та митне оформлення перевезень, фрахтування транспортних засобів, страхування і позово-претензійна робота.

До університету входять 14 навчальних та адміністративних корпусів, два спортивні комплекси, стадіон, басейн, гуртожитки.

Студенти кафедри неодноразово брали участь у міжнародних програмах та відвідували такі країни як Німеччина, Польща, Франція, США.

При вступі на спеціальність абітурієнти надають наступні сертифікати ЗНО з дисципліни : математика, українська мова, географія.

Кафедра "Транспортні технології" додатково забезпечує військову підготовку на військовій кафедрі Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба, після навчання студентам надається звання офіцера запасу.

Це дає можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби надзвичайних ситуацій МО України, служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби України тощо або зробити більш успішну кар`єру за цивільною спеціальністю

Вступні іспити до даного вузу відрізняються від інших навчальних закладів тим, що вони містять кілька етапів: психологічно-професійний відбір, консультації та залік зі стройової підготовки та перевірка рівня фізичної підготовки.

Успішне проходження всіх етапів буде також багато в чому залежати від морально-вольової підготовки претендента.